DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Fukt i skolebygg

Spørsmål om konsekvensene.
Jeg er leder i samarbeidsutvalget på en barneskole med ca. 290 elever. På skolen er det flere bygninger, den eldste bygningen er fra 1956, og det er dette bygget som bekymrer meg veldig.
I dette bygget er det sløydsal, tre klasserom, et lite datarom og kjøkken for heimkunskap.
På innsiden av veggene har malingen flasset av og det er flere (mange) "blemmer" på veggene. Lærere fortalte oss at dersom de stikker hull på blemmene renner det ut vann.

Jeg har tatt noen bilder av veggene som jeg skulle ønske dere kunne sett på og gitt deres mening om dette med tanke på om det er sopp i veggene og trekarmer rundt vinduene.

Dersom det er sopp i veggene, hvilke rettigheter har vi med tanke på barna og lærere som oppholder seg i bygget

SVAR

Fine bilder av sørgelige tilstander med tydelige fuktskader og blemmer i malingen.
Noen av bildene bl.a. nr 2 gir mistanke om at fuktskaden har gitt vekst av muggsopper med et gråhvitt mycel, og bilde nr 4 gir mistanke om vekst av en eller annen svartsopp nederst ved gulvet.
Disse stedene egner seg for prøvetaking.

Ta kontakt med et analyselaboratorium som kan sende utstyr for prøvetaking (spør etter "prøvetape” med bruksanvisning. Det er en rimelig og enkel måte) slik at du kan få svar direkte om det kan påvises muggsopp og hvilke arter som dominerer. Senere kan skolen be om at et kvaliisert firma gjennomfører nøye undersøkelser.
Her finner du noen adresser til måleinstanser.

Inneklimaet kan gå ut over helse og arbeidsevne ikke bare for elevene, men også for noen i personalet (som du nevner).
Skolens verneombud burde melde et slikt arbeidsmiljø til det lokale arbeidstilsynet både for sin egen del og av hensyn til elevene. I Arbeidstilsynets Veiledning om inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen står det klart og tydelig: ”Fuktskader under bygging og drift må unngås. Sopp- og bakterieinfiserte materialer må fjernes.”

Forholdene i skolebyggene er klart i strid med Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. .
I henhold til den skal muggsoppvekst ikke forekomme inne og slik forekomst er dermed ikke lovlig i henhold til opplæringsloven §9a .

Det betyr at du som representant for FAU og som forelder har full rett til å skrive klage til rektor og skoleeier (kommunen?) - og til fylkesmannen hvis saken ikke blir behandlet forskriftsmessig.
Dette er tydelig omtalt (med klageeksempler) i brosjyren ”Elevenes skolemiljø”.
Brosjyren er utgitt av Utdanningsdirektoratet, tlf 23301200. og e-post@utdanningsdirektoratet.no

FAU kan kreve at rektor får kommunens helse og miljøetat eller etat for helse, miljø og sikkerhet (HMS) til å se på forholdene i klasserommene og gi råd om videre tiltak.
Beskrivelsene og fotografiene berettiger også at du kan /bør ta kontakt med kommuneoverlegen med henvisning til forskriften + opplæringsloven.

Sist oppdatert 14. januar 2007.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFukt i skolebygg