DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Uakseptabelt dårlig renhold i skolen

(Spørsmål fra ungdomsskoleelev 18. januar 2008)
"Jeg lurer på hvor ofte det diverse ting i klasserommene skal vaskes. Vinduene, pulter og stoler, taket, lampene (oppå), bokhyller osv. . Nå er det slik: tavlen vaskes daglig, og gulvet blir tørket over sånn hver 3.dag.
Jeg har tatt opp med lærerne og rektor om at det henger støv i taket og at det er kjempeskitne vinduer. Pultene er mørke brune, ikke nok lys!

Ingen ting blir gjort! Kanskje det er derfor jeg går med konstant hodepine, fått astma og konsentreringsvansker?
Jeg får beskjed om at hvis jeg ikke synes det er bra nok vasking, så må jeg vaske selv."

SVAR:

Denne brevvekslingen blir satt inn (uten å nevne navn) på nettsiden så følg med der for å ha nytte av det dokumentet!
(Ordene du har brukt i e-posten din er typisk for gutter på din alde, men kan nok irritere noen voksne. Da risikerer du at de ikke tar deg alvorlig. Derfor har jeg pusset litt på teksten i e-posten din).

Renhold i skoler er dessverre ofte dårlig. Det er et vanlig og alvorlig problem som er med på å skape dårlige inneklima.
En skole med dårlig inneklima er en dårlig skole!
Det ble uttalt bl.a. i en Stortingsdebatt om inneklima i skolen.
Forholdene som du beskriver er faktisk ulovlige både i henhold til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
og i henhold til Opplæringsloven § 9.

Det er viktig at skolen drives lovlig i henhold til opplæringsloven og forskrifter (med veiiledninger). Du kan og bør følge opp dette, men ikke alene!

I Opplæringsloven står det:

”§9a–1 Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”
I veiledningen fremheves det at: ”Bestemmelsene om det fysiske miljøet må ses i sammenheng med det overordnede kravet i § 9a–1. Det fysiske miljøet – inne som ute – skal være av en slik kvalitet at det fremmer helse, trivsel og læring. Forhold som skader elevene eller gjør elevene syke er klart i strid med loven. Men også dersom dårlig luftkvalitet eller for varme klasserom gir elevene hodepine eller gjør dem trette, vil dette være lovstridig.”

Om renholdet står det klart:
”13. Rengjøring og vedlikehold De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.”

Skolen er pålagt å gjennomføre internkontroll årlig der ledelsen skal dokumentere hvordan elevenes miljø er. Det kreves der at skolen skal ha en renholdsplan som beskriver renhold, renholdskvalitet og hyppighet i hvert bruksrom.

Det er lagd en egen brosjyre om skolemiljøet og elevenes rettigheter.
Der står det bl.a.:”

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideUakseptabelt dårlig renhold i skolen