DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Fjorten bud for et godt innemiljø hjemme

Denne nettsiden får svært ofte henvendelser om helse- og trivselsproblemer på grunn av dårlig inneklima. Her kommer noen retningslinjer ("bud")for å unngå slike problemer.
Et godt råd å starte med: Les først gjennom hele dette. Begynn så forfra igjen og les de dokumentene som det er lagt lenker til.

Noen av problemene skyldes opprinnelige feil i bygningen. Mye skyldes også at boligen eller delen av den blir brukt galt i forhold til de bygningsmessige forutsetningene. Valg av bolig hører til de viktigste valgene våre for her skal vi oppholde oss det aller meste av tiden.


Oppholdssted for hjemmeværende personer. For mange erstattes "Bolig/kjøkken" med barnehage, skole eller jobb, dvs vanligvis for det meste også opphold inne.

Vanlig oppholdsteder: Inne aller mest!

Valget styres av ulike individuelle behov, men noen regler gjelder for de aller fleste. Her setter vi opp noen bud som ingen bør bryte. Den som synder mot et eller flere av disse budene, må regne med at det før eller senere straffer seg med problemer, bekymringer og ekstra utgifter.


1. BUD: Vurder om huset og boligen er tilpasset det lokale klimaet og sannsynlige klimaendringer.

Det er særlig viktig å vurdere klimatilpassing for ferdighus, men gjelder alle hus i Norge.
I tidsskriftet hus og bolig nr 4, 2007 advarer statsmeteorolog Kristen Gislefoss med tanke på ekstremvær ikke bare mot å bygge i sjøkanten og på topper, men også mot snauhogging for å gi plass til boliger. Med økning av nedbør trenges trærne for å suge opp vannmengdene.

2. BUD: Gjør ditt beste for å bidra til bærekraftig utvikling

Vis miljøbevisst omtanke ved valg av materialer, installasjoner, inventar, bruksgjenstander og husholdning i boligen.

3. BUD: Få gjennomført fagmessig profesjonell befaring før kontrakt blir undertegnet!

Alle i byggebransjene har i mange år hatt god tilgang til kunnskap for å tilrettelegge bygg for et godt innemiljø og unngå feil bl.a. gjennom prosjektet og kompendiet Hus og Helse fra bygningsteknisk etat og gjennom en rekke dokumenter i denne nettsiden.

Det blir likevel gjort feil i alle trinn av byggeprosesssen – gang på gang på gang.
Det skjer både i nybygg og i ombygginger. Mange er blitt lurt eller har lurt seg selv ved å kjøpe eller leie boliger med grove bygningstekniske feil.

Det må være et absolutt krav til alle som skaffer seg ny bolig: engasjer en kyndig takstmann eller lignende til å undersøke boligen før kontrakt undertegnes og krev at påviste feil rettes opp før overtakelsen, eller at beregnede kostnader for retting trekkes fra prisen. At det ser fint ut under visningen, må ikke forlede noen til for rask handel. Utrolig mange bygningstekniske feil er skjult under tiltalende overflatebehandling og dukker opp først etter en tids bruk.

Profesjonell befaring bør gjennomføres selv om boligsalget formidles av profesjonell megler. Mange som lot være å få slik fagmessig befaring, har angret på at de unnlot det – og det har vanligvis kostet dem dyrt. Det er heller ikke fornuftig å overta boligen kontraktmessig ”slik den er”.

4. BUD: Ikke overta en bolig hvis det er tegn på fuktskader, lukter jord eller mugg inne.

En bolig som er fuktskadet og/eller er infisert av muggsopper, kan ha mange skjulte feil med risiko for videre fuktskader og muggsoppvekst.
Se spesielt etter steder og konstruksjoner med særlig risiko, som vist i NFBIB’s fuktbrosjyre

5. BUD: Vær på vakt mot fukt under hele boperioden!

De aller fleste opplever før eller senere fuktproblemer i boligen sin. Mye kan forebygges med årvåkenhet. Hvis/når fuktskaden likevel opptrer, gjelder det å begrense skadene så tidlig som mulig. Følg sjekkliste for fuktrisiko 1-2 ganger årlig!

6. BUD: Påse at boligen er sikret mot hjemmeulykker!

Det skjer hvert år et uhyggelig høyt antall ulykker i hjemmene. Hhjemmeulykker rammer i alle aldre, men barn, eldre og svaksynte er særlig utsatt. Se NFBIB’s Trygg bolig og gå gjennom sjekkliste mot hjemmeulykker punkt for punkt!
Se også nettsiden til Norsk Skadeforum og nyttige oversikter i skadeforumets tidsskrift Sikkerhet (som du finner lenke til på den nettsiden).

7. BUD: Bruk luktesansen for å avsløre om det er noe som lukter inne!

Lukter inne betyr at det er kjemiske forurensninger i flyktig form eller på svevestøv i inneluften. Du bør bruke luktesansen din med en gang du kommer inn fra frisk luft. Om det er noen spesiell eller ”rar” lukt inne, bør årsaken avklares og evt. fjernes.
Prøv hvordan det er ved å sette gjennomtrekk slik at det kommer riklelig friskluft inn. Hvis lukt kommer utenfra, er det lite sannsynlig at den kan fjernes, og da er spørsmålet om lukten er akseptabel for alle.
Det behøver ikke bety noe for helsen direkte, men det kan i høy grad gå ut over trivselen.
Det hender at selger, utleier eller megler har brukt duftmidler for å gjøre situasjonen mest mulig attraktiv. Det behøver ikke være for å dekke over andre lukter, men vær mistenksom!

8. BUD: Skaff deg grundig innsikt i hva slags luftskifte det er i boligen og hvordan det fungerer ved forskjellige belastninger!

Mange inneklimaproblemer skyldes at brukerne belaster inneluften for mye i forhold til det aktuelle luftskiftet, eller bruker mulighetene galt. Det skjer særlig der det er naturlig ventilasjon, og risiko for problemer med dette øker med bedret isolasjon av hus og energiøkonomisering.
Sikrest er bruk avbalansert ventilasjon, men det mangler i mange hus.

9. BUD: Vurder høst, vinter, vår og sommer om luftskiftet er godt nok i alle rom.

Det er påkrevd å vite hvordan lufteventiler og ventilasjonssystemer skal brukes og vedlikeholdes. Uansett ventilasjonstype må det sjekkes regelmessig, se sjekklister for henholdsvis naturlig ventilasjon ,
balansert ventilasjon
og hybrid ventilasjon.

Varmepumpe for energisparing påvirker også luftskiftet og krever omtanke.

10. BUD: Legg til rette for god energiøkonomisering uten at det går ut over helsen!

Nye byggforskrifter krever at alle nybygg og rehabiliteringer gir godt isolerte og energieffektive hus. I slike hus gjelder det å passe på at luftskiftet er godt nok i forhold til bruk og belastning. I hus som er bygget før forskriftene eller tilsvarende tiltak ble gjennomført, bør det gjennomføres best mulige tiltak for god energiøkonomisering (enøk), men hensyn til menneskers helse HENØK må gå først.

11. BUD: Kontroller og krev at alt byggestøv er fjernet og boligen forsvarlig rengjort før overtakelsen.

Nybygging og rehabilitering/ oppussing av hus skal følge rent bygg prinsipper slik kommuner krever det , men i mange bygg kan man finne opprinnelig byggestøv særlig på høye lister og kanter.

12. BUD: Legg til rette for godt, tidsmessig renhold og rengjøring.

Ofte er det mest kjemisk forurenset svevestøv som gir dårlig inneklima - og helseproblemer. Et godt innemiljø og inneklima oppnås ikke uten godt renhold.
Det gjelder imidlertid å legge forholdene til rette slik at en ikke må bruke uforholdsmessig mye tid og krefter på rengjøringen. Tidsmessig renhold bør planlegges helt fra starten og helst før boligen tas i bruk. Det kan kreve spesielle beslutninger om detaljer i boligen, særlig når det gjelder bruk av tepper og annet som øker lodden-og hyllefaktoren og øker krav til innsats i rengjøringen. Kanskje behøves også noe annet utstyr enn det en har fra før.

13. BUD: Ta den tid som trenges for å gjennom føre en grundig kvalitetssikring av innemiljøet i boligen

Kort etter innflyttingen og en gang hvert år senere bør en voksen (eller helst begge to voksne der det er to som bor sammen) gjennomføre en systematisk kartlegging av innemiljøet i boligen med kvalifisert skjønn metoden (KSM for boligen) .
Ta en utskrift med dere og gå gjennom alle rom punkt for punkt.
For hvert punkt bør skår som dere blir enige om, være 1 og iallfall ikke verre enn 2 (= akseptabelt, men kan være bedre).
Se Godt innemiljø hjemme.
Søk profesjonell hjelp ved behov hvis noen skår, som dere gir, viser seg å være for dårlige, alternativt kan slike spørsmål med beskrivelse av problemet tas opp med www.allergiviten.no eller www.inneklkma.com.

Bud nr 14: Sørg for grundig vedlikehold!

(Dette dokumentet er reparert etter skade og oppdatert 16-17. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFjorten bud for et godt innemiljø hjemme