DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Uansvarlig kjemikalieeksponering - og MCS diagnose

Jeg er ei dame på 32 år som alltid har vært sporty, frisk og rask. Mener selv at jeg har vært over gjennomsnittet sprek, men jeg er blitt syk av jobben!

Har jobbet i 11år på et farger med daglig farging av ull og bomull hvor vi benyttet: krom, møllmiddel to typer derav ett organisk (Eulan), tonnevis av allergifremkallende fargestoffer, salmiakksprit, eddiksyre, natronlut, kaustisk soda, vannstoff og en rekke andre stoffer.

Ventilasjonen i produksjonen har vært svært mangelfull. Høsten 07 forlangte vi at de skulle ta test før service, noe bedriften nektet!Inne der jeg stod og veide stoffene i minst 30 min pr. dag fantes ingen ventilasjon.

Var frisk helt til høsten 06 da jeg fikk en kraftig luftvegsinfeksjon. Før dette hadde jeg som de to andre på avdelingen kun hatt sår hals i perioder og nedsatt luktesans noen år.
Utover vinteren kjempet jeg med nedsatt pust, nesetetthet, hodepine og fikk derfor tatt lungeprøver i januar 07.Den så OK ut da.
Fortsatte videre på jobb måtte jo bare forsøke!
Hadde sår hals og var tett, kvalm, trøtt og pusten var elendig så jeg ga meg sommeren 07 med sykmelding. Ny lungetest nov 07 viste klart at jeg hadde utviklet astma. Det ble meldt som yrkesskade.

Jeg hadde også andre symptomer .
Var konstant svimmel, kvalm og hadde et grusomt press på hodet i tillegg til dårlig pust i lang tid, nesten 1år etter at jeg ble sykmeldt.
Etter hvert merket jeg at det var mange ting jeg reagerte på slik som lukter av parfymer, vaskemiddel, maling, lakk ++ fikk nesten som en forgiftning av sånne produkter.

Lungelegen mente jeg burde undersøkes videre.
På arbeidsmedisinsk i Trondheim mente de at jeg hadde utviklet overfølsomhet og ikke en løsemiddelskade. Grunnen til at de mener det ikke kan være en løsemiddelskade er det at jeg har jobbet med mest uorganiske middel og bare litt organiske.

De på arbeidsmedisinsk sier at det er helt klart at det er jobben min som er årsaken til sykdommen, men at overfølsomhet ikke står på lista over godkjente yrkessykdommer.
Jeg har ikke fått de endelige papirene derifra men hun antydet at siden jeg sikkert hadde utviklet overfølsomhet, så kom jeg nok heller ikke til å få godkjent astmaen.

SVAR.

Du har sendt en utførlig beskrivelse av arbeidsplass (med foto)og arbeidsmåter. Den er for omfattende til å gjengis her, men beskriver helt uakseptable arbeidsforhold.
Den beskrivelsen bør du sende til Arbeidsmedisinsk avdeling.

Yrkesastma?

Spørsmålet om astma blir nok grundig vurdert av avdelingen i Trondheim. Selv om det etter din beskrivelse virker sannsynlig at den har utviklet seg på grunn av arbeidsmiljøet, må de jo vurdere om den lungeinfeksjonen du hadde, kan ha vært utløsende. Den kan iallfall ha forberedt grunnen for yrkesavhengig kjemisk skade (inflammasjon) og astma.

Yrkesastma opptrer hyppig i kjemisk industri som fargeriet tilhører.

I alle land brukes en internasjonal liste over diagnoser som godkjennes, med kodenummer: ICD-10 koder.
Den norske utgaven finner vi på nettsiden Finnkode finnkoden .
Der passer ditt tilfelle best med ”J45.1 Ikke-allergisk astma. Endogen ikke-allergisk astma Idiosynkratisk astma” der ”idiosynkratisk” åpner for andre former for overfølsomhet enn allergi.

Kjemisk miljøintoleranse (MCS/IEI) uten diagnosenr?

Symptomene dine passer med kjemisk miljøintoleranse som kalles MCS / IEI MCS / IEI.
Dette er en tilstand som ofte starter etter for sterk og/eller langvarig eksponering for kjemiske forurensninger i arbeidsmiljøet.

¨

Denne siden har hatt henvendelser fra mange med miljøhemming miljøhemming på grunn av dette. Henvendelsene gir inntrykk av at det er mange små bedrifter i kjemisk industri der noen av personalet utsettes utilbørlig for kjemiske avgassinger og dessverre uten at arbeidstilsynet er tilkalt.

I en slik bedrift som du beskriver, må det finnes godt fungerende punktavsug der det arbeides med kjemiske stoffer som avdunster, og det må brukes tilfredsstillende vernemasker under arbeid med støvende helseskadelig og/eller allergiskapende materiale (og det er helt klart at mange fargestoffer kan gi allergi).
Jeg ser at Arbeidstilsynet har gitt fargeribedriften pålegg om endringer, men det synes å skje for sent for ditt vedkommende.

I USA og Tyskland er MCS/IEI godkjente medisinske diagnoser og er oppført som spesifiserte punkter under ICD-10 T 78.4, men diagnosen er ikke offisielt godkjent i Norge.

Jeg har imidlertid fått e-post fra noen med slike symptomer der arbeidsmedisinere har fremmet saken med bruk av andre diagnosenummer og betegnelser i ICD-10 som kan brukes, nemlig: ”T78.4 Uspesifisert allergi Allergisk reaksjon INA, Idiosynkrasi Overfølsomhet INA” (der INA betyr ingen nærmere angivelse).

ICD-10 listen åpner også for å bruke andre numre, som ”Y97 Miljø- eller forurensningsrelatert tilstand", samt kode T78.8 Andre spesifiserte skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted.

MCS / IEI er en velkjent tilstand for arbeidsmedisinere, og det ,må være ubehagelig for dem ikke å kunne markere dette i diagnoselisten. Det er så mange som opplever slike problemer som du beskriver, at det er på høy tid arbeidsmedisinere og NAV sammen drøfter muligheter for å finne en diagnose og diagnosenummer i ICD .10 som kan brukes av alle leger. Med det ville både mange plagede mennesker, arbeidsmedisinere og ansatte i NAV få det lettere

¨

Sist oppdatert 7. oktober 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideUansvarlig kjemikalieeksponring - og MCSdiagnose