DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskrifter om fukt og muggsopp

Byggforskriftene (§8-37, 1997):

"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing".

Helsetilsynets retningslinjer:

"Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig"
(Statens helsetilsyn IK- 2462 og IK-2489).

Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §19:

"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene skal ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer".
(Sosialdepartementet I-0848B).

Den eldste forskriften er nok Loven om mugg i hus som står i Det gamle testamentet: 3. Mosebok, kapittel 14, vers 31 o.v.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideForskrifter om fukt og muggsopp

 

AKTUELLE KATEGORIER :
regler og forskrifter