DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Økende risiko for fuktskader i norske hus


Norske hus tåler ikke regn!

Dette er overskriften på en artikkel i bladet BENYTT nr 3 (desember) 2007.
Bladet utgis av Statens bygningstekniske etat. (Disse heftene inneholder mye nyttig stoff og tillater heldigvis gjengigvelser når det informeres om kilden).
Artikkelen er forfattet av Kim Robert Lisø og Tore Kvande, SINTEF Byggforsk.
Overskriften minner om en tilsvarende overskrift i Aftenposten for en tid siden: Norske hus tåler ikke å stå ute.

Noen vil kanskje smile av dette, men det dreier seg om varsler om klimaendringer som vi må ta ytterst alvorlig.
Vi vet fra før at fuktskader er et alvorlig og kostbart problem både i byggebransjen og for helsemyndighetene i Norge for ikke å snakke om alle problene for de som berøres av dette.
Nå advares vi mot større problem som kan komme med de klimaendringene som landet alt har begynt å merke. Artikkelen tar for seg forventede virkninger av global oppvarming på bygningsmassen.


To oversiktskart illustrerer henholdsvis potensiell råtefare basert på normalperioden 1961- 1990 og potensiell råtefare med grunnlag i klimascenarier for perioden 2021- 2050.

Avmerkingen i det første kartet viser en relativt smal høyrisikosone langs kysten omtrent fra Lindesnes og nordover omtrent til Brønnøysund, middels råtefare ellers i lavlandet fra sør og omtrent til Lofoten med liten risiko fra Brønnøysund og helt nord i landet og i fjellområdene i syd og i innlande.

Det er rapportert fuktskader i noen bygninger også i de områdene som er angitt med liten eller middels risiko, men det er stort sett fuktskader som ikke kan tilskrives klimaet, men vanlige feil som bl.a. feilberegninger i prosjektering i forhold til de lokale forhold (NB flomrisiko)!, byggeslurv eller feil drift og bruk av bygningene.

Scenariet som forventes frem til 2050 betyr imidlertid betydelig større klimatiske påkjenninger som kan føre til fuktskader og råte. Her strekker områdene med høy risiko seg fra kysten av og langt inn i landet fra svenskegrensen i Østfold, særlig betydelig i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Trøndelagfylkene, Møre og Romsdal og høy risiko langs kysten helt nord til Troms. Lav risiko er her angitt bare i fjellområdene mot svenskegrensen.


Denne utviklingen vil kreve hus som er ekstra robuste mot nedbør og inntrenging av fukt og med god utlufting der fukt som skapes inne, ellers kan samles seg opp. Dette betyr store utfordringer for bestillere og alle som medvirker i byggeprosessen.


Vi får håpe at dette går opp for alle som deltar i byggeprosessene og at de møter godt forberedt for denne utviklingen.
For beboerne blir det mer og mer påtrengende å bruke sjekklisten for fuktrisiko!

Se også BENYTT's spesialnummer om: Flomskader

(Sist oppdatert 12. desember 2007)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideØkende risiko for fuktskader i norske hus