DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Endotoksin, mykotoksin og glukaner

Endotoksiner og mykotoksiner er "giftstoffer" som utskilles henholdsvis av visse bakterier og muggsopper og kan finnes i støvet inne. Betydningen av dem er ikke godt nok kjent, men forskning viser at de kan:
  • virke irriterende på slimhinner
  • gi betennelsesliknende reaksjoner (inflammasjon) i slimhinner
  • virke forsterkende på allergiutvikling
  • bidra til forverring av allergi og astma.
  • endre ulike cellers biokjemiske egenskaper


Normalt husstøv inneholder store mengder bakterier av forskjellig slag. De fleste er uten betydning for sykdom. De er en del av vår mikroskopiske inneklimaøkologi, og mange er vel kanskje til nytte. Noen bakterier i støvet kan - mer eller mindre sammen med muggsopper - gi sykdom og/eller bidra til plager. Dette gjelder bl.a gramnegative bakterier (se nedenfor). De må ha høy fuktighet for å formere seg. Det er sannsynlig at det er slike mikroorganismer som er årsaken til at mange blir syke eller plaget i fuktskadede bygg. Det er iallfall ikke vannet som sådan som gir "inneklimasykdom"! (J Allergy Clin Immunol 1990; 85: 686- 705: Burge H: Bioaerosols; prevalence and health effects in the indoor environment.)

Fra lang tid tilbake er mange bakterier gruppert etter hvordan de lar seg farge med forskjellige fargestoffer, hvorav Grams farge har vært særlig viktig. Bakterier som ikke tok opp denne fargen, ble kalt gram negative bakterier. De er ofte årsak til sykdom av forskjellig slag (Eksempler: Escerichia coli, Pseudomonas aeriginosa) Gramnegative bakterier bør ikke finnes i husstøv, men kan forekomme i store mengder der det er for fuktig.

Gram negative bakterier har spesielle lipopolysakkarider (LPS) i ytterveggen. Disse lipopolysakkaridene har uttalte biologiske egenskaper og kalles endotoksiner. De utskilles kontinuerlig fra levende bakterier og frigjøres når bakterien dør (se:Hoekstra et al (1996): og Cadieux JE et al (1983).

Noen liknende stoffer finnes i og utskilles av forskjellige muggsopper. De kalles mykotoksiner. Bakterier og muggsopper kan også skille ut forskjellige proteaser (proteinspaltende enzymer) som har pro-inflammatorisk virkning og kan virke som adjuvans (forsterkere) ved immunologiske reaksjoner (bl.a. allergi).

Endotoksiner har vært gjenstand for mye medisinsk forskning, men her skal nevnes bare noe av det som er relatert til endotoksin i husstøv. Husstøv kan inneholde store mengder endotoksin (Michel 2000), men påvisning av det er stort sett forskningsoppgaver og er ikke tilgjengelig i praksis.
Det er også funnet betydelige mengder endotoksin i tobakksrøyk (Hasday 1999), så røyking inne kan føre til relativt høye konsentrasjoner i husstøvet.

Studier av endotoksin i husstøv har særlig fokusert på immunologiske fenomener, inflammasjon og allergi, dels eksperimentelt med dyremodeller (mus, rotter, marsvin) og dels i cellekulturer. Det er slike reaksjoner som kan bevises objektivt.
Alt dette er meget krevende forskning, og den har sin begrensning. Hos forsøksdyrene er det ikke mulig å måle virkninger på allmenntilstanden, forekomst av hodepine o.l., så disse forsøkene kan ikke gi direkte informasjon om endotoksiners betydning for f.eks. inneklimasyke.
Forsøk på mennesker har så mange begrensninger - både medisinske, etiske og praktiske - at her er dokumentasjonen meget mangelfull. Her må vi bygge på den samlede kunnskap og finne ut hva som er mest sannsynlig (ikke bevis, men indisier).

Det vi vet, er at endotoksiner er ekstremt toksiske (Michel 2000). Den aktive komponenten (LPS) kan påvirke cellene våre i fortynning 1ng/ml (et ng (nanogram) er 1g.10 -9 = 0,000000000 gram). De kan påvirke noen celler (makrofager) til å produsere betennelsesfremmende (proinflammatoriske) stoffer (cytokiner), stoffskifteprodukter av arakidonsyre som er meget viktige i vår kjemiske balanse, og et antall andre kjemisk aktive stoffer (Ingall et al).

Kort fortalt: endotoksiner kan endre vår indre kjemi.
Dette gir berettiget mistanke om at også andre cellers funksjon kan endres, f.eks. slike som produserer eller regulerer nevrofysiologiske mekanismer i kroppen. Men det kan vi ikke bevise. Vi er kommet altfor kort i forskning.

Mange celler har reseptorer som er spesifikke for endotoksiner. Endotoksin stimulerer cellene til å skille ut pro-inflammatoriske stoffer slik som bl.a. TNFalpha, IL-6 og IL-8. Dette er stoffer (interleukiner, cytokiner) som også kan skilles ut ved spesielle immunologiske reaksjoner.

Gjennom slike virkemekanismer kan endotoksiner som kommer inn i oss, føre til irritasjon og hevelse i slimhinnene i øyne og nese, betennelsesfenomener bl. i ledd, hudreaksjoner, feber, astma mm og til dels, ved infeksjon med endotoksinproduserende bakterier, alvorlige allmennreaksjoner (sjokk). Dette avhenger av type endotoksin, hvordan de kommer inn i oss, dose og ukjente faktorer.

Det er vist at endotoksin virker forsterkende (som adjuvans) for utvikling både av kontaktallergi og atopisk IgE-avhengig allergi når de inhaleres samtidig med allergenene. I tillegg kan endotoksin virke forsterkende på selve allergireaksjonen.

Ved det såkalte "toksiske organisk-støv syndromet" er symptomene relatert til mengden av gram-negative bakterier og endotoksin i det inhalerte støvet uten at det er påvist immunologisk hypersensitivitet.

Endotoksin i husstøvet kan også være avgjørende for utviklingen av og reaksjonen på allergener (f.eks. fra midd) i husstøv.

Mykotoksiner er ikke så grundig undersøkt som endotoksiner. Det som foreligger av forskning, viser tilsvarende reaksjoner som omtalt for endotoksiner.
Muggsopper og bakterier kan også avgi en del flyktige forbindelser (MVOC), og muggsopper frigjør også andre substanser som kan bidra til sykdom (se spesielt litteratur om glucan).
Rylander i Sverige undersøkte sammenheng mellom forekomst av glukaner (målt) og sykdom (rapportert i spørreskjema) i et antall leiligheter (se Rylander 1999). Det var sammenheng mellom konsentrasjonene av glukan og symptomer på luftveisplager (inflammasjon), men også for ekstrem tretthet og hodepine . Tilsvarende funn ble gjort i et kontorbygg og i en barnehage. Dette er også rapportert i en studie i Taiwan som omfattet 40 barnehager ( Wan and Li,1999)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideEndotoksin, mykotoksin og glukaner

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sopp og mugg