DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Har du miljøhemming? Bidra du også til økt kunnskap!

Mange med astma, allergier, annen overfølsomhet og "inneklimasyke" må holde seg unna forskjellige miljøer og situasjoner for ikke å bli syke.
De kan ha mer eller mindre av miljøhemming.
Vi vet altfor lite om dette og ber derfor om din hjelp.
Mange henvendelser til denne nettsiden viser at pasienter med ulike former for miljøhemming møtes med mistro og manglende forståelse hos helsepersonell. Noe av det skyldes at vi mangler oversikt over forekomst og ytringsformer av slike plager og hvor mye de griper inn i funksjonsevne og sosial situasjon.


Vi kan få til noe sammen!

For å få til en (beskjeden!) begynnelse ønsket denne nettsiden å samle inn mest mulig informasjon med din hjelp. Derfor har vi bedt deg være snill å fylle ut et Miljøhemmingskjema og sende det til oss.
Nå er dette foreløpig avsluttte i påvente av finansiering av et større forskningsprosjekt, se opplysning om det.
Kanskje det er lurt å se på dokumentet Miljøhemming først?

Hvis det kommer mange nok svar, blir dette oppsummert og kommentert i egne dokumenter senere.
Dette regnes ikke som forskning, men kan skape et grunnlag for mer dyptpløyende utredninger som kanskje kan bringe medisinsk praksis videre. Klikk på , og fyll det ut så godt som mulig
På forhånd takk!
Denne anmodningen finnes også i www.allergiviten.no og www.innemiljo.net

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHar du miljøhemming? Bidra du også til økt kunnskap!