DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft

Det er ikke utpekt noen separate VOC som årsak til inneklimaplager. Sannsynligvis spiller forskjellige kombinasjoner av dem en større rolle. Mølhave og medarbeidere (Mølhave et al,1966) gjennomførte forsøk på friske voksne personer i klimakammer med 4 forskjellige kombinasjoner i konsentrasjoner (TVOC) på henholdsvis 15, 5 og 1,7 mg/m³ sammenliknet med ren luft - hver gang i 60 minutter. De fant klare forskjeller mellom virkningene av de forskjellige blandingene av VOC.

VOC gruppe 1:

 • 2-Xylen
 • Etylbenzene
 • a-Pentanal
 • a-Heksanal
 • a-Butanol
 • 3-Methyl,2-Butanol

VOC gruppe 2

 • n-Nonan
 • n-Dekan
 • n-Undekan
 • 1,2,4Trimetylbenzen
 • n-Propylenbenzen
 • 1-Okten
 • 1-Deken
 • a-Pinen
 • n-Butylacetat

VOC gruppe 3DU ER HER :

ForsideFlyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft

 

AKTUELLE KATEGORIER :
flyktige organiske forbindelser