DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kan inneklimasykdom forklares vitenskapelig?

Dette spørsmålet reises med forskjellige formuleringer av innsendere med ”inneklimasykdom” som opplever særlig sterke reaksjoner bl.a. på maling - og parfymelukt. Noen har følt seg "helt slått ut" uten å kunne gå på jobb, men er blitt avvist av trygdekontor fordi "inneklimasykdom" ikke er registrert som noen akseptert medisinsk diagnose. Det er gode og viktige spørsmål, men dessverre må vi svare at vi vet for lite om dette.

”Inneklimasykdom” dreier seg om subjektivt opplevde symptomer uten objektive tegn.
Selv om alle vet hva hodepine er, kan ingen bevise og kvantitere hodepine objektivt. (Det foreligger riktignok en undersøkelse med hjernescan med kontrastbruk før og etter eksponering for en parfyme hos en pasient med MCS der funnene kan tyde på at eksponeringen gir nedsatt blodgjennomstrømming av hjernen og åreforandringer (vaskulit) som minner om nevrotoksisk skade, men dette er ikke bekreftet gjennom flere undersøkelser.

Tilstanden kan ikke bevises eller motbevises, og ”inneklimasykdom” er ikke akseptert som noen medisinsk diagnose.
Forskere foretrekker ofte det mer nøytrale begrepet ”inneklimarelaterte symptomer og plager”. Pasientenes egne beskrivelser rettferdiggjør imidlertid betegnelsen ”sykdom”, og derfor brukes ”inneklimasykdom” i omtalen her.

Pasientene erfarer gang på gang at sykdommen utløses av noe i miljøet og kan ofte navngi årsaken (parfymelukt, malinglukt, tobakksrøyk og lignende) uten å kunne bevise det, men mange leger oppfatter tilstanden som noe psykosomatisk selv om heller ikke dette kan bevises eller motbevises.

”Inneklimasykdom” berører mange og er en viktig årsak til miljøhemming ved siden av astma med hyperreaktivitet.

Det er stort og udekket behov for grundig utforskning.
Det er gjennomført noe grunnforskning for å finne grunnlaget og mekanismene for hyperreaktivitet, men uten sikre konklusjoner.
Seriøs grunnforskning mangler helt for inneklimasykdom

Det er riktignok mange publikasjoner og noen nettsider om dette og særlig med omtaler av ”Multippel kjemisk overfølsomhet (MCS)”. Tekstene kommer gjerne fra engasjerte pasienter og sammenslutninger av pasienter med MCS slik som det sveitsiske Toxnet. Noen forfattere avdekker mye kunnskap, men uten tilstrekkelig kritisk vurdering og uten å kunne henvise til akseptert forskning.
Slik kan mange påstander virke som bevist og troverdig uten å være det.

Det foreligger ellers mye grunnforskning av menneskenes omfattende og kompliserte biokjemi. Med utgangspunkt i dette er det lett å tenke seg noen mekanismer for det fenomenet at kjemiske forurensninger i luft kan gi ulike former for ”inneklimasykdom”. På den måten kan det lages forskjellige forklaringsmodeller. forklaringsmodeller

Det er kommet en del spørsmål om nærmere forklaringer på dette sammen med henvendelser om inneklimasykdom og utfylte miljøhemmingskjema.
I dette forumet må slike forklaringer nødvendigvis fremstilles som et slags kompromiss mellom biokjemisk presisjon og forenkling.
Et eksempel på dette er vist tidligere i forbindelse med noen biokjemiske feil

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKan inneklimasykdom forklares vitenskapelig?