DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Parfymefri skole? Et spennende skritt fremover?

Takket være utholdende innsats fra foreldrene til elev med duftintoleranse om rettferdighet i forhold til opplæringsloven om skolemiljø og elevenes rettigheter og integrerings- og tilgjengelighetsloven har Fylkesmannen i Finnmark pålagt Vadsø kommune og Vadsø ungdomsskole å legge forholdene til rette for den miljøhemmede eleven.

Dette er omtalt i NRK distriktsnyhetene, og er grundigere omtalt under lokale nyheter i Finnmarken

Skjulte, men vanlige funksjonshemminger

<

Et stort antall skoler har tilsvarende utfordringer for å integrere miljøhemmede elever .

Et av de viktigste og mest krevende kan være tiltak mot parfyme i skolen.

Det er imidlertid slik at mange barn og unge med miljøhemming kvier seg for å stå frem med sitt handikap og klage på skolen sin.
Det er veldig mange med tilsvarende miljøhemminger. Vi vet om dette også blant kjente statsmenn, olympiske mestere og mange mer anonyme, men flotte mennesker.
Slik usynlig funksjonshemming som dette dreier seg om, er slett ikke noe å skamme seg over, men mange barn og unge føler seg naturlig nok utrygge for medelevers reaksjoner.
Frykten for å bli mobbet er ofte større enn frykten for å bli syk.
Mange er tilbakeholdne bare på grunn av en naturlig, alderstypisk sjenanse.
Det skal mot til å stå frem slik som 14 år gamle Kirsten i Vadsø, og da er det flott å ha foreldre med pågangsmot og utholdenhet i å bruke sin rett til å klage på kommunevedtak slik det står i brosjyren om dette.
Denne saken viser at det nytter å klage til Fylkesmannen.

¨


Så gjenstår det å se om kommunen har den rette kompetansen.
Det finnes en grundig veileder for skoleeiere, men den hjelper neppe noe særlig i denne spesielle problematikken.
Kompetanse i dette området kan dessverre mangle i mange kommuner. Et stort problem ved manglende kompetanse er at vedkommende ikke vet nok til å vite at kompetansen mangler. Da har det lett for å stå stille.

De som skjønner at de mangler den rette kompetanse, kan få god hjelp av NFBIB.

Skolene bør ta initiativ

Det er fint om skolene selv tar opp spørsmålet om noen av elevene blir syke av klimaet på skolen, og hva som i så fall kan være årsaken.
Det kan skolen gjøre på foreldremøter eller ved å sende ut et brev til alle foreldrene. Svarene bør behandles med diskresjon.

Skolen kan bruke et egnet spørreskjema for elever som de evt. kan sende ut med egne tilleggsspørsmål etter eget behov.

Se også Skolenes inneklima anno 2010 og følg lenkene.


Kjell Aas(c)
Sist oppdatert 28. mars 2010)

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideParfymefri skole? Et spennende skritt fremover?