DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

OBS Nytt i andre nettsider. Arkiv

Dette er aller siste OBS i andre nettsider 18. oktober 2012,

for nå slutter Kjell Aas som ansvarlig forfatter/redaktøt for allergiviten.no.Den nettsiden går nå i dvale som en kunnskapsbank uten videre oppdateringer.
All tekst der er fortsatt tilgjengelig, så ta gjerne en titt på tidligere OBS!


Etter at Norges Astma- og allergiforbund overtok driften av denne kunnskapsbanken som har hatt samme redaktør som www.allergiviten.no og av kunnskapsbanken i Kunnskapsbanken i http://arkiv.innemiljo.net/, har disse nettsidene blitt mer samkjørt enn tidligere.

Også andre åpne nettsider er av og til blitt referert på denne måten.

Dette har skjedd for denne nettsiden med jevnlige oppdateringer av dokumentet:OBS Arkiv

De nyeste kommer først = OBS NY (med dato).

OBS NY 18.oktober 2012: Allergiviten.no endres


Dette er aller siste OBS i andre nettsider , men all tekst i tidligere OBS er tilgjengelig som før.

OBS i andre nettsider 8.mai, 2012.

Myter, media og halve sannheter
Hvorfor legen din ikke forstår deg
Beskyldning om mishandling av barn med hyperallergi
"Ny" elektronisk rådgivning"
Ny debattbok av Kjell Aas kritiserer stortingsmeldinger

Obs i andre nettsider 3-april, 2012

Er det farlig?
Bruk av tekster fra nettsiden
Mange blir syke av røyklukt. Hvorfor?
Fukt i huset like farlig som passiv røyking (bortsett fra kreftrisiko).

OBS i andre nettsider 5.oktober 2011:


Heksesot er avslørt og kan forebygges

OBS i andre nettsider 7.juli 2011

Skjønnhetspleie med uskjønne reaksjoner
Allergivaksinering anno 2011

Ny OBS i andre nettsider mai og juni 2011

OBS Er placeboeffekt noe psykisk?
07.06.2011 Aftenbladet: Godlukt på helsa løs!
24.05.2011 Svømming i klor basseng likevel uten helserisiko?
10.05.2011 Sammenheng mellom pollenallergi og allergi mot dyr?
Arbeidstilsynet starter undersøkelse av inneklimaet i skolene
Sosial ulikhet, bolig og helse /p>

**********************************************
Tidligere obs
Muggsopp gir både astma og allergi .
og
Muggsoppvekst inne, forskning og feiltolkninger.
og
Regionale kompetansesentre for astma og allergi

Tidligere OBS fra www.innemiljo.net omtaler ftalater som også er beskrevet i Kjemiske agens og i www.allergiviten om ftalater.

Det har ellers vært en lang pause i disse etter at denne nettsiden var utsatt for hacking. Nå er denne delen altså gjenopptatt.

Ny OBS 23.april 2010:
Vulkanaske. Helserisiko


Vulkanaske i bakkenivå kan særlig forverre astma, Kols og gi luftveissykdommer.

Ny OBS 12. april 2010):
Arv og miljø ved overfølsomhet


Apropos "hjernevask". Forskere kjenner seg ikke igjen i den debatten.

Ny OBS i andre nettsider 18. mars 2010:
Passivhus blir ny standard. Helserisiko ved manglende kompetanse!

Passivhus blir ny bygningsstandard fra 2020, kanskje før. Det krever kompetanse i flere ledd i byggebransjen i hele landet og avhengig av de lokale klimaforhold. Finnes slik kompetanse i hele vårt langstrakte land?
Mangler den nødvendige kompetanse, er det risiko for helseproblemer!

Ny OBS i andre nettsider 1. desember 2008:
Ikke økonomi til miljøhemmingprosjekt

NFBIB og NAAF har søkt Helse&Rehabilitering om finansiering av et prosjekt for å skaffe mer informasjon om ulike former av miljøhemming, men fikk ikke støtte. Da blir det dessverre ikke noe av dette.

Ny OBS i andre nettsider 18. november 2008:
Luftfuktighet inne anno 2008

Mange spør om dette. Her finnes de fleste svarene.

Ny OBS i andre nettsider 29. oktober 2008: El-overfølsomhet. Kommentar

Jeg fant frem til nettstedet NFBIB og leste med stor interesse om inneklima. Så kom jeg over noen sider om elektromagnetisk stråling og fenomenet el-overfølsomhet. Det var lesning som ga ’bakoversveis’. Forfatterne har valgt en strategi som går ut på å kun forholde seg til forskning som ikke viser noen helserisiko ved elektromagnetisk stråling. I en balansert fremstilling bør man sette seg inn i, og gjengi også forskning som viser motsatt resultat. The Bioinitiative report er nyttig lesning, uansett hvilken trosretning man velger å ha.

Ny OBS i andre nettsider 27. september 2008:
El-overfølsomhet, grenseverdier og vernetiltak?

Jeg er verneombud i en bedrift med mange kontoransatte. De fleste arbeider i kontorlandskap, men vi har også noen atskilte kontorer.
En ansatt har oppdaget at han er el-overfølsom, og er sykmeldt. Vi vil gjerne legge forholdene til rette for ham, men bedriften er helt avhengig av trådløse telefoner og mobiltelefoner. Vi kan imidlertid gi ham plass på et eget avskjermet kontor – hvis vi kan få det til uten altfor store omkostninger, men trenger svar på noen spørsmål.

Ny OBS i andre nettsider 18. september 2008
Allergi mot dyr anno 2008. Del 1: Vanlige spørsmål.

(For noen emner som det kommer mange spørsmål om, lages titler med ”anno”. De vil oppdateres årlig med det nye årstallet.)

Denne nettsiden får ofte spørsmål om anskaffelse av dyr og dyrehold. Mange spør om det samme. Noen av de vanligste spørsmål blir gjengitt her med lenke til svarene. I et senere dokument (Dyrehold anno 2008 Del 2 Bakgrunnskunnskap og konklusjoner) oppsummeres så hovedtrekkene av den forskningsbaserte viten som svarene bygger på.

Ny OBS i andre nettsider 14. september 2008:
Testing av risiko for allergi mot dyr?

Vi har tre barn der to har atopisk eksem med allergi mot egg og sterke utslag på det i hudtest. Jeg selv har høysnue med allergi mot bjørk. Den eldste på 7 år ønsker er ikke plaget av noen allergier, og seg veldig en hundevalp av et nytt kull som han har besøkt hos en venn i nabolaget. Begge de to andre barna og jeg selv er testet for hund og katt uten utslag. Vi har hatt en hund på besøk noen ganger uten at noen av barna er blitt verre, så da er det vel trygt for oss å skaffe hund? Er litt usikker, for vennene våre kommer med helt forskjellige råd om dette. Ber om raskt svar for valpene selges raskt unna.

Ny OBS i andre nettsider 2. september 2008:
Skolens innemiljø - og lærerne?

Vi er en liten gruppe studenter som skriver en oppgave om innemiljøets virkning på lærerne og deres evne til å undervise.
Vi har med interesse lest flere dokumenter bl.a. her og i dine andre nettsider om hvordan elever opplever et dårlig inneklima. Når elever kan få hodepine, ekstrem og unormal tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, dårligere hukommelse og dårligere prestasjoner, er det vel sannsynlig at noe sånt også kan skje med lærerne.
Det vil i så fall i neste omgang gå ut over elevene. Kjenner du til noen undersøkelse som tar for seg lærernes opplevelser og arbeidsevne i skoler med henholdsvis godt og dårlig inneklima?

Ny OBS i andre nettsider 27. august 2008:
Løsemidler forsterker duftintoleranse

Duftintoleranse er en plagsom tilstand for mange, og for noen er det en miljøhemming som er invalidiserende i forhold til normal deltakelse i samfunnet.
Det kan gi forskjellige utslag. Vanligst er astma og astmaliknende luftveisplager, og det er her forskningen er kommet lengst.
Mange reagerer imidlertid med generelle symptomer med de samme symptomer som ved kjemisk miljøintoleranse og MCS / IEI. Årsakene kjent, men mekanismene ikke.
Ny forskning har vist at duftintoleranse i luftveiene som kan vises med en spesiell capsaicin test, forsterkes av etanolinhalasjon. Her må vi skille mellom to vesentlige reaksjonsmåter i luftveiene. Det gjelder også pasienter som får både astma og generelle symptomer av duftende luftforurensninger som parfyme, lukten av maling, bonemidler m.v.

N

Ny OBS i andre nettsider 15. august 2008:
Luftrensere anno 2008: Helsenytte? Valg. Konklusjon.

Dette er Del 3 om Luftrensere anno 2008. Les Del 2 først!

Ny OBS i andre nettsider 8. august, 2008:
Kurs om allergi og ute - og inneplanter.

”Mer enn 20% av oss har allergi, duftoverfølsomhet eller annen overfølsomhet mot pollen og planter.---- - Arbeider du med helse og miljø? Endelig … Her er kurset som gir deg kunnskap og praktisk erfaring, råd, inspirasjon og glede – om allergi, helse og planter” Dette er noe av teksten i pamfletten om dette dagskurset som holdes mandag 27. oktober 2008 i Rica Nidelven Hotell, Trondheim og mandag 3. november 2008 i Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgaten 2 i Oslo.

Ny OBS i andre nettsider 26. juli 2008
Hva slags dyr kan jeg (11 år) ha?

Spørsmål fra Øyvind, 11-år: Jeg er allergisk for timotei, og har 3 + for katt og 1 + for hund. Hva slags pelskledd dyr foreslår du at jeg kan ha.

SVAR: Dessverre: ingen!

Oppfølging. Spørsmål 2:Tror du at jeg kan ha fugl? Vi har gullfisker, men det er litt kjedelig

(Oppfølging av e-post: Det er fint med videre spørsmål og kommentarer i oppfølging av e-post, se Om denne nettsiden).

Ny OBS i andre nettsider 6.juli 2008:
Luftrensere anno 2008: Spørsmål.

Nettsidene www.allergiviten.no, www.innemiljo.net og www.inneklima.com får mange henvendelser med spørsmål som gjelder luftrensere. Det er gjerne flere spørsmål i hver henvendelse og spørsmålene berører et bredt område.
Det er tydeligvis behov for en systematisk gjennomgang i tilsvarende bredde. Da nettsiden rent teknisk har begrensninger for størrelsen av dokumenter, må dette deles i tre dokumenter. Her i dette dokumentet gjengis henvendelser som illustrerer ulike sider av problemstillingene. Alle har fått personlige svar, men svarene blir ikke gjengitt her. De kommer i Del 2 og 3.

Ny OBS i andre nettsider 12. juni 2008: Fiskeallergi - og fiskesmittet kjøttproduksjon?

"Det er en voldsom utvikling av ymse matprodukter og nisjeprodukter i dag, mens det blir stadig vanskeligere for oss med alvorlig matallergi å finne rene produkter.
Vi ser at redaktøren, den 10.05.08, skrev en aktuell advarsel om fiskepølser i "Allergiviten".
På bostedet vårt går en fiskematprodusent sammen med slakter- og kjøttmatprodusent for å starte en felles virksomhet på et industriområde. Fra før av er det tranproduksjon på området. Dermed er det tranlukt i hele området, og vi som har anafylaktiske reaksjoner på eks. torsk, må holde avstand her.
Er det ikke på tide at det blir lovfestet av Folkehelsa og Mattilsynet at fiskematproduksjon holdes i god avstand fra kjøttmatproduksjon? Hilsen matmor."
Se i svaret hvor følsom slik allergi kan være!

Ny OBS i andre nettsider 3. juni 2008: Departementene krever godt innemiljø i alle skoler

I henhold til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv skal alle barn og unge ha et godt inneklima på sin skole. Atskillige henvendelser til denne nettsiden og avisoppslag viser at slik er det ikke. Mange skoler har så dårlig inneklima at de må karakteriseres som dårlige skoler. NFBIB har som medlem av ”skolealliansen” vært blant pådriverne for å virkeliggjøre de intensjonene som ligger i forskriften. Det kongelige helse- og omsorgsdepartement og Det kongelige kunnskapsdepartement har nå (24. 4. 2008) sendt et rundskriv om ” Manglende godkjenning av skoler” til alle landets fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. Noe av teksten gjengis her.

OBS i andre nettsider 14. mai 2008: Allergivaksinering av barn?

Vi har en sønn på 7 år som er veldig allergisk mot gress og katt. Han bruker Rhinocort nesespray og Flovent inhaler hver dag.
Jeg er blitt anbefalt å prøve hyposensibiliserig, men er veldig i tvil da det blir enormt mange sprøyter for en 7 åring. Det er også enormt tidskrevende. Finnes det andre alternativer som tabletter o.l. Hva kan anbefales?

Ny OBS i andre nettsider 12. mai 2008: Forsikringstvist etter fuktskade

Jeg er inne i en tvist med mitt forsikringsselskap ifm. en vannskade i et rekkehus, og hadde satt pris på en kjapp kommentar eller tips.
Ble via NFBIB anbefalt å rette mitt spørsmål til dere i innemiljo.net, som kunne gi nyttig informasjon i forbrukersaker- og de ønsket å hjelpe meg siden vi har et spedbarn som også skal bo i huset.

Kort sammendrag:
Hadde vannskade i romjula, hvor avløpsvann rant gjennom kjøkkengulvet, og ned gjennom tak på bad i etasjen under. Gulv/ tak bestod av organiske materialer parkett, sponplater, tre.
ISS stod for skadebegrensingen, hvor tak og gulv ble revet raskt – ikke bærebjelker / etasjeskillere som også har stor grad av fukt.
Siden romjula har det vært konstant varmlufttørking, som fortsatt pågår.

Ny OBS i andre nettsider 1. mai 2008:
Pollenallergi pga sofasliting?

I forrige uke sto det en lang artikkel i ”Dagbladet” om en voldsom øking av pollenallergi mot bjørk. En pollenspesialist uttalte at en årsak var at folks immunsystem ikke fikk utvikle seg fordi man satt for mye inne.

Når man hele livet har vært et turmenneske og naturelsker, og så erfarer at man blir sjuk og tett og må holde avstand til pollen for å eksistere, er det umulig å være enig i at pollenallergi skyldes at folk er sofaslitere.

Ny OBS i andre nettsider 18. april 2008
Ulovlig lang ventetid i sykehus.

Adresseavisen har 18. april, 2008 en artikkel om altfor lang ventetid ved sykehuset. Avisen (journalist Svanhild Naterstad) skriver om noe som nok dessverre gjelder hele landet, og som nok blir enda verre om funksjonene ved spesialsykehuset Voksentoppen flyttes til Rikshospitalet.
”Barn som skal utredes for astma og allergi på St. Olavs Hospital må regne med å vente i opptil ti måneder. I mellomtiden risikerer astmasyke barn å utvikle varige lungeskader”.

2 Ny OBS i andre nettsider 17. april 2008
Middbekjemping ved astma.

Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOBS Nytt i andre nettsider. Arkiv