DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kondens og muggsoppvekst etter feil bruk av bolig

(Spørsmål 10. februar 2008)
Jeg har en liten 2 roms sokkelleilighet på ca 35 m2 netto. Huset er bygget i 1999 etter de nye byggeforskriftene,og det er malt tapet på gipsplater på alle vegger.

Leiligheten har overdimensjonert luftemuligheter med vinduer og ventiler (mekanisk avtrekk, luftespalter på alle rom og har 2 - 4 ventiler/vinduer i hvert rom).
En leietaker flyttet inn medio april 2007. Det var ingen observasjoner på svartsopp ved innflytting. Leietaker ble syk relativt raskt etter innflytting. I oktober oppdaget jeg at leietaker har stengt alle luftekanaler og vinduer. Leietaker tørket mye klær inne og det var ca 20 cm fukt i nedkant på alle vinduer.

Leietaker er astmatiker. Kan dette være årsak til at leietaker har blitt syk? Hvor raskt kan en astmatiker reagerer/bli syk på grunn av høy fuktighet og dårlig inneklima?

I ettertid har det dannet seg "svart sopp" på sporadiske plasser som på vegg og gulvlist og bak seng. Hva er årsak til dette ?
Leiligheten er i dag tørr og godt ventilert. Er det helsefarlig luft i leiligheten nå? Hva bør jeg gjøre for å få bort svartsoppen?

SVAR
Etter beskrivelsen er dette et typisk eksempel på hvordan feil bruk kan føre til fuktskade og muggsoppvekst.

I en bolig med naturlig ventilasjon + mekanisk avtrekk – i våtrom og kjøkkendel (?) må alle ventiler være åpne for å sikre tilstrekkelig luftskifte.
I tillegg er det nødvendig å gjennomlufte under eller etter ekstra fuktbelastning. Mekanisk avtrekk fungerer ikke godt nok hvis det ikke kan trekkes inn luft. Med stengte luker vil det bli overskudd av fukt i inneluften i boligen. Selv med åpne ventiler og luker kan naturlig ventilasjon bli for dårlig.
I den kjølige årstid vil vannet felles ut som kondens på kalde flater (yttervegger, vinduer) samtidig som temperaturen likevel er høy nok for at det kan komme muggsoppvekst i fuktede materialer som bl.a. tapet.

Dette viser seg gjerne som svartsopp. Mange muggsopparter kan opptre som svartsopp og de kan ha forskjellig potensial for å virke på helsen. Det er vist klare sammenhenger mellom sykdom og fuktskade med eller uten muggsoppvekst i bolig, bl.a. med astma. Om dette er årsaken hos din leieboer, kan bare - og kanskje – avgjøres etter legeundersøkelser.

Hvis fukten har vart noen tid, kan muggsopp ha trengt inn i og innunder tapet der lim og gipsplater gir meget godt nærings- og vekst grunnlag. Derfor er bistand av fagfolk absolutt å anbefale, se adresser i dokumentet påvisning og fjerning av muggsopp.

For å unngå gjentakelse, er det lurt å gi leieboere en bruksanvisning for boligen!

(Sist oppdatert 11. februar 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKondens og muggsoppvekst etter feil bruk av bolig