DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Nasjonal strategiplan for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager

Regjeringen tar ansvar i forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimasykdommer
Regjeringen lanserer i dag 6. mai 2008 – på verdens astmadag- en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager.
I den anledning har Norges Astma- og allergiforbund sendt ut en pressemelding som innledes slik: ” Fremtidsrettet og god strategi for astma og allergi.
Norges Astma- og Allergiforbund mener strategien setter den nasjonale innsatsen for nedgang i forekomst og bedre tilbud til pasienter inn i en nødvendig og lenge etterlyst sammenheng. Den vektlegger økt samordning og bedret kapasitet innen helsevesenet samt nødvendig samarbeid mellom ulike departementer som har ansvar for mulige årsaker til økt forekomst fra så vel dårlig inneklima som helseskadelig byluft.”

Her har du NAAF’s pressemelding og Regjeringens Strategiplan (PDF).

For forebygging og behandling av astma foreligger all nødvendig informasjon allerede på engelsk og en rekke andre språk i den såkalte GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention.
GINA står for Global Intiative for Asthma og omfatter et nettverk av individer, organisasjoner og helsemyndigheter som bidrar til å samle og spre forskningsbasert kunnskap om astma. Den siste oppdaterte engelske rapporten kan lastes ned her (PDF)

Strategiplanen – der NAAF og NFBIB har vært aktive bidragsytere– vektlegger tiltak for å skape og vedlikeholde gode, helsefremmende og sykdomsforebyggende inneklimaforhold spesielt for barn og i yrkeslivet.

I denne sammenhengen kan og må det offentlige ta en rekke krafttak i barnehager og skoler.
Boligen og forholdene hjemme er dog det aller viktigste for barn. Der er det fortsatt foreldrenes oppgave og ansvar. Myndighetene kan bare hjelpe til med forskningsbasert informasjon frem til hver enkel ansvarlig person. Slik informasjon er tilgjengelig ikke minst i nettsidene allergiviten.no og innemiljo.net sammen med denne nettsiden.

Disse nettsidene brukes flittig av mange, men informasjonen burde spres betydelig mer, for det er langt igjen før alle vet nok. Den nye strategiplanen lover godt - forutsatt at den blir satt ut i aktiv og praktisk orientert handling.

(Sist oppdatert 6. mai 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideNasjonal strategiplan for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager