DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vanlige årsaker til fukt:

Fukt og fuktskader hører til de absolutte VERSTINGER i innemiljøet med skader både på mennesker og materialer. Det skaper hvert år mange menneskelige tragedier.
Se Presseklipp nederst i dette dokumentet.

 • Feil plassering i forhold til vannpress- inkl. flomrisiko
 • Dårlig drenering av kjeller eller etasjedel innebygd i terreng
 • Manglende eller ødelagte membraner i våtrom eller mot dreneringen på yttervegg for kjeller eller etasjedel innebygd i terreng.
 • Skjult lekkasje gjennom fugene i fliselagt våtrom med utilstrekkelig fuktsperre
 • Kondens på (kald) yttervegg bak tunge møbler, bilder etc. (OBS dette forekommer ofte på soverom der hver person avgir ca 40 g vann pr time).
 • For dårlig luftskifte i forhold til fuktkilder (våtrom, overbefolkning (NB klasserom), klestørk etc). Forekommer særlig ofte på bad.
 • Dårlig vedlikehold av taktekning
 • Flatt tak med problemer på grunn av snømengder, gesimslekkasjer, kondens.
 • Kondens på grunn av feil tak- og himlingskonstruksjon
 • Kondens av andre årsaker
 • Manglende ventilasjon i kjeller
 • Feil konstruksjon av krypkjeller
 • Skjult fukt i deler av bygg som er bygget inn i terrenget, men med utilstrekkelig drenering og/eller vannsperre
 • Lekkasjer, frostsprengning av rør
 • Manglende tildekking av materialer i fuktig vær
 • Ufullstendig sanering av fuktet materiale etter lekkasjer eller oversvømmelser
 • Flom og oversvømmelser
 • Hastverk og slurv i byggeprosessen
 • Langvarig fukt av andre årsaker

Flomkatastrofer som dette krever særlig grundige tiltak for å hindre senere fuktskader. Flomvannet kan bringe med seg mikroorganismer som meget raskt skaper problemer hvis fuktet materiale ikke fjernes relativt raskt.

Flom

Foto: Bjørn Aslaksen, VG. Fra Fagbladet Allergi i Praksis nr 1, 1995 s9.

Fuktrapporten

Studentsamskipnaden i Trondheim og NTNU har latt en ekspertgruppe lage en rapport om fuktskader.

Rapporten er omfattende. Noen av konklusjonene er:

 • Fuktskader må unngås
 • Fukt i bygninger kan gi alvorlige og kroniske helseeffekter (se Fuktskadesykdom)
 • Når fuktskade antas å foreligge, må dette undersøkes nøye med inspeksjon av utsatte steder.
 • Når fuktskade er påvist, må skaden straks utbedres

Fukt og mikroorganismer

 • Fuktskader hører til de vanligste problemer som skaper plager
 • Det er ikke vannet i seg selv, men vekst av mikroorganismer som gir sykdom
 • Muggsopper er en viktiog årsaksfaktor, dels gjennom allergi, men kanskje mest gjennom produksjon av mykotoksiner og flyktige organiske forbindelser
 • Lukt av mugg inne betyr uakseptabel vekst av muggsopper inne og skal ikke forekomme (jfr Helsetilsynets forskrifter og veiledning)
 • Fukt i innemiljøet kan også gi vekst av patogene (gram-negative) bakterier. Det skal ikke forekomme!


Se og bruk Sjekkliste for fuktrisiko.

Tiltak mot fukt og muggsoppvekst:

 • Lekkasjer må unngåes og umiddelbart rettes på
 • Fuktet materiale må tørkes fullstendig innen 10 døgn hvis vannet har vært rent. Materiale utsatt for forurenset fukt må fjernes helt!
 • Luftfuktighet inne bør ikke økes med kunstige midler (ikke bruk luftfukter)
 • Damp fra klesvask, dusj etc bør fortrinnsvis luftes ut
 • Kalde yttervegger bør kontrolleres regelmessig for evt kondens
 • Ved tendens til kondens bør det sørges for økt luftskifte og evt tilførsel av varme til utsatte flater
 • Ved muggsoppvekst (mugglukt) må all muggsopp og befengt materiale fjernes helt, området evt vaskes med klor og tørkes godt. Muggsoppholdig støv må fjernes (hovedrengjøring)!
 • Kontroller utsatte steder regelmessig!
 • Kjeller uten mekanisk avtrekk bør ha ventiler som gir gjennomtrekk.

 • Presseklipp
  Aftenposten 3. mars 2005
  Fukt i boliger koster milliarder
  Opptil halvparten av husene som bygges i dag kan før eller siden få fuktskader. Det skyldes dårlig arbeid, feilkonstruksjoner og manglende kunnskaper om helseplagene.

  Journalist Arnfinn Mauren
  Nytt hus er ingen garanti for at fukten holdes ute. På tross av økt fokus omkring problemet de siste årene er det få tegn til bedring, og fuktskader i boliger - inkludert helseplagene - koster det norske samfunnet nå nærmere 10 milliarder kroner årlig.
  - Det innredes for mye under bakkenivå som ikke tåler den fuktbelastningen huset blir utsatt for, sier Stein Norstein i rådgivning og skadebegrensingsfirmaet Anticimex.
  Flere spesialister på inneklima hevder overfor Aftenposten at så mange som 50 prosent av alle husene som bygges i dag kan få fuktskader på grunn av feilkonstruksjoner og slurv. Tallene blir langt på vei bekreftet av Norges Byggforskningsinstitutt.
  - Det ligger et latent problem i mange nye hus, sier dr. ing. Vidar Stenstad ved Byggforsk. Ingen bedring.
  Fukt er årsaken til de aller fleste skader på norske hus. En Byggforsk-undersøkelse av over 2300 byggeskader fra 1993 til 2002 viser at 76 prosent av skadene er knyttet til fuktproblemer. Nye hus er godt representert i skademeldingene, og det er ikke registrert noen bedring de siste årene. Konsekvensene for dem som blir rammet kan være alvorlige. I tillegg til å forårsake bygningsmessige skader, viser en rekke undersøkelser at mikrobiell vekst - midd, mugg, sopp, bakterier og insekter - som følge av fukt, kan føre til astma og andre plager. - Grovt sett kan man si at risikoen for luftveisinfeksjoner og allergi dobles ved å bo i hus med fuktskader. Men det er som å snakke for døve ører, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.
  Har ikke lært. Mange av fuktskadene som oppstår i nye hus er de samme, og de gjentar seg i hus etter hus. Ifølge Byggforsk tyder dette på en generell mangel på kunnskap i byggebransjen om bygningsfysikk.
  - Klassiske problemer som dårlig håndverk, uheldig bruk av materialer og utilstrekkelig beskyttelse mot nedbør i byggeperioden viser at byggebransjen ikke har vært i stand til å lære av erfaringene, mener sivilingeniør Kim Robert Lisø ved Byggforsk.


  Uproff håndtering av fuktskader
  Overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet har skrevet en betimelig artikkel med denne overskriften i "Arbeidervern".
  Hun skriver innledningsvis: "Arbeidstilsynet får ganske mange meldinger fra leger om astma og andre luftveisproblemer hos ansatte som arbeider i lokaler med fuktskader. Meldingene forteller at det ofte tar påfallende lang tid, måneder og år, fra fuktskaden oppstår, eller fra folk blir syke, og til noe blir gjort.
  Først kaster legene bort dyrebar tid med årsaksutredninger. Men ettersom man ikke kjenner mekanismen bak symptomene, kan man egentlig ikke gjøre annet enn å legge merke til når de opptrer. Er det bedring på fridager eller ved lengre fravær, tyder det på sammenheng med fuktskadene i arbeidslokalene. Legens videre detaljutredning kan være viktig for hva slags behandling som skal gis, men må ikke utsette tiltakene på arbeidsplassen.
  Når arbeidsgiver får beskjed om fuktskader og helseproblemer fra lege, pasient eller verneombud, bestiller de ofte luftmålinger og kjemiske analyser i den tro at det kan bevise eller motbevise arbeidsmiljørisiko. Men fordi miljøårsakene til dels er ukjente, finnes det ingen målemetoder som kan gi slike svar.
  I mens blir situasjonen bare verre for arbeidstakeren. Symptomene blir verre, nestetettheten blir kanskje til tetthet i brystet, og faren for kroniske skader øker. Det som må gjøres når det oppdages fuktskader i et arbeidslokale, er å fjerne det fuktige eller mugginfiserte materialet straks. Det er viktig at det skjer på en slik måte at ingen blir utsatt for støvet. Samtidig må man sørge for at det ikke kommer nye fuktskader, for eksempel ved å tette lekkasjer eller forhindre kondens. Det er også viktig at hele lokalet reingjøres før det tas i bruk igjen." Les hele artikkelen i Arbeidervern mars 2005 og studer og bruk Sjekkliste for fuktrisiko - og tiltak

  Se dokumentene:
  Fuktskade. Vannskade og

  Vannskader. Fuktskader
  samt
  Muggsopper ute og inne
  Les også
  og Fukt, muggsopp og helse
  Alle boligeiere og -byggere bør ta utskrift av Hvorfor fuktskade og Sjekkliste for fuktrisiko.
  Boligbyggere bør så kreve at byggmesteren garanterer sikring mot de aktuelle punktene, ogv boligeieren bør sjekke alt - helst årlig!

  Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVanlige årsaker til fukt

 

AKTUELLE KATEGORIER :
fukt