DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støv fra tre- og platematerialer og helse

(Spørsmål 18. 10. 2007)
Jeg går på teknisk fagskole. I den forbindelse har jeg kommet over internett siden deres. Som jeg synes er svært bra.

Jeg er opptatt av mitt arbeidsmiljø som tømrer og har følt at de "virkelige" problemene knyttet til arbeidsmiljøet ikke blir tatt opp.
Når det er vernerunder og besøk fra arbeidstilsynet blir hjelmbruk og stillas grundig kontrollert og kommentert, mens den tørre og støvete innelufta ikke er et tema i det hele tatt.

Alt vi monterer/ tilpasser blir omgjort til støv i produksjon.
Dette støvet blir liggende på gulvet og en varmluftsvifte sørger for at støvet holder seg i luften hele tiden.
Jeg har hørt om bygg som har dårlig innemiljø blant annet pga. byggestøv. Jeg synes det er ubegripelig at støv under oppføring av bygg da ikke er mer i fokus.

Min interesse i problemet er knyttet til egen helse. Og jeg har spurt om støvproblematikk i forbindelse med produkt deres når jeg har vært i kontakt med selgere. De har alle gitt svar i retningen av at produktet deres er laget av naturlige materialer som man finner i naturen og som antagelig gjør oss mer godt enn vondt (Gyprok, Glava og Hunton).
Dette har vært svar som jeg har vanskelig for å slå meg til ro med ettersom jeg har hørt at selv trestøv kan til en viss grad være skadelig.

Hunton som lager huntonittplater har til og med fått en anbefaling av Norges Astma og Allergiforbund som de markedsfører produktet sitt med. Dette har jeg blitt provosert av siden dette produktet avgjort er det mest irriterende produktet på luftveiene som jeg noen gang har arbeidet med.

Mitt spørsmål til dere er om dere kan kommentere støv problematikken ved bygging og hvilke tanker dere har om helsefarene knyttet til den. Det har også vært interessant å høre hva dere tenker om huntonitt spesielt

SVAR
Huntonitt er lagd av trefiber og inneholder ikke noe annet, Gyproc er gipsplater, Glava –har andre materialer og platene gir sannsynligvis uorganisk støv når det arbeides med hos dere. Glava isolasjonsmateriale (hvis du jobber med det) inneholder imidlertid både glassfiber og bindemidler. Støv som virvles opp og pustes inn kan være uheldig for helsen uansett hva det inneholder i seg selv, men det er mye avhengig av hvor fine partiklene er som pustes inn, og om støvet binder til seg fukt eller kjemiske stoffer som finnes i arbeidslokalet.
Relativt store partikler av støvet fanges opp i nesen og øvre del av de nedre luftveiene og i øyenslimhinnene uten beskyttelse. Det kan føre til mer eller mindre irritasjon av slimhinnene. Graden av iritasjon fra bl.a. Huntonittmaterialene vil også avhenge av hva slags trevirke som er brukt. Bartrær og særlig furutre kan bl.a. inneholde ganske mye terpener som virker ekstra irriterende på slimhinner. Det vil aldri ”gjøre mer godt enn vondt”.

Mer helseskade kan utløses av støv som kommer dypere ned i luftveiene og avhengig hva slags kjemisk last de bærer.

Hvis arbeidstilsynet ikke har bemerket dette og pålagt dere å bruke egnede støvmasker og evt. briller, virker det som en forsømmelse, men kanskje dere selv burde påpeke dette problemet tydeligere.

Jeg kjenner ikke til begrunnelsen for Norges Astma- og allergiforbunds anbefaling av Huntonittplater, men vet at forbundet er ganske kravstore for å anbefale noe produkt. De anbefaler nok ikke noe produkt hvis det er tvil om produktet kan gi helseskade. Denne anbefalingen gjelder nok bare bruk av ferdige plater i boliger og ikke produksjonsfasen og arbeidsmiljø hos produsentene og håndverkere som jobber med disse materialene.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøv fra tre- og platematerialer og helse