DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklima i kontorbygg og produktivitet

Mange faktorer er med på å bestemme produktivitet og lønnsomhet i bedrifter,

Produktiviteten kan bli dårligere gjennom forskjellige forhold som påvirkes av inneklimaet avhengig av den enkelte ansattes sårbarhet i forhold til belastningen i miljøet:
Sykefravær
o Økt infeksjonstendens
o Overfølsomhet, allergier, astma, MCS
Nedsatt arbeidsevne
Inneklimarelaterte og stressavhengige symptomer, (hodepine, unormal tretthet, konsentrasjonsproblemer med økt feilrate, etc. (Inneklimarelaterte symptomer, ”inneklimasyke” "inneklimasyke") .

Hanssen (2006) har vist til at de samlede bygningsrelaterte kostnadene pr m2 areal ligger mellom 1 og 10 % av lønnskostnadene. Dette er tidligere omtalt i Innemiljø og Økonomi Innemiljø og økonomi.

Det har lenge vært kjent at et godt inneklima i yrkesbygg fremmer produktiviteten og reduserer feilrater hos de ansatte. Dette er omtalt med bevisførsel i enkeltstående publikasjoner (Bako et al 2004 Fang et al 2004 Milton et al 2000 Pellerin, Candas 2003 Seppänen, Fisk, Lei 2006 Wargocki et al 1999EWitterseh, Wyon, Clausen 2004 Wyon 2004).

Nå har Rehva [1] utgitt en bok om dette (Wargocki, Seppänen (eds) 2006).
Blant forfatterne er den norske professor Sten Olav Hanssen ved NTNU som har arbeidet mye nettopp med denne problemstillingen. En detaljert presentasjon av den nye boken finnes i Rehva’s nettbokhandel med en grei (Power point) oversikt i pdf-versjon.
Boken presenterer forskningsbaserte kalkulasjoner som er kort omtalt i Norsk VVS nr 12, 2006 med bl.a. følgende utsagn: 1. Ved å doble tilførselen av frisk uteluft (fra vanlig anvendte luftskifter) kan sykdom og sykefravær reduseres med ca 10 % og produktiviteten økes med ca 1,5%.
2. Produktivitetsøking på 1 % nivået kompenserer for de årlige utgiftene til god ventilasjon.
3. Ved høye innetemperaturer vil produktiviteten kunne øke med omtrent 1 % for hver grad temperaturen senkes ned til 22o C.
4. Investeringer for et godt inneklima tilbakevinnes vanligvis på et par år gjennom mindre sykelighet og økt produktivitet

Denne boken omtaler særlig betydningen av å investere i et godt ventilasjonssystem og behovsstyrt regulering av temperatur, men forskning viser også betydningen av andre tiltak som bla. renhold / rengjøring renhold/ rengjøring (Skulberg et al 2004), gode lydforhold (Pellerin og Candas 2003), og god belysning slik det er omtalt i KSM for yrkesbygg KSM for yrkesbygg og i Godt innemiljø på jobben. godt innemiljø på jobben .

Energisparing og bedriftsøkonomi

Utviklingen på verdensbasis er slik at alle av hensyn til kloden og våre etterkommere må bidra etter beste evne til et redusert energiforbruk.
Bygninger står for omtrent 40 % av energibruken der yrkesbygg utgjør en vesentlig del.
Her er det mange fallgruver fordi energiøkonomisering (ENØK) feilaktig oppfattes som likeverdig med energisparing. Energiøkonomisering (ENØK) dreier seg om en helhetlig vurdering som omfatter også konsekvensene for inneklima, arbeidsmiljø, helse og funksjon.

Litteratur
Bakke J V (red)(1998):Økonomi- inneklima- beslutningsgrunnlag for tiltak. Rapport etter et arbeidsseminar. Norges Forskningsråd, Medisin og helse (skår 1 (-2)
Hanssen SO (1998): Økonomi -inneklima- beslutningsgrunnlag for tiltak. Rasjonelle beslutningsmodeller i byggforvaltningen. I: Bakke JV (red): Økonomi - inneklima- beslutningsgrunnlag for tiltak. Rapport etter et arbeidsseminar. Norges Forskningsråd, Medisin og helse. s 48-55 (skår 1)
Lagercrantz L et al (2000): Negative impact of air pollution on productivity. Healthy Buildings 20000, 1: 653-58 (skår 1-2)
Lagercrantz L, Wistrand M, Willén U, Wargocki P, Witterseh T, Sundell J.(2000) A comparison of subjective responses and performances. Negative impact of air pollution on productivity: previous Danish findings repeated in new Swedish test room. In: Seppänen O and Säteri J, eds. Proceedings of Healthy Buildings 2000, Vol. 1. Espoo, Finland: Helsinki University of Technology, 653–58.
Milton D K et al (2000):
Risk of sick leave associated with outdoor air supply rate, humidification and occupant complaints.. Indoor Ar 10: 212.221 (skår 1-2)
Seppanen O A et al (1999):
Association of ventilation rates and CO2 concentrations with health and other responses in commercial and institutional buildings . Indoor Air 9: 226-252 (skår 1-2).
Wargocki P, Wyon D, Fanger O P (2000):Productivity is affected by the air quality in offices. Healthy Buildings 1: 635-40 (skår 1 (-2)
Wargocki P, Wyon DP, Baik YK, Clausen G, Fanger PO.(1999) Perceived Air Quality, Sick Building Syndrome (SBS) Symptoms and Productivity in an Office with Two Different Pollution Loads. Indoor Air 1999 9:165–79.
Wargocki P, Wyon D, Sundell J, Clausen G, Fanger PO. (2000): The Effects of Outdoor Air Supply Rate in an Office on Perceived Air Quality, Sick Building syndrome (SBS) Symptoms and Productivity. Indoor Air 2000 10: 222–36.
Wargocki P, Lagercrantz L, Witterseh T, Sundell J, Wyon DP, Fanger PO. 2002): Subjective perceptions, symptom intensity and performance: a comparison of two independent studies, both changing similarly the pollution load in an office. Indoor Air 2002 12:74–80.
Wyon D (1999):Healthy buildings and their impact on productivity. Indoor Air 6: 3-1

Dokumentet er reparert etter skade og oppdatert 13. juni 2008.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideInneklima i kontorbygg og produktivitet