DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kjemisk miljøintoleranse /MCS/IEI anno 2013. Del 4: LITTERATUR

Det er skrevet noen bøker om emnet, men de inneholder mest erfaringsbasert kunnskap, en god del synsing og lite som er forskningsbasert. I likhet med nettsider og artikler fra interesseorganisasjoner er mange av utsagnene subjektive og preget av pasientenes ønsker og krav om medmenneskers forståelse.
Jeg har selv forsøkt å oppsummere så nøkternt som mulig det som i dag kan skrives om temaet i boken Miljøhemmking,en skjult funksjonshemming
Det vises til litteraturliste og lenker i boken.

I det følgende gjengis bare et skjønnsomt utvalg av forskningspublikasjoner som er vurdert og godkjent av eksperter (referees, likemenn) og publisert i vitenskapelig anerkjente tidsskrift.


 • Altenkirch H (1999): Multiple chemical sensitivity (MCS) aus der Sicht der klinischen Neurologi und Neurotoxicologie. Allergologie 22: 709-718.


 • Amundsen MA, Hanson NP, Bruce BK, Lantz TD, Schwartz MS, Lukach BM. (1996): Odor aversion of multiple chemical sensitivities: recommendation for a name change and description of successful behavioral medicine treatment. Regul Toxicol Pharmacol. 1996 24(1 Pt 2):S116-118.


 • Andersson L, Johansson Å, Millqvist E.,Nordin S, Bende M (2008):Prevalence and risk factors for chemical sensitivity and sensory hyperreactivity in teenagers.Int. J. Hyg. Environ. Health doi 10.1016/ijheh2008.02.002


 • Bailer J, Witthöft M, Paul C, Bayerl C, Fred Rist F (2005): Evidence for Overlap Between Idiopathic Environmental Intolerance and Somatoform Disorders Psychosomatic Medicine 67:921-929.


 • Bell, IR, Schwartz, GE, Peterson, JM, et al (1993): Self-reported illness from chemical odors in young adults without clinical syndromes or occupational exposures. Arch Environ Health 48: 6-13.


 • Bell IR, Hardin E E,Baldwin CM, Schwartz, GE (1995): Increased limbic system symptomatology and sensitizability of young adults with chemical and noise sensitivities. Environmental research 70: 84-97.


 • Caress SM, Steinemann AC(2003): A review of a two-phase population study of multiple chemical sensitivities. Environmental Health Perspectives 111: 1490-1497.
  Nettversjon.


 • Caress SM, & Steinemann AC (2004): A national population study of the prevalence of multiple chemical sensitivity. Arch Environ Health.:300-305.


 • Doherty, MJ, Mister, R, Pearson, MG, et al (2000): Capsaicin responsiveness and cough in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 55:643- 649 .
  Nettversjon.


 • Evengård B, Komaroff AL (1999): Kronisk trøtthetssyndrom finns. Påverkan på biologiska parametrar kan mätas. Läkartidningen 96:3166-69.


 • Fukuda K et al (1994):The chronic fatugue syndrome a comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med 121:953-59 .


 • Gibson, P( 2003): Perceived treatment efficacy for conventional and alternative therapies reported by persons with multiple chemical sensitivity. Environmental Health Perspectives. 111:1498–1504.
  Nettversjon .


 • Hausteiner C, Mergeay A, Bornschein S, Zilker T, Förstl H (2006): New aspects of psychiatric morbidity in idiopathic environmental intolerances. J Occup Environ Med. 48: 76-82.


 • Henkin RI, Levy LM (2001): Lateralization of brain activation to imagination and smell of odors using functional magnetic resonance imaging (fMRI): left hemispheric localization of pleasant and right hemispheric localization of unpleasant odors. J Comput Assist Tomogr.25: 493-514.


 • Hornberg C (1999): Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Allergologie 22:527-37


 • Joffres MR, Sampalli T, and Fox RA (2005): Physiologic and Symptomatic Responses to Low-Level Substances in Individuals with and without Chemical Sensitivities: A Randomized Controlled Blinded Pilot Booth Study Environ Health Persp.113: 1178- 1183.
  Nettversjon.


 • Johansson A, Millqvist E, Nordin S, Bende M (2006): .Relationship between self-reported odor intolerance and sensitivity to inhaled capsaicin: proposed definition of airway sensory hyperreactivity and estimation of its prevalence. Chest.129:1623-8.
  Nettversjon.


 • Johansson A, Bramerson A, Millqvist E, et al (2005):Prevalence and risk factors for self-reported odour intolerance: the Skovde population-based study. Int Arch Occup Environ Health 78:559-564.


 • Kreutzer R, Neutra RR, Lashuay N. (1999): Prevalence of people reporting sensitivities to chemicals in a population-based survey. Am J Epidemiol 150:1–12.
  Nettversjon.


 • Lindeman B, Søderlund EJ, Dybing E (2002): Årsaker til interindividuelle forskjeller i kjemikalierespons Tidsskr Nor Lægeforen 122: 615-618.
  Nettversjon


 • Malterud K., Takstad A.(2001): Et felles refleksjonsrom med pasientens symptomer som gyldige kunnskapskilder. Tids Nor Lægeforen nr 121: 3605-10.


 • Maschewsky W (1999): MCS- Chemophobie oder chemisches Trauma? Allergologie 22:699-708.


 • McFetridge-Durdle J, Routledge F, Sampalli T, Fox R, Livingston H, Adams B. (2008):Hemodynamic Response to Postural Shift in Women with Multiple Chemical Sensitivities. Biol Res Nurs. Nov. 17 [Epub ahead of print]


 • McKeown-Eyssen G, Baines C, Cole DEC, Riley N m. fl. (2004): Case-control study of genotypes in multiple chemical sensitivity: CYP2D6, NAT1, NAT2, PON1, PON2 and MTHFR. International J. of epidemiology 33: 971-978.


 • Merz S (2002): Chronic fatigue syndrome. Läkartidningen 34: 3282-87.


 • Miljøstyrelsen (Danmark):Miljøprodukt nr. 741, 2002: Duft- og kemikalieoverfølsomhed. Multiple Chemical Sensitivity, MCS.
  Nettversjon.


 • Millqvist, E, Bende, M, Löwhagen,O (1998): Sensory hyperreactivity: a possible mechanism underlying cough and asthma-like symptoms. Allergy 53:1208-1212.


 • Millqvist E, Ternesten-Hasséus E, Bende M (2008): Inhaled ethanol potentiates the cough response to capsaicin in patients with airway sensory hyperreactivity. Pulm Pharmacol Ther.[Epub ahead of print


 • Pall M L (2003): Elevated nitric oxide/peroxynitrite theory of multiple chemical sensitivity central role of N-methyl-d-aspartate receptors in the sensitivity mechanism. Environ Health Perspectives 111: 1461- 1464.
  Nettversjon.

 • Pall ML, Anderson JH. (2004): The vanilloid r eceptor as a putative target of diverse chemicals in multiple chemical sensitivity. Arch Environ Health.59: 363-75.


 • Paulini I (1999): Multiple Chemical Sensitivities (MCS)/ Idiopathic Environmental Intolerances (IEI). Der Berliner MCS-Workshop und seine Folgen. Allergologie 22:520-26.


 • Papo D, Eberlein-König B, Berresheim HW et al ( 2006): Chemosensory function and psychological profile in patients with multiple chemical sensitivity: comparison with odor-sensitive and asymptomatic controls. J Psychosom Res. 60:199-209.


 • Sikorski E E, Kipen H M , Selner J C, Miller C M, Rodger K E (1995): The Question of multiple chemical sensitivity (Round Table Summary). Fundamental and Applied Toxicology 24: 22 - 28.


 • Sobel N, Prabhakaran V, Hartley CA et al. (1999): Blind smell: brain activation induced by an undetected air-borne chemical. Brain. 122: 209-17.


 • Wiesmüller GA (ed) (1998): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder. I. Sick Building Syndrome (SBS). Allergologie 21:177-79.


 • Wiesmüller GA (ed)(1999): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder II. Idiopathic environmental intolerances (IEI), Multiple Chemical sensitivities (MCS), und Klinisches Ökologie-Syndrom (Oko-syndrom). Allergologie 22 (Heft 9).


 • Wiesmüller GA (ed) (1999): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder. Idiopathic environmental intolerances (IEI), Multiple Chemical sensitivities (MCS), und Klinisches Ökologie-Syndrom (Oko-syndrom). Allergologie 22:161-760.


 • Aas K (2007): Miljøhemming – en skjult funksjonshemming. Allergi i praksis nr 4, s 22- 26.
  Nettversjon.


 • Aas K (2007): Kjemisk miljøintoleranse. Kort omtale på side 25 i Allergi i Praksis nr 4 2007. Se lenken ovenfor.


 • Aas K (2009): Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. Cappelen – Damm ISBN 978-82-02-29065-8 (under trykking – kommer i februar 2009).

 • Aas,K (2011): Miljøhemming-en skjult funksjonshemming.

Se også litteraturlisten til Del 3: Mekanismene

Kjell Aas ©
(Sist oppdatert 25. januar 2013)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKjemisk miljøintoleranse /MCS/IEI anno 2013. Del 4 LITTERATUR