DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Luftfuktighet inne. Svar på mange spørsmål.

”Vi har nettopp flyttet fra et trehus i Hedmark til en leilighet (murhus) i utkanten av Stavanger. Der vi bodde tidligere fikk vi problemer med fuktskade og muggsopp i soverommene på grunn av kondens som skyldtes for høy luftfuktighet inne. >BR> Vi har derfor skaffet oss en digital temp- og – fuktmåler og oppdager nå til vår bekymring at luftfuktigheten er høy med stadige målinger over 50 % også i vår nye og ganske moderne leilighet. Hva skal vi foreta oss for å slippe de samme problemene om igjen?”

og
” Vi har veldig tørr luft her på jobben (åpent kontorlandskap med balansert ventilasjon). Hva slags luftfukter bør anskaffes?”

Her er et forsøk på svar på de fleste spørsmålene om dette:

1. Luftfuktighet angis som relativ luftfuktighet RF.
Relativ fuktighet er den mengden vanndamp luften inneholder i forhold til den mengden vanndamp luften teoretisk sett kunne ha inneholdt ved den samme temperaturen. Den relative fuktigheten oppgis i prosent. Ved 100 % relativ fuktighet er luften mettet.

Luftfuktigheten er avhengig av temperaturen! Jo varmere luften er, jo mer vann kan den holde på. 100 % RF tilsvarer en absolutt fuktholdighet og vil si at luften er mettet. Ved minus 15o C er den mettet med RF 100% med ca 1 gram vann pr kilo luft, mens den ved 20oC varme blir mettet og har RF 100% først med 14,5 gram vann pr /kilo luft (1 kilo luft er ca 1 m3). Se figuren!


Figuren viser luftens evne til å binde vanndamp mellom minus 30oC (med 0 g/kg) og pluss 30oC (med oppunder 30 g/kg).

2. Måleinstrumenter: Det vanligste er såkalte hårhygrometre som selges hos urmakere og noen instrumentmakere. Kvaliteten er avhengig av prisen. De kan være ganske upålitelige og særlig etter noen tid. Da kan de bli stående omtrent stille på en relativt lav verdi.

Effekten kan testes ut på ulike måter:
a/ La hygrometeret være ute en dag med lav tåke og kontroller om viseren kommer seg opp til 70-80%. Ta det inn igjen og legg merke til tiden det trenger for å komme tilbake til sitt opprinnelige nivå.
b/ Ta med deg hygrometeret inn på badet med lukket vindu og dør mens du dusjer eller tar et varmt bad. Det bør stige til et sted mellom 60 og 90% RF avhengig av rommets størrelse
c/ Pust rolig, dypt og langsomt med åpen munn tett mot hygrometeret 8 – 10 ganger. Da bør det vise over 80 % RF. Hvor lang tid tar det å gå ned igjen til det opprinnelige nivået?
d/ Kok litt vann i en kasserolle uten lokk og hold hygrometeret i forskjellig avstand fra dampen (men ikke helt inn i den). Det bør stige jo nærere det kommer, men mange er temmelig trege.

Fungerer ikke trådhygrometeret i slike tester, er det ubrukelig til annet enn pynt.
Måling skjer best og lettest med digitale måleinstrumenter som måler temperatur og luftens relative fuktighet (thermo hygro). De kan kjøpes hos noen urmakere og instrumentmakere, men koster noe mer enn vanlige hårhygrometer.

3. RF 20-40% . Når alle kjente forhold av betydning for menneskers helse tas med i vurderingen, anbefales det at man tilstreber RF 20- 40% (kanskje opp til 50%), men på dager med høy luftfuktighet ute (særlig ved regnvær, tåke etc og spesielt i kyststrøk ved åpent hav) er RF inne vanligvis tilsvarende høy og ofte litt høyere.

4. Tørr luft?.

Mennesker har ikke noen sans som kan registrere RF.
”Tørr luft” er en følelse som ofte skyldes at luften er forurenset med svevestøv som irriterer slimhinnene i øyne, nese, lepper og hals.
Noen dager av og til med RF 10-20% er ikke helseskadelig, men varer det lenge, kan det gå ut over noen parkettgulv .
Noen musikkinstrumenter, gamle malerier og antikviteter kan trenge konstant høy RF (omkring RF 50%).
Bruk av luftfuktere anbefales ikke der mennesker bor. De er vanligvis ikke nødvendige og ofte til skade.

Luftfuktigheten inne følger alltid luftfuktigheten i uteluft gjerne med et tillegg på 10-20 %RF eller mer på grunn av fuktkilder inne der det er naturlig ventilasjon (med mindre det er åpnet for gjennomtrekk på varme dager).
Er det mekanisk ventilasjon, er RF inne temmelig nær den RF som måles ute.
Derfor må relativ luftfuktighet (RF) målt inne alltid ledsages av RF målt ute noenlunde samtidig.
Vanninnholdet i uteluften følger vær og temperatur.
Uteluften i kystområder pleier ha relativt høy fuktighet på grunn av fukt fra åpent hav.
I innlandet varierer uteluftens RF med været, og i klarvær har den ofte lavere vanninnhold enn luften i kyststrøk. Noen dager kan RF i uteluft (og dermed også inneluft) der likevel være ganske høy også i innlandet.
Eksempel:
(Mens dette skrives 5. august 2007 med lettskyet oppholdsvær i et murhus beliggende i innlandsås utenfor Oslo og spesielt tilrettelagt for godt innemiljø med bl.a. balansert ventilasjon, er utetemperaturen 24oC og RF ute 79%, mens temperaturen inne (NB murhus holder litt på nattekjølighet) er 22oC og RF er 80%).

5. På kalde og klare vinterdager med tilfrossete innsjøer og fjorder holder uteluften lite vann. Når den kommer inn og varmes opp, er den relativt tørr med RF rundt 10 % noen dager.
Der det er kunstig ventilasjon og lite fukttilførsel inne (som i kontorbygg) kan inneluftens RF bli tilsvarende lav og bidra til følelsen av tørr luft. Da er det også mer svevestøv i inneluften.
På slike dager kan det i noen tilfeller være behov for å øke luftfuktigheten inne. Fukting gjennom ventilasjonssystemet frarådes på grunn av stor risiko for nedslag av fukt og muggsoppvekst i kanalene.
Der kan bruk av luftfuktere på utsatte dager være akseptabelt, men bruken bør være varsom og begrenset til dager med særlig tørr luft.
Med vanlig forbruk og avdamping av vann inne vil inneluftens RF ellers likevel bli tilfredsstillende med RF 20-40 (50) %.

6. Kondens Når varm inneluft med en del vanninnhold treffer kalde flater (yttervegger, vinduer etc) i den kalde årstid og avkjøles der, kan den ikke holde på vannet og det skapes kondens på flaten.
Det gir risiko for vekst av muggsopper. Slik kondens (og evt muggsoppvekst) kommer gjerne først bak møbler som står tett mot ytterveggen, og bilder på yttervegg. Der kommer ikke så mye av varmen fra inneluften til. Området bak blir særlig kjølig. Kondens kan da føles som fukt mot håndflaten eller ses som en svak misfarging av malingen eller tapet.
Så kommer det gjerne grå eller sort eller av og til litt grønn misfarging. Dette motvirkes / forebygges dels ved å passe på at RF inne ikke blir høy når det er kaldt ute, trekke tunge møbler og reoler noen centimeter ut fra veggen og inspisere disse områdene ofte om vinteren. God gjennomlufting (ventilasjon) av alle rom og ekstra utlufting der det brukes vann (bad, vaskerom, kjøkken etc.)er god forebygging.

7. Soverom med naturlig ventilasjon er særlig utsatt for kondens og spesielt der 2 eller flere sover i samme rom.
Det er fordi hvert voksent menneske puster ut ca ½ liter vann i løpet av natten. Hvor mye barn puster ut er avhengig av alder og vekt, men det kan bli mer enn nok til å overbelaste luften med fukt. Les mer om dette i Luftfuktighet og kondens.

(Dokumentet er repat\ret etter skade ogoppdatert 18. juni 2008).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLuftfuktighet inne. Svar på mange spørsmål.