DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vanlige inneklimaproblemer

Mange mennesker har ganske like problemer og spørsmål om plager og sykdommer som de sliter med, skyldes noe i inneklimaet i boligen.
nyoppdaget fuktskade og muggsoppvekst.
Vanlig er det også med spørsmål om dette uten at spørreren har oppdaget noe spesielt galt, men der flere i boligen plages av gjentatte infeksjoner, kronisk eller hyppig hodepine og andre symptomer som kan skyldes det vei kaller inneklimasyke eller inneklimasykdom.

Alle slike sykdommer og plager kan ha andre årsaker. Derfor må de først og fremst føre til at fastlegen konsulteres. Ingen nettsider kan erstatte personlig samtale og undersøkelse hos legen.


Legen vurderer forskjellige differensialdiagnoser http://www.inneklima.c om/ differensialdiagnoser. Hvis det så ikke finnes noen annen god forklaring enn at det ”kanskje kan værer noe i inneklimaet”, er det grunn til å gå særlig grundig til verks.

Det ideelle hadde vært om alle allerede på forhånd hadde gjort sitt beste for å oppnå godt innemiljø hjemme. Det ville vært gode helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak og samtidig spart mange for ekstra utgifter.
Med så ulike bygninger, installasjoner og innredninger burde det derfor fulgt med en bruksanvisning for boligen for hver ny bolig og hvert boligskifte. Bruksanvisning for boligen.
Slik er det imidlertid ikke, og derfor er det mange som får grunn til å mistenke at de blir syke av et eller annet galt i inneluften der de bor. Da er det naturlig å spørre: ”Hva kan det være? Hvordan kan vi finne det ut? Hvor kan vi få hjelp til å måle inneklimaet vårt?”


Hva kan det være?

Det hender at det skyldes temperaturfeil – for kaldt eller for varmt eller trekk, men det vil de fleste oppdage selv. Det er andre og mer skjulte årsakene som må oppdages.

Når noen blir syke av noe i boligen sin, må det skyldes at den personen får i seg noe der, som forstyrrer den normale, indre kjemien indre kjemien.

Et voksent menneske får i seg omtrent 2- 2,5 kilo mat og drikke, og puster inn ca 15 kilo (ja: kilo) luft i løpet av et døgn. Det meste, kanskje 8-10 kilo, luft pustes inn hjemme.
Den luften kan være betydelig forurenset både av flyktige (gassformede) kjemiske stoffer og kjemiske stoffer i og på svevestøv.

I en vanlig bolig og husholdning dreier det seg om mange tusen forskjellige kjemiske stoffer som pustes inn. Noe av svevestøvet kan gi allergi eller astma. Da er det mulig å finne ut av det med medisinske undersøkelser og tester. Det er ikke mulig ved inneklimasykdom.

Disse forurensningene er altså avhengig av inneluftens innhold av kjemiske stoffer som avgasser fra bygningsmaterialer, inventar osv. og som bringes inn eller skapes inne. Mye forskning tyder på at den støvbundne kjemien som virker verst når vi puster den inn, og noen partikler kan være skadelige i seg selv. Noen kommer utenfra og noen skapes inne.
Som omtalt innledningsvis kan skadelige forhold skapes inne ved fuktskader og muggsoppvekst. Hvis fuktskade og/eller muggsoppvekst kan utelukkes, vil årsaken som oftest finnes i forskjellige kombinasjoner av at

  • det bringes inn, avgasser, brukes eller skapes for mye av potensielt skadelige stoffer (allergener, kjemiske stoffer, støv)
  • Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVanlige inneklimaproblemer