DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hus og helse. Ny temaveileder

Statens bygningstekniske etat (BE) har nå endelig gitt ut ny og oppdatert utgave av Hus og Helse kompendiet. Første utgave finnes på nettet, og den nye er også tilgjengelig på nettet.

Temaveilederen ble første gang utarbeidet i 1993 som et opplæringsprogram i samarbeid mellom Statens Bygningstekniske Etat (BE), SINTEF Byggforsk og Husbanken.
Den gangen deltok over 35.000 personer i byggbransjen i programmet Mye har skjedd siden første utgivelse og alt er oppdatert.

Prosjektgruppe: Sigurd Hoelsbrekke (leder), Knut Ivar Edvardsen, Trond Haug, Anne Marit Løvik. Bidragsytere er professor Sten Olaf Hansen, NTNU, førsteamanuensis Rikke Jørgensen NTNU, professor Svein Bjørberg, NTNU, seniorforsker Steinar Nilsen. SINTEF Byggforsk, seniorforsker Peter Blom SINTEF Byggforsk, seniorforsker Tore F. Berg, SINTEF Byggforsk og professor Kjell Aas (UiO).

<

Den nye temaveilederen bør studeres grundig av alle i byggebransjen og driftsansvarlige.
Innholdsfortegnelsen over 181 sider gir gode pekepinner om hyperaktuelt stoff:
  • Problemet
  • Helse
  • Bygningsutforming
  • Fukt
  • Byggematerialer
  • Ventilasjon
  • Byggeprosessen
  • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
  • Lovverk, hjelpeverktøy og kontrakter

Temaveilederen gir - gjerne brukt sammen med Godt inneklima. Håndboken for hjemmet og Sunne hus - oppdatert kunnskap om alt som er verdt å vite for helseorientert bygging, vedlikehold, drift og bruk av bygninger for mennesker.

Kjell Aas(c)
(Sist oppdatert 18. januar 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHus og helse..Ny temaveileder