DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvorfor bidrar kattehold til astma uten allergi?

Støv og spytt fra katter hører til de mest aktive årsaker til allergi og hører til fareklasse 1 for allergenkilder. Slik allergi er en vanlig og vanskelig årsak til astma med allergi (De Marco et al (2004).

Tidlig (neonatal) eksponering for katt kan bidra til redusert forekomst av allergi i samsvar med hygieneteorien, men virker ikke på astmautvikling (Almquisat et al 2010).


Eksponering for katter kan bidra til astmautvikling også uten at det dreier seg om allergi.

Det seneste bidraget til denne erkjennelsen kommer fra ny norsk allergiforskning.
Cand.scient. Randi Jacobsen Bertelsen forsvarte 10. mai 2010 sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) "The indoor environment and childhood allergic disease the importance of allergens and microbial components".

I sitt arbeid i ”Miljø- og barneastma studien” i Oslo har hun vist sammenheng mellom nivået av katteallergen i husstøv ved 2 års alder og økt risiko for astma ved 10 år for barn.
Tilsvarende sammenhenger ble ikke funnet for hundeallergener. målt ved 2 år.
Påviste allergier førte ikke til at familiene unnlot å holde dyr hjemme, men det var ingen sammenheng mellom allergenmengder i husstøvet ved 2 års alder og forekomst av allergi mot katt ved 10 års alder, men en klar sammenheng med forekomst av astma.


Hva gjør katter med inneklimaet?
Slike funn reiser viktige spørsmål: hva er det ved kattehold som bidrar til astmautvikling hos barn når det ikke dreier seg om allergi?

Med dyrehold og ikke minst med katter kan det tenkes at inneklimaet blir tilsmusset med forskjellige mikroorganismer.
Bakterier fører til økt innhold av endotoksiner og eksotoksiner i husstøvet.
I den nevnte undersøkelsen fant man imidlertid ingen sammenheng mellom målt endotoksin (og heller ikke med beta-glukan) ved 2 års alder eller hos barn med astma ved 10 års alder, men eksotoksiner ble imke målt, og bør fortsatt kunne mistenkes.

Er katter smittebærere?
Undersøkelser forteller oss ikke om det er forskjeller i dette mellom hold av "rene" innekatter og katter som ferdes ute i bymiljø eller natur, for eksempel katter med kontrollert meny i forhold til katter som fanger mus og fugl og kanskje fører med seg virus fra disse.

¨

Kan det bl.a. tenkes at katter smitter barn i sårbar alder med et ukjent virus eller annen ukjent mikroorganisme som i sin tur legger grunnlag for astmautvikling?

Mange har gjennom årene luftet tanker om astma kan skyldes en egenartet, hittil ukjent mikroorganisme med henvisning til oppklaringen av årsakene til magesår (ulcus ventriculi).
Det som av mange gjennom årtier ble oppfattet som en psykosomatisk sykdom, viste seg fra 1979 i alt vesentlig å skyldes en bakterie ( helicobacter pylori).

Man kan undres: hva gjør katter med inneklimaet eller med nærkontakt som øker risiko for astma hos barn?

Det vet vi ikke, så det er all grunn til å spørre.

Litteratur:

  • Almqvist C, Garden F, Kemp AS et al 2010): Effects of early cat or dog ownership on sensitisation and asthma in a high-risk cohort without disease-related modification of exposure. Paediatr Perinat Epidemiol. 2010 24:171-8.
  • Bertelsen RJ, Carlsen KC, Carlsen KH, Granum B, Doekes G, Håland G, Mowinckel P, Løvik M (2010): Childhood asthma and early life exposure to indoor allergens, endotoxin and beta(1,3)-glucans. Clin Exp Allergy. 2010 40:307-16.
  • Bertelsen RJ, Carlsen KC, Granum B, Carlsen KH, Håland G, Devulapalli CS, Munthe-Kaas MC, Mowinckel P, Løvik M (2009): Do allergic families avoid keeping furry pets? Indoor Air. 2009 Nov 25. [Epub ahead of print]
  • de Marco R, Pattaro C, Locatelli F, Svanes C ECRHS Study Group (2004): Influence of early life exposures on incidence and remission of asthma throughout life.. J Allergy Clin Immunol. 2004 May113: 845-52.

Kjell Aas ©
(Sist oppdatert 13. mai 2010)

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHvorfor bidrar kattehold til astma uten allergi?