DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Frisk luft på jobben

Vi må ha luft for å leve, og den luften må være frisk for at vi skal trives, holde oss friske og være opplagte. Det er greit så lenge vi kan være ute i områder uten luftforurensninger.

Ute består frisk luft av * 21% oksygen (O2 - også kalt dioksygen) * 78% nitrogen (N) * 0,03% kulldioksid (CO2) * 1% edelgasser * karbondioksid fra naturen * lave konsentrasjoner ozon (O3) fra naturen * vanndamp, varierende * partikler, varierende (pollen, muggsoppsporer, sandstøv og lignende

Vanskeligere kan det være når vi må være inne. Med få unntak er norske bygg så tette at vi må sørge for tilstrekkelig luftskifte. Vi må kvitte oss med brukt luft, overflødig fukt og alle de forurensningene som dannes inne. Samtidig må vi store deler av året tilføre varme og holde en komfortabel temperatur uten å sløse med energi.

Kravet om frisk luft er det samme, men utfordringer og løsninger er forskjellige for boliger og for barnehager, skoler, yrkesbygg og andre fellesbygg.
For alle som jobber i yrkesbygg, stiller lovgivningen klare krav om luftskifte og inneluftkvalitet, se Veiledningen fra Arbeidstilsynet
Tilsvarende krav bør følges tilpasset arbeidstakernes bolig, for innemiljøet i hjemmet er aller viktigst (og aller mest for barn).

Et brukbart luftskifte og frisk luft inne kan oppnås på flere måter når uteluften er ren. I områder der uteluften forurenses av trafikk, fyring, industri eller annet, kreves egne løsninger i forhold til uteluften.

Dårlig luft skapes mest inne

Ren og frisk uteluft er en forutsetning for å få ren og frisk luft inne, men kvaliteten av inneluften er avhengig av mye mer. Luften inne blir fort dårlig av forurensninger som skapes inne. Behovet for luftveksling henger sammen med det.
(I det følgende vises lenker til eksisterende dokumenter i denne kunnskapsbanken. Hvis du også vil se tilsvarende dokumenter som gjelder for boliger, kan du finne dem i nettsiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) der det er en egen serie: Frisk luft inne

Mange kjemiske stoffer i gassform og i og på støv i kontorbygg kommer fra kontormaskiner, - hjelpemidler og - utstyr, mat, rengjøring og vedlikehold, kosmetikk, møbler, planter og annen pynt, fra smuss og støv som vi trekker inn med sko og klær, kort sagt alt vi har og driver med inne.
Bygningsmaterialene avgir også mye særlig det første året eller to. Dette forsterkes av byggefeil og feil bruk, ikke minst gjennom fuktskader. Samtidig som vi mennesker bruker opp noe av friskluftens oksygen, puster vi ut mye CO2 og vanndamp og frigjør en del andre gasser (og lukter).
(Vi må ha oksygen (O2) for å gjøre nytte i stoffskiftet vårt (forbrenningen) av den næringen vi tar til oss, og vi puster ut karbondioksid (CO2) og vanndamp som avfallstoffer fra forbrenningen. CO2 og vanndamp er på en måte eksos fra alle dyrs forbrenning (= stoffskifte)).

Ved siden av å sørge for godt luftskifte når uteluften er god, må vi derfor trekke inn minst mulig av forurensende materialer og bruksgjenstander, se Vanlige forurensninger inne
og
Spesielt uønskede forurensninger inne.
Det er også viktig å unngå . fuktskader


Alle brikkene må være på plass i et godt innemiljø

Vi avgir også en god del støv. Kilder til støv finnes også mange steder inne, og i de fleste bygninger og inventar med skap, møbler og bruksgjenstander kan støv samle seg opp, se KSM lodden- og hyllefaktor.

Mye slikt depotstøv blir virvlet ut i luften som svevestøv av luftstrømmer som vi skaper når vi beveger oss inne eller av trekk, vifter, temperaturforskjeller etc. Mye svevestøv pustes inn og kan bety mye for helsen.
Derfor er også renhold og rengjøring særlig viktig.

Temperaturforholdene er viktig både for mengder og virkning av forskjellige forurensninger og for trivsel og arbeidsevne
Luftfuktigheten er også med på å skape et godt eller dårlig inneklima

God ventilasjon fjerner luftforurensninger, svevestøv, fukt og overskuddsvarme fra luften, men hvis disse årsakene til dårlig luft ikke reduseres godt nok ved kildene, må luftskiftet gjøres så stort at det gjerne oppstår ubehag på grunn av trekk og støy samtidig som det brukes urimelig mye energi. Det er dårlig ENØK og HENØK

Luftskifte og valg og bruk av ventilasjonstype må med andre ord ta hensyn både til innemiljøet i sin helhet det vil si til samtlige komponenter (som du kan vurdere selv med "Kvalifisert skjønn metoden" og hvordan uteluften er.

Bare med gjennomtenkte, gode løsninger og riktig drift og bruk der vi tar hensyn til alt dette, kan vi skape et godt innemiljø på jobben

¨

I yrkesbygg er et godt luftskifte avgjørende viktig for helse, trivsel, funksjon, arbeidsevne og dermed også for bedriftens økonomi.
Derfor har vi et nytt aktuelt oppslag om hensiktsmessig ventilasjon i yrkesbygg.
Følg også med i NFBIB's ventilasjonsserie.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFrisk luft på jobben