DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Ozonbehandling med helserisiko etter brann med røykskade

Denne nettsiden og nettsidene allergiviten.no og www.innemiljo.net har gjennom årene fått mange henvendelser om helseproblemer i boliger som er skadesanert med et opplegg som er godkjent av vedkommende forsikringsselskap.
Det har vært tydelig mangel på kunnskap om helserisiko ved de metoder som har vært brukt.

Vi har tidligere omtalt bl.a. helserisiko ved sanering av skadeinsekter med feilaktig bruk av pesticider og bruk av fogging for å fjerne røyklukt etter brann.
Vi har opgså og vist eksempler på problemer etter både brann- og vannskade.

De saneringstiltak som er i vanlig bruk, tåles nok av de fleste, men noen blir syke ved opphold i sanerte boliger.
Det skyldes kjent eller ukjent sårbarhet for de forurensningene som kan finnes etter brannskade, og som også kan skapes av saneringsarbeidet.
Barn er blant de mest sårbare.

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) opplevde så mye usikkerhet hos de berørte etter feilaktig og hensynsløst saneringsarbeid, og så uklare juridiske forhold at organisasjonen fikk utarbeidet en veiledning i et samarbeid mellom inneklimaeksperter, leger og jurister: Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer for sårbare beboere.
Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI.
Dette heftet har senere vært brukt i tvistesaker av ganske mange.

En ny henvendelse fra en skadelidende og samtidig fra et saneringsselskap viser at dette stadig er aktuelt.
Denne gangen gjelder det bruk av ozon for å fjerne røyklukt etter brann.

Luftkonsentrasjonen inne forteller ikke sannheten om helserisiko
Som det står i leksikon, ansees en konsentrasjon i luften under 0,05 ppm ikke helseskadelig. Ozon kan imidlertid konsentreres opp på svevestøv som pustes inn, og kan endre andre kjemikalier i inneluften til å bli reaktive og helseskadelig(se senere).

Nye henvendelser om ozonbehandling mot røyklukt
Her gjengis den siste henvendelsen fra en familie med astma som har fått boligen brann- og røykskadet. Da er det viktig å minne om at også brannslukkingen kan føre til helseskadelige ettervirkninger på grunn av vannet som har trengt inn i materialene.

E-post fra skadelidende (Sammenfattet/redigert av redaktøren)

> Hei! Jeg har astma og allergi. Vi har hatt brann/røyk i huset og det er blitt brukt ozonbehandling 2 ganger i hele huset.
Det er røyklukt og en skarp lukt i huset Brannen var 2. mars og de har ennå ikke vasket huset. De vil bruke ozon, noe vi ikke er enig i etter samtale med Astma og allergi forbundet.
Hadde jeg ikke vært så plaget med astma og hatt en liten gutt ville jeg ikke vært betenkt med ozon. Det finnes andre midler de kan bruke.
Forsikringen sier det er godt nok og at vi kan bo der, men vi tør ikke. Vi har så mye astma og allergier i familien at Astma og allergi forbundet rådet oss til ikke å flytte inn. Det samme sier legen min og helsesøster til gutten vår (2 år).
Vi har akkurat pusset opp huset så det må finnes andre måter å vaske på.
Jeg har lest i ”Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader” og i dokumentet om ozon i innemiljo.net at ozonbehandling er skadelig for astmatikere. Slik tolker også advokaten vår det. Hun sier det er mye dokumentasjon på at ozon er skadelig til og med for friske folk med godt immunforsvar. De med astma og andre luftveis- sykdommer kan få forverret sykdommen sin.
Det samme står iallergiviten.no og innemiljo.net sine sider.
Forsikringsselskapet sier noe annet og vil at vi skal flytte inn. Hva er riktig?

Innsenderen fikk først et kort svar:
Se om Skadesanering etter brann:: http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=3158, og om ozone i http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=3158&ID=7821.
Med meget grundig hovedrengjøring og meget god utlufting av boligen bør det gå bra.
.

Dette svaret var nok for kort og det har værte en jevn utveksling av e-post videre (som er sammenfattet ovenfor).

Henvendelse fra saneringsfirma
Samtidig kom det en e-post fra et rengjørings- og saneringsselskap. (sammenfattet og redigert av redaktøren)

Vi har en skadelidt som er medlem i forbundet deres og som har hatt en brannskade i hjemmet.
Vi har sanert denne på samme måte som vi sanerer alle brannskader, og vi har brukt ozon til å ta knekken på restlukt.
I den forbindelse påstår skadelidte at dere sier at han(og familien) ikke må flytte inn i et hus der det er brukt ozon til luktsanering.

(

Dette ble kort besvart med: ” Spørsmålet er kanskje egentlig rettet til NAAF, men se om ”Skadesanering etter brann”: http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=3158 og om ozone: http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=3158&ID=7821.

Innsenderen svarte imidlertid slik (Sitat, uredigert):
Jeg har lest det som står på de stedene du henviser til, men vedkommende jeg refererer til sier han har snakket med noen fra Astma og allergiforbundet som har sagt at han ikke må flytte inn i et hus der det er brukt ozon til å fjerne lukt.

Det jeg lurer på er hvordan dere kan si dette så bastant? Vi har drevet med luktfjerning med ozon i 30 år, og har aldri hatt noen problemer med dette, og selvfølgelig gjør vi dette på en forsvarlig måte og passer på tid, utlufting, beskyttelse av organiske materialer, at ingen har tilkomst mens vi ozonerer etc.
Så jeg gjentar spørsmålet mitt: Er det sånn at noen i NAAF sier til folk at man ikke må flytte inn i hus der det er brukt ozon, eller er dette en slutning denne personen har trukket selv?

For øvrig synes jeg det som står i linkene er mangelfullt. De tar for seg mye negativt, men lite positivt om bruk av ozon.
Ozon er tross alt en oksidant som er meget effektiv til å fjerne uønskede luktrester, uten bruk av parfymering eller annen tilførsel av kjemi som kan være plagsom for sensitive personer, og som faktisk går over til oksygen i løpet av meget kort tid.

Med den nevnte korrepondansen som bakgrunn er det gjort følgende tilføyelse til dokumentet om Ozon og oksidanter i Kunnskapsbanken. i www.innedmiljo.net.:

> (Sitat): ”Ozonbehandling er sannsynligvis OK hos de aller fleste, men det frarådes klart og tydelig der boligen skal brukes av sårbare personer (som bl.a. de med astma). Ozon er toksisk
Det må saneringsselskap ta hensyn til og finne andre metoder.
Hvis det likevel bruker eller har brukt ozonbehandling, må det og/eller forsikringsselskapet som har godkjent fremgangsmåten, finansiere både en effektiv etterbehandling + bo-omkostninger for familien som må bo andre steder til boligen er luktfri og i en tilstand tilsvarende før brannen!

Alt står i heftet og nettsidene. Astma og allergiforbundets rådgivere forholder seg nok til det som står i heftet.

Klar juss

Juridisk er dette klinkende klart: beboerne skal kunne holde seg like friske (og føle seg like trygge i den sammenheng) i den sanerte boligen, som før brannen, røykskaden (og fuktskaden).

Etterarbeidet kan kreve flere uker med gjentatt opprensing hvis den første saneringen ikke ble gjennomført godt nok.
Med godt saneringsarbeid fra starten av er ozonbehandling unødvendig og kan være forverrende for inneklimaet.
Hvis et selskap likevel har brukt ozon, er det ikke grunn til å kondemnere boligen, for med rengjøring og utlufting kan de skadelige effektene fjernes – selv om det kan kreve flere runder og ta tid – og koste selskapet dyrt.

Sanering er mye mer enn luktfjerning

Det fremgår vel tydelig nok i heftet at brannskade ikke kan saneres bare med rengjøring/ luktfjerning.
Skjulte materialer som er røykskadet eller fuktskadet etter brannslukkingen, må først fjernes helt.

Alle parter må vise omtanke – og være føre var!

Det er dessverre mange eksempler på at saneringsselskap bruker uheldige metoder og fortsetter med det fordi det jo går bra for de fleste - som ikke er sårbare. Og det kommer for lite frem at også andre er blitt syke (sannsynligvis fordi de ikke visste at de var sårbare).

Se dokumentasjon i Ozonlitteratur. og litteraqturomtalene i det omtalte dokumentet om ozon i Kunnskapsbanken

Slik skal det gjøres:

Innsenderen fra saneringsselskapet har opplyst følgende:
"Sånn det er fremstilt her, kan det virke som om vi bruker ozon til å ta knekken på lukt, uten først å kartlegge og vaske, men det er jo overhodet ikke tilfelle.

Vi begynner alltid med en kartlegging av skaden:

 • Kan det være grunner som gjør at sot/røyk har trukket inn i konstruksjonen, eller er det kun overflatesot?
 • Har det trukket inn i konstruksjonen, åpnes denne og sot fjernes. Dette være seg takplater som taes ned eller vegger som åpnes.
 • Hvis det ikke har trukket sot inn i konstruksjonen, og vi kun har en overflateskade, gjør vi som følger:
  Vi vasker alltid først (herunder inkludert vask/rens av tekstiler etc.), og som regel er dette nok til at røyklukten forsvinner.'
 • Ozon bruker vi kun i enkelte tilfeller der det er litt restlukt igjen som ikke forsvant ved vask.
  Vi bruker ozon minimalt, dvs. med tidsur og utlufting, og vi tillater selvfølgelig ingen å være tilstede mens dette pågår.
  Vi er fullstendig klar over at ozon er helseskadelig.
 • Når vi er ferdig med behandlingen er det en selvfølge at det ikke er lukt av røyk eller annet igjen i huset, og at skadelidte er fornøyd med det vi har gjort, ellers har vi ikke gjort jobben vår!
 • At det finnes eksempler på skader som er behandlet feil fra skadesaneringsfirmaer tviler jeg ikke på (og det forekommer helt klart useriøse aktører på dette markedet også."

  Kommentar:
  Ja, det virker profesjonelt!
  Den prosessen som beskrives samsvarer med det som anbefales /kreves i det omtalte saneringsheftet.

  (Den ovenstående teksten er nok en smule misforstått.
  Legg merke til at i e-posten fra den skadelidte nevnes bare vasking og ozonbruk. Derfor poengteringen at skadesaneringen krever mye mer enn det – ikke som noe hint til det selskap som innsenderen representerer, men til den skadelidte og de useriøse i bransjen, og til NAAF’s rådgivere slik at dette fremheves (som jeg tror blir gjort) i de samtaler de har med skadelidte).

  Denne tilføyelse til dokumentet gis for å unngå slike misforståelser, men redaktøren må gjenta at ozonbehandling ikke skal brukes i det hele tatt der beboerne er sårbare.

  Kjell Aas© (Sist oppdatert 12. mai 2010)

  Til toppen

  Utskriftsvennlig versjon

  DU ER HER :

  ForsideOzonbehandling med helserisiko etter brann med røykskade

   

  AKTUELLE KATEGORIER :
  luftforurensninger
  egen bolig
  S&S
  overfølsomhet
  kjemiske agens
  gasser