DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Valg av oppvarming i nytt hus

Spørsmål 22. november 2007
Huset vårt er brent helt ned og vi forbereder nå å bygge nytt.
Det var et gammelt hus og neppe med særlig sunt inneklima for av våre tre gutter har de to yngste på 6 og 10 år både middallergi og astma. Vi tror vi skal få det til meget bedre nå ved å følge alle de gode rådene og nyttige informasjonen vi har funnet i denne nettsiden og i allergiviten.no.
Men vi er usikre på hva slags oppvarming vi bør velge. Kan du gi oss råd?

SVAR
Dette krever et ganske langt svar, for det er nye forskrifter og mye brukbart å velge mellom.
Nybygg må nå følge den nye bygningsloven med forskrifter som trådte i kraft 1. februar 2007, se regjeringens pressemelding.

Den gjelder bygningens energiforbruk med forskrifter som stiller krav til tetningstiltak (isolasjon) og bruk av energikilder til oppvarming.
For nye bygg gir forskriften med veiledning klare krav om at minst 40 % av varmebehovet skal kunne dekkes uten å bruke elektrisitet eller fossilt brensel. Dette kan fravikes for småhus med mindre enn 200 m2 oppvarmet flate forutsatt at huset ellers tilfredsstiller kravene om tetning.
Men hvorfor ikke prøve å tilfredsstille de samme kravene også da – av hensyn til kloden vår?

Statens bygningstekniske etat (BE) har utgitt et spesialnummer om dette i Be-nytt nr 2, april 2007 (Telefon22 47 56 00, e-post: be@be.no), men begrenset opplag!).

Bemerk at god varmeisolering av hus (”tetting”) krever godt luftskifte.
Dere bør satse på et godt balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning og valg av filtertype (EU 7 eller EU 8) tilpasset hvor ren eller forurenset uteluften er på stedet.

Valg av oppvarming

Her er det mye å velge mellom!
Alternativene for elektrisitet og fossilt brensel kan være

  • fjern- eller nærvarme,
  • varmepumpe,
  • solvarme,
  • moderne vedovn,
  • pelletkamin,
  • sentralfyrkjele for biobrensel eller biogass
    evt. kombinasjoner av flere av disse.

De resterende ”tillatte” 60 % kan så dekkes med elektrisitet, sentralvarmeanlegg med gassfyring, biobrensel eller kanskje nordsjøgass(?).

Vannbåret gulvvarme.
Vannbåret gulvvarme er sannsynligvis det mest helsevennlige, komfortvennlige og miljøvennlige alternativet såfremt installasjonen har god kvalitet. Det legges nå i mange nybygg.

Oppvarmingen kan skje på flere måter og kombinasjoner av måter.
Hvis det nye huset kan knyttes til et fjernvarmenett eller et anlegg for nærvarme, er det anbefale. For å sikre full kontroll også av dette, kan det være lurt å la fjernvarmen gå via et varmelager.

Varmelager
Et varmelager er en godt varmeisolert tank med vann som kan varmes opp av flere energikilder. Det varme vannet brukes så i gulvvarme eller evt lav-temperatur radiatorer og til tappevann. Vanligvis vil en tank på 3000 liter dekke behovet for en enebolig.
Energikilde kan være elektrisk, fyrkjele for olje, gass eller biobrensel, eller det kan være luft-til-vann varmepumpe eller solcellepanel- alt ettersom det finnes tilbud og praktiske muligheter som lønner seg.
Varmelageret bør ha et styringssystem for automatisk drift og termostatstyrt temperaturkontroll. Noen anlegg har fjernstyring.

Varmepumpe?
Varmepumper kan hente energien fra uteluften (når det ikke er altfor kaldt ute), fra berg, jord og sjø.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideValg av oppvarming i nytt hus