DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

En brannskade og en vannskade

To nye spørsmål (17. mars 2010) er typiske for uhell som så mange opplever, at korrespondansen gjengis her.


Brannskade
"Vi er en familie som bor i eget hus. Vi har hatt husbrann og huset ble totalskadet innvendig.
Det var et lokalt firma som fikk anbudet med å bygge opp huset innvendig igjen. De skulle rive og sanere osv. Nå siver det sot inn fra tak, vegger, langs gulv og inn i kjøkkenskaper. Firmaet påstår at dette kan være røk fra peis eller tobakk. Noe vi nekter på.

Vi plages med hodepine og kvalme.
Det ene barnet har astma og er mye tett.
Vi har lett etter firmaer som kan ta prøver av sota og evt. få analysert den. Kan dere hjelpe oss med noen råd ang dette? Eller hvor kan vi henvende oss osv?
Vi kan ikke ha det sånn da vi plages helsemessig."

SVAR
(19. mars 2010)
Beskrivelsen gir mistanke om at det kan være brannskadet isolasjonsmateriale som ikke er fjernet, eller brannskadet reisverk eller lignende som ikke er høvlet eller pusset ned.

Dette er ikke tilfredsstillende verken helsemessig eller forsikringsmessig.
Dere har krav på bedre forhold., se forsikring og skadesanering!
Studer dette heftet og stå på de rettighetene dere har! Jussen er klar med hensyn til sånt!

Svært ofte følges brannskade av fuktskader pga slukningsarbeidet, men her er det altså sot som er hovedproblemet. Så mye sot kan ikke komme fra peis som har avtrekk ut gjennom pipe, og heller ikke fra tobakksrøyking.

I første omgang bør dere ta dette opp med forsikringsselskapet.
Det vil nok få huset undersøkt av en takstmann.
Alternativt kan dere selv kontakte en takstmann i området der dere bor, og be om en tilstandsundersøkelse, men det er lurest å spørre forsikringsselskapet først!

Soten kan evt. undersøkes av et egnet laboratorium som takstmannen vel kan anbefale, men slik analyse er antakelig unødvendig.

Tobakksrøyk?
Har firmaet virkelig rett i at det røykes inne?Da er det på tide at dere slutter med det umiddelbart!
Det soter ikke, men gir milliarder av usynlige støvkorn som bærer kjemiske stoffer.
Slikt støv er farligere enn sot fra brann! Det finnes i husstøv som pustes inn i alle rom og gir passiv røyking.
Det betyr at også barna røyker ganske mye i forhold til sin kroppsvekt!
Passiv røyking er ofte en viktig årsak til forverring av astma.
For barnas skyld må ingen røyke inne. For røykeren selv er gevinsten stor ved å slutte helt, for røyking er faktisk enda farligere enn antatt.
Foreldres og særlig mors røyking stjeler livskraft fra barna.

(Dette måtte jeg minne om!)Vannskade med kloakk
"Vi er en familie på to voksne og tre barn (6, 8 og 10år) som kjøpte en enebolig fra 1985 for ca 4 år siden.
Nå har vi fått en vannskade pga at kloakk kom opp fra slukene i to bad i 1.etasje, og kloakkvannet stod flere centimeter over gulvet i 2,5 timer.

Takstmann mener imidlertid at det ikke er noe fare for muggsopp pga varmekablene tørrer ut gulvet, - i hvert fall det ene som hadde membran - og at det derfor er helt trygt.
På det andre er det konstatert lekkasje ut til omkringliggende rom i tilfarergulv.

Etter å ha lest om muggsoppproblematikk på inneklima.com er vi blitt usikker på om vi bør stole på takstmannens forsikringer, eller om det er fare for muggsopp selv om varmekablene på gulvet står på, og at vi derfor bør kreve nytt gulv i begge bad?"

SVAR
(19. mars 2010)
Siden kloakkvannet sto flere centimeter over gulvflaten, er det stor risiko for (og ganske sannsynlig i mange konstruksjoner) at vannet har trukket inn i isolasjonsmaterialet i veggene.
Hvis det sitter fukt der, er det klar risiko for muggsoppvekst. Om det imidlertid er sikkert at baderomsmembranen går lengre opp på alle vegger enn vannstanden, kan dere være noenlunde trygge.
Takstmannen har sannsynligvis et apparat som kan måle fukt inne i veggene like over membrankanten, alternativt må det tas boreprøve, eller veggen må åpnes der for inspeksjon – og evt. for å fjerne fuktskadet isolasjonsmateriale.

Også på det andre badet og tilstøtende rom kan fukten ha trengt inn i isolasjonsmateriale, gipsplater, sponplater eller lignende fra nedsiden av veggen!

PS! Tilsvarende vannskader forekommer hyppig ikke minst ved flom , så denne korrespondansen blir gjengitt i nettsiden.

Kjell Aas(c)

(Sist oppdatert 21. mars 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideEn brannskade og en vannskade