DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kjemisk miljøintoleranse anno 2013. Del 5. Avgrenset kjemisk overfølsomhet

Ved denne miljøintoleransen provoseres subjektive symptom ved eksponering for et enkelt kjemisk stoff eller ved eksponering for kjemisk beslektede kjemikalier i luften som for eksempel flyktige hydrokarboner (løsemidler, alkoholer), eller insektmidler (pesticider eller aldehyder.

Slik kjemisk intoleranse er i medisinsk klinikk best kjent overfor spesielle medikamenter og særlig acetylsalisylsyre (aspirin, o.l.)og kan sannsynligvis startes opp av andre kjemiske stoffer som tas inn. Det er dog ikke noen vitenskapelig dokumentasjon for at dette utvides til reaksjoner ved eksponering for kjemikalier i luften, mens det derimot er klinisk erfaring at ny eksponering for de utløsende stoffer kan føre til gastrointestinale og grenerelle plager.Dette er lite utforsket.
Risikanter med kjemisk miljøintoleranse /MCS forteller om reaksjoner på noen medisiner og mange unngår medisiner i frykt for å bli dårlige. Det er dvist at inntak av alkohol forsterker reaksjonene på provokasjon med capsaicin ved kjemisk miljøintoleranse/ MCS/ duftintoleranse (Millqvgist et al, 2008). Slike sammenhenger er ellers dårlig dokumentert.

Selv meget lave konsentrasjoner kan utløse sykdom.

Symptomer

Den kjemiske intoleransereakjonen viser seg gjerne først med signaler fra slimhinnene med irritasjon og svie i øynene (tåreflod), lufctveiene (snue, nys, hoste) eller med hodepine, svimmelhet, ubehag, slapphet .
Dette kan utvikle seg til å gi kombinasjoner av flere symptomer som kan vare i flere timer og hos noen i et par-tre døgn etter eksponeringer i det skadelige miljøet.
Slik virker det som kronsik sykdom når eksponerinjg skjer i arbeidsmiljø eller egen bolig, men forsvinner helt etter kortere eller lengre tids opphold andre steder.

Dette kan opptre ved lave konsentrasjoner av forurensningene og særlig ved langvarige eksponeringer.

Når overfølsomheten er etablert, har den lett for å forverres ved fortsattb eksponering.

Vanligst er å ha 2 eller flere av følgende symptomer:


 • Irritasjon av slimhinner i
  øynene,
  nesens slimhinner med kløe, tørrhet, neseblødning
  munn og svelg med munntørrhet, tørste
  nedre luftveier med kremting, hoste, astma.

 • Hodepine,

 • Unormal tretthet,

 • Slapphet / kraftesløshet

 • Konsentrasjonsvansker

 • Noen får magesmerter

 • Noen får muskel og/eller leddsmerter.

Mekanismer
A Dette er ikke allergi (immunoligisk reaksjon) eller hyperreaktivitet selv om det kan skje hos personer som også har slike reaksjonsmåter.
Siden det mest dreier seg om subhjektive symptomer, er mekanismene ikke h.lt klarelagt, men tilstanden skyldes sannsynligvis tilsvarende kompliserte biokjemiske og nevro0fysiologiske mekanismer som beskrevet for multippel kjemisk miljøintoleranse/MCS.

Diagnose
Det finnes ingen objektive tegn eller analyser som kan bekrefte diagnosen og derfor er det ikke knyttet noen godkjent diagnostisk betegnelse til tilstanden. Det er en av de medisinsk forsømte sykdommer uten godkjent diagnose
Tilstanden krever grundig undersøkelse hos fastlegen for å utelukke andre sykdomsårsaker ( differensialdiagnoser).

Behandling
Symptomene kan dempes med medisiner, men det finnes ingen annen effektiv behandling enn å unngå eksponering i det eller de miljøene som ikke tåles.
Når pasienten unngår slike eksponeringer er vedkommende frisk (unntatt ved andre sykdommer), men må betraktes som risikant.. Ved fortsatt eksponering kan riskanten utvikle alvorligere og mer utbredt kjemisk miljøintoleranse. >/p>

Litteratur
Millqvist E, Ternesten-Hasséus E, Bende M (2008): Inhaled ethanol potentiates the cough response to capsaicin in patients with airway sensory hyperreactivity. Pulm Pharmacol Ther.[Epub ahead of print

Kjell Aas ©
(Sist oppdatert 25.januar 2013)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKjemisk miljøintoleranse anno 2013. Del 5. Avgrenset kjemisk overfølsomhet