DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Noe nytt om luftrensere?

(Spørsmål 20. september 2007)

"Jeg har lest artikkelen vedr luftrensere på nettsiden. Inntrykket mitt er at man uttaler seg med en grad av skepsis og/eller nøkternhet med å anbefale bruk at en luftrenser i bolig m.h.p. faktisk rensevirkning.

Jeg ser at de kildene som det refereres til, er tilbake fra 1994/1999, samt at man også uttaler seg i generell retning, noe som i seg selv ikke er feil, men kan ikke nødvendigvis overføres som beskrivelse av virkningen til en faktisk luftrenser.

Jeg vil også anta at filterteknologi har kommet et skritt videre siden 1999, videre også at luftrenseren som sådan er blitt bedre? Så derfor, finnes det noe nyere litteratur, gjerne med tester av luftrensere som finnes i markedet i dag?"

SVAR

(23.september 2007)
Slike spørsmål stilles flere ganger i året, så her blir svaret ganske omfattende. Samtidig spør en annen NFBIB’s nettside og får svar der om bruk av luftrenser og luft til luft varmepumpe

Det er kommet og kommer stadig nye modeller på markedet, men verken prinsipielt eller teknisk noe vesentlig nytt siden 1999. Vi har samme grunnlag for skepsis og nøkternhet som da.
Denne nettsiden er ikke kjent med noen akseptabel sammenlikningstest av nyere tid.


(Sammenliknende testing av nytten for oss mennesker er så ressurskrevende at det neppe er av interesse for seriøse forskere som kjenner de sprikende resultatene av tidligere tester. I dag bør helst en slik undersøkelse omfatte et tilstrekkelig antall personer med objektive tegn på intoleranse for støv i inneluften vist ved grundig klinisk undersøkelse, som oppholder seg i tilstrekkelig tid i rom som er akseptabelt rengjort (helst kontrollert med målinger av sedimentert støv høyt og lavt), der det er blindkontrollert bruk av de apparater som skal sammenliknes med henholdsvis aktiv og utkoplet filtrering i minst 4 vekslende perioder, der det ellers er normal (helst standardisert) aktivitet, uendrede temperatur- og ventilasjonsforhold, kontinuerlig (logging) måling av alle partikkelstørrelser i luften inne og ute, måling av ozon og relativ luftfuktighet (ute og inne) med gjentatte kliniske undersøkelser av forsøkspersonene – og alt gjennomført ”blindkontrollert”. I tillegg må det vurderes om det bør brukes to eller flere apparater, apparater på roterende sokkel etc. i forhold til rommets størrelse (m3) og innredning, og om undersøkelsen bør/kan gjentas med gamle og velbrukte apparater. Altfor krevende og kostbart!


For noen nye modeller opplyses det om filtertyper og filtreringskapasitet, ionisering etc., men det har ikke vært noen revolusjonerende utvikling selv om markedsføringen kan virke forførende. I alle slike mangler viktige opplysninger om hvordan luftrenseren fungerer etter en tid.

Unngå ozonproduserende apparater inne!
Både etter kort tid og noe lengre tids bruk kan både elektroniske og ioneproduserende luftrensere tilføre ozon til inneluften. Da kan de bli direkte helsekadelige særlig ved risiko for astma.

Også i nyere tid er det gjennomført utprøvinger særlig av effekten både av elektroniske luftrensere (Richardson et al 2001) og luftrensere med HEPAfilter (Ward, Siegel, Corsi 2005). Som før er det vist at de reduserer luftens innhold av svevestøv uten å rense den helt.

Et godt kontrollert forsøk ble gjennomført i kontorlokaler i Norge Inneklimaet på kontoret.(Skulberg et al 2005).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideNoe nytt om luftrensere?