DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lekkasje, muggsoppvekst og helserisiko?

Jeg bor i en sokkel leilighet sammen med samboeren min og datteren min. I tillegg er jeg gravid i 4 måned.

For to til tre måneder siden så vi at det begynte å danne seg fuktflekker i taket og nedover en stolpe på veggen; sa da ifra til husverten , men det er først nå at det har blitt gjort noe med det. De fjerna en del av veggen og stolpen og fant ut at det var lekkasje i et rør der. Det var også en del svartsopp.

Snekkeren sier han ikke trenger å ta vekk mere av taket enda det er svake fuktflekker som har spredd seg utover der.
Kan ikke da også denne soppen ha spredd seg selv om de har funnet lekkasjen og får ordnet den?

¨

Lurer også på om dette er skadelig for oss som bor der og spesielt for meg som er gravid og dattera mi? Kan fosteret ta skade av dette som jeg ikke har lagt merke til enda
De sier det kommer til å ta to til tre uker å reparere dette så da blir det vel en del gipsstøv og sånn i stuen. Er gipstøvet skadelig å puste inn? Det går vel greit å sove på soverommene i leiligheten bare man holder seg unna stua på dagtid eller? >/p>

SVAR

Det er mange slags muggsopper som kalles svartsopp. Noen av dem er ganske uskyldige, men andre kan være helseskadelige.
Det kan du få avgjort ved å få sendt en prøve til egnet laboratorium. Det kan gjøres med en slags ”tape” som du får tilsendt hvis du ringer til laboratoriet.
Adresser til noen som kan passe for deg, finner du i påvisning og fjerning av muggsopper

. Muggsoppene kan ha trengt inn i fuktede materialer. Isolasjonsmateriale, gipsplater og sponplater er særlig utsatt.
Ved en fuktskade av den type som du beskriver, må det åpnes opp slik at alt materiale som kan ha blitt fuktet og infisert av muggsoppene, kan undersøkes. Alt som kan være fuktet og fått muggsoppvekst må fjernes helt med god margin inn i friskt materiale.

Ved fjerning av muggsoppinfisert materiale kan det spres mengder av muggsoppsporer i luften. De som arbeider med det, bør bruke støvmaske for det kan være skadelig å puste inn slike sporer. Derfor må også de andre rommene stenges av helt tett med plast eller lignende og møbler og annet inbventar må midlertidig ut fra rommet.

Hvis du selv har følt deg frisk i den tiden du har vært gravid, har denne situasjonen neppe skadet barnet som du bærer.

Avhengig av type muggsopp kan det være helseskadelig å oppholde seg i leiligheten spesielt mens rivningsarbeidet gjøres. Det kan være vanskelig å beskytte soverommene mot disse forurensningene, så det ville vært fint om dere fant et annet sted å bo den tiden.
Nyfødte og småbarn er mest sårbare; så alt bør være renset opp og utluftet før de bruker rommene.

Det er sannsynlig at husverten får erstattet sine utgifter av forsikringsselskapet. Da bør dere sammen med husverten ta opp denne situasjonen med forsikringsselskapet. I den sammenhengen kan dere og husverten ha god nytte av det som står om slike ting i heftet Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere; juridiske, bygningstekniske og helseorienterte aspekter, se: nærmere omtale om dette.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLekkasje, muggsoppvekst og helserisiko?