DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Flyktige organiske komponenter (OCIA, TVOC, VOC). Gass.

  • I alle innerom er det et utall av materialer og ting som avgasser flyktige organiske komponenter (engelsk: Organic Chemicals in Indoor Air (OCIA) eller: Volatile organic compounds = VOC).
  • I inneluften kan det være hundrevis (over 300 er identifisert), kanskje flere tusen forskjellige OCIA/VOC i lave konsentrasjoner, og mange av dem finnes bare inne.

  • Bygningsmaterialer er de viktigste VOC-kildene i bortimot et år, senere er det OCIA/VOC fra husholdning og aktiviteter med mer som dominerer
  • Vi har altfor lite kunnskap om betydningen av de enkelte OCIA/VOC og forskjellige kombinasjoner av disse.

  • Det er sannsynlig at enkelte individer reagerer på noen VOC på grunn av overfølsomhet (spesifikk kjemisk overfølsomhet), evt at de hver for seg eller i forskjellige kombinnasjoner virker som irritanter ved hyperreaktivitet og med betinget refleks (på luktende VOC) -eller helt ukjente mekanismer.
  • Måling av OCIA/ VOC og TVOC er ofte lite hensiktsmessig fordi vi mangler kunnskap om betydningen for helse.

  • Måling av OCIA/VOC er en besværlig, krevende og kostbar undersøkelse


Kjemiske komponenter avgis fra byggematerialer, installasjoner, innredning, møbler, tekstiler, renholdsmidler, mat og drikke, maling, lakk, mennesker, dyr, kosmetikk, mikroorganismer osv og kalles flyktige organiske komponenter/stoffer (engelsk: Organic Chemicals in Indoor Air (OCIA) eller: Volatile organic compounds = VOC) TVOC er totalkonsentrasjonen av VOC. MVOC er gasser som avgis av mikroorganismer.

I nybygg er det avgassing fra bygningsmaterialer og installasjoner som dominerer i opp til et års tid, senere kommer de fleste OCIA/VOC fra andre kilder.

I eldre bygg vil avgasninger fra byggematerialene ha avtatt vesentlig og vil spille relativt liten rolle hvis ikke fuktskader opprettholder høy emisjon.

Det foreligger mange lister over forskjellige kjemiske stoffers egenskaper - henvend evt til Arbeidstilsynet. Det foreligger en liste også over "Allergifremkaldende stoffer i byggematerialer" utarbeidet for Indeklimaudvalget under Nordisk komite for Bygningsbestemmelser, Statens informasjonstjeneste november 1989, (ISBN 87-503-8069-9).

Se VOClitteratur

Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFlyktige organiske komponenter (OCIA, TVOC, VOC). Gass.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
flyktige organiske forbindelser