DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lokale klimaforhold, klimaendringer og husene våre

Teknisk ukeblad har et meget betimelig oppslag: Ferdighus mangler klimatilpasninger.
Et tilsvarende oppslag er kommet i Forbruker.no: Boliger dårligere tilpasset klima Artiklene peker på at klimaendringene som vi har og vil få, gir mer ekstremvær, og at ferdighus må tilpasses de lokale klimaforholdene.
Tekstene bygger mye på forskning utført ved SINTEFByggforsk som del av prosjektet Klima 2000 - klimatilpasning av bygningskonstruksjoner.

Det programmets hovedmål er å oppdatere prinsippløsninger for konstruksjoner som både gir økt bestandighet og økt pålitelighet ved ytre klimapåkjenninger. Videre skal programmet kartlegge mulige virkninger av klimaendringer på det bygde miljø, og drøfte hvordan samfunnet best kan tilpasse seg endringene.

De nevnte artiklene handler om problemer ved ferdighus og den industrielle produksjonen av helt like hus. De klimatiske forholdene i Norge er imidlertid svært forkjellige. Belastningene på husene kan være så ulike at bygningene må tilpasses de lokale forholdene.
Det kan være store forskjeller i vind, nedbør, snøbelastninger, temperatur og fuktproblemer. Det krever vær - og klimatilpassede konstruksjoner, installasjoner og byggdetaljer.

Dette gjelder imidlertid ikke bare masseproduserte ferdighus. Alle hus i Norge trenger god tilpasning til lokale klima- og terrengforhold. Her har mange aktører i byggebransjen sviktet tross klar tale i Byggforskriftene (§8-37, 1997):
"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing."
Mange feil gjøres også tross eldgammel erfaring om fukt og muggsoppskader og klartekstede Forskrifter og ,lover om fukt får mange bygninger fuktskader. I tillegg til dette kommer en mengde byggskader av andre årsaker.
Det gjøres mange vanlige feil om igjen og om igjen i alle ledd av byggeprosessen.

Samlet anslås de årlige kostnadene for slike til vel 13 -15 milliarder kroner ,i følge SINTEF Byggforsk’ oppslag; Byggskader gir høye kostnader. Det meste av dette kunne vært unngått med bedre kunnskaper og mindre slurv

I omtalen av publikasjonen om dette skriver SINTEF Byggforsk:

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLokale klimaforhold, klimaendringer og husene våre