DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

CO2 i romluften på skolen. Grense?

Spørsmål fra lærer: Hva er kritisk grense for CO2 innhold i klasserommet? (

SVAR
Karbondioksid (CO2) er lite giftig og konsentrasjonen i klasserom kommer ikke i nærheten av det som er farlig med den gassen (som vi jo puster ut selv), men i klasserom og lignende rom for forsamlinger brukes mål av dette som indikasjon på luftkvalitete.
Der gjelder Anbefalte faglige normer anbefalte faglige normer for luftkvalitet inne der det står om karbondioksid på side 83: Norm for karbondioksid: Med bakgrunn i indikatoregenskaper for dårlig luftkvalitet og luftbehov: 1800 mg/m3 (maksimumsverdi) (1800 mg/m3= 1000 ppm).

Høyere konsentrasjoner i inneluften er ikke tillatt i henhold til Elevenes rettigheterog lærernes elevenes rettigheter og lærernes Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen .Veiledning som følger arbeidsmiljøloven .

Se også Skolenes inneklima anno 2010

Kjell Aas(c)
( Sist oppdatert 16. januar 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideCO2 i romluften på skolen. Grense?