DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljø- og energivalg ved byggeprosjekter

Alle har et ansvar for denne klodens fremtid og for en bærekraftig utvikling. Det stiller krav om bevisste miljø- og energivalg i alle byggeprosjekter.


HMS-tjenesten i Larvik kommune, SINTEF Byggforsk og Husbankens regionkontor i Oslo gjennomførte torsdag 30. mars 2006 temadag om energi- og miljøvalg ved nybygging og rehabilitering.
Foredragene omfattet

  • Samarbeid kommune og næringsliv
  • * Samspill menneske og miljø (om grønt miljø)
  • * Husbankens satsningsområder og miljøhandlingsplan
  • * Valg av energi
  • * Brukerinvolvering. Erfaringer fra ulike byggeprosjekt
  • * Miljøorientert kravspesifikasjon
  • Det ble også gjennomført en idédugnad om hvordan energi og miljø kan innarbeides i byggeprosjekter.

Rapporten og alle foredragene kan leses her
Nettsiden inneholder også noen nyttige lenker tilknyttet temaet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljø- og energivalg ved byggeprosjekter