DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvorfor plager ved oppvarming? Brent støv!

Vi har sentralfyring og rundt vintertider i fjor, da vi begynte å sette de på, ble jeg utrolig snørrete og nøys kraftig. Fikk også senere vondt i halsen. Hadde det jevnlig hele vinteren. Ble litt bedre da jeg begynte å ta allergitabletter, men nå har det begynt i år også.
Får på en måte en kraftig forkjølelse. Lurer på om det har noe med at det blir tørr luft av sentralfyring eller kan det være noe annet? Har fra før pollenallergi og astma (ikke kraftig). Har rett og slett måtte flytte hjem i perioder. Håper på svar!

SVAR

Det dreier seg sannsynligvis om reaksjoner på brent støv. Dette er ganske vanlig når fyringssesongen starter.
Vi vet ellers at klager på "tørr luft" vanligvis skyldes at luftforurensninger og spesielt svevestøv irriterer slimhinnene.
Brent støv er verst. Oppvarming av støv fører til frigiving av små partikler og flyktige stoffer. Tilstrekkelig varme flater finnes ofte på elektrisk utstyr, lamper, radiatorer, panelovner, komfyrer og ovner inne. Ofte er det slik at radiatorer samler opp støv av mange slag i mange måneder slik at det blir mye støvkjemi til sammen. Når varmen settes på (og ofte med en spesiell lukt), kommer reaksjonene. De kan vare lenge spesielt hos mennesker med astma og /eller hyperreaktivitet i øynene eller nesen!
Når brenningen først har skjedd, blander det brente støvet seg med det øvrige husstøvet og kan vedlikeholde reaksjonene.


Alt støv bærer med seg kjemi. Svevestøv er som glidefly og hangglidere med kjemisk last.

Når støv utsettes for varme, skjer det endringer i kjemien. Ved kontakt med flater som holder 70o C eller mer, øker avgassing av kjemiske stoffer som har vært bundet til støvet, ved noe høyere temperaturer oksideres kjemiske agens på overflaten og også slike organiske kjemiske stoffer som er en del av støvet selv. Det dannes da også en stor mengde nye organiske stoffer. Støvet kan da bli enda mer toksisk/irriterende.
Varmen kan også føre til at støvet brytes ned til mindre ultrafine partikler som pustes dypt inn i luftveier og lunger. Se også Oppslag i forskning.no

Løsningen er grundig rengjøring av hele overflaten (også baksiden!) av alle radiatorer, panelovner etc. før varmen settes på, og god rengjøring av lamper som samler støv. Er det ikke gjort før varmen ble slått på, bør det snarest gjennomføres god rengjøring med støvsuging og tørring (med mopp eller fuktet klut) av alle støvsamlende flater, karmer og lister der støv kan varmes opp og der brent støv kan ha lagt seg slik det er omtalt i Boligrenhold.

Litteratur

Hirvonen A et al(1990): Thermal desorption of settled household dust. Proceedings Indoor Air `90: 3: 743-746 (skår 1-2)

Hottinger M (1924): Elektrische Raumheizung. Fachschriften-Verlag, Zürich (sitert av Pedersen E K, 2001).

støvlitteratur

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHvorfor plager ved oppvarming? Brent støv!