DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lukt etter fogging mot lukt etter brann

Hei, har akkurat hatt brann i huset mitt. Brannen ble slukket veldig tidlig.
Det har vært et skadefirma og fogget huset. Det sier de holder. Men det lukter kvalmende av kjemikaliene de har brukt i huset.

Bør vi kunne forlange vask av klær, sofa, seng også videre? De sier vi må "bo ut" lukta.
Synes du dette høres fornuftig ut. Jeg har selv astma og har 2 små barn.

SVAR
Dette holder ikke!

Både du med astma og 2 små barn kan være ekstra sårbare for kjemiske luftforurensninger (som etter hvert også avgis til inneluften fra kjemiske stoffer som har hengt seg opp i porøse materialer).
Slik fogging kan være en forkastelig form for sanering etter brann, men brukes for ofte.
Derfor har jeg og kvalifiserte medarbeidere lagd et temahefte nettopp om dette, se Forsikring og skadesanering etter brann --.

Du risikerer at din astma blir verre.
Småbarna kan ha gener som øker risiko for å utvikle astma i forurenset miljø og er også sårbare for andre skadevirkninger.

Dere bør oppholde dere minst mulig der luften er forurenset på denne måten.
Det beste er å bo et annet sted til alt er akseptabelt igjen, for nå vinterstid vil det ikke være praktisk mulig å holde så mye gjennomtrekk at dere kan føle dere trygge.

Du bør snarest mulig ta opp dette med forsikringsselskapet. Du har juridiske rettigheter som beskrevet i temaheftet.
Du bør vel skaffe deg det selv. (Merkelig at firmaet som utførte foggingen, ikke kjenner til dette heftet).

Kjell Aas(c)
(Sist oppdatert 16. januar 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLukt etter fogging mot lukt etter brann