DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 9. Renhold og rengjøring:

Mye støv og særlig de minste partiklene kan lett virvles opp og bli svevestøv. Vi puster ofte inn millioner på millioner støvpartikler hver eneste dag. Hvert partikkel av svevestøv kan sammenliknes med mikroskopisk små glidefly og hangglidere som inneholder og bærer med seg kjemiske stoffer. Kjemien er fanget opp fra luftens innhold av flyktige kjemiske stoffer (gasser og aerosoler).
Når vi puster inn dette, går kjemiske stoffer i løsning i den fukten som vi har i slimhinnene, og så kan kjemiske stoffer komme helt inn i oss. Det kan gi mange helseplager og redusert arbeidsevne.


Presseklipp
Dagsavisen 15. juni 2004 (Journalist Else Gro Omundsen):
Syke av støvete kontor

En grundig vask av kontoret du sitter på, kan gjøre deg friskere, viser en ny, norsk undersøkelse. Tettheten i nesen vår forbedres betydelig dersom kontoret vårt får en ordentlig rundvask.
Vi har dokumentert at man blir friskere av et renere kontor. Dette er kanskje ikke så rart, men i dag når man skal spare overalt, er det bra å kunne dokumentere helseeffekten, sier overlege Knut Skyberg ved Arbeidsmedisinsk seksjon på STAMI, Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Les artikkelen i Dagsavisen


KSM Vurdering:

Skår er sum av skårene for hovedrengjøring, daglig/ukentlig rengjøring, rengjøring av høye flater og "svigermorprøven" (A+B+C+D) dividert med 4.
A. Hovedrengjøring
Tilfredsstillende rengjøring med tørty eller fuktet mikrofiberutstyr etter behov, støvtørring med fuktig klut, bruk av god støvsuger. Dette omfatter alle møbler, bøker i åpen bokhylle, hyller, åpne skap, høye flater, karmer og lister, hengende lysarmatur og lignende samt vask av gardiner. Fjerning av alle smussflekker med egnet rengjøringsmiddel.

 • 1 = minst 1 gang i året
 • 2 = 1 gang i året for tilsmussede områder, helt hvert annet år
 • 3 = hvert annet år
 • 4 = sjeldnere

B. Daglig/ukentlig rengjøring:
Rengjøring av alle gulv (med god støvsuger eller med fuktig klut eller miljøklut (mikrofiber) og støvtørring med fuktig klut eller miljøklut av alle bord og lister

 • 1 = daglig alle virkedager, og alt er godt rengjort
 • 2 = bare gulv daglig alle virkedager, bord og lister etc minst 3 ganger i uken, men alt er godt rengjort.
 • 3 = 2 - 3 ganger pr uke, eller bare rengjøring av gulv, eller rengjører har slurvet der det er vanskelig å komme til.
 • 4 = sjeldnere, eller rengjøringen virker ufullstendig, slurvet med rester av støv og smuss, evt ”hybelkaniner”.

Bruk av dårlig støvsuger, vask med bøtte og klut eller støvtørring med uegnet utstyr gir 1 tilleggskår.

C. Rengjøring av høye flater
Rengjøring (med god støvsuger eller med fuktig klut eller miljøklut (mikrofiber) av alle høye horisontale flater, lister, hyller, hengende armatur etc som kan samle støv og ikke nåes ved daglig/ukentlig rengjøring (evt bruk av periskopstang for å nå høye flater).

 • 1 = minst 6 ganger i året inkl hovedrengjøring
 • 2 = 3 - 5 ganger i året inkl. hovedrengjøring
 • 3 = 2 ganger i året inkl. hovedrengjøring
 • 4 = Bare ved hovedrengjøring

D. "Svigermorprøven":
Denne utføres på forskjellige støvsamlende steder i klasserom, korridorer etc. Gjør dette særlig på høye flater: (hyller, gesimser, lister og karmer, billedrammer, elevhylle, hengende lamper). Skår angis som gjennomsnitt av funnene for de stedene som er undersøkt.
Stryk med ytterste ledd av fingeren ca 5 cm og bedøm hvor skitten den blir. I stedet for huden på fingeren kan du bruke en bomullsklut, hvite bomullshanske eller hvit gaz eller lignende.

 • 1 = ikke støv eller helt ubetydelig med støv
 • 2 = en del støv
 • 3 = ganske mye støv
 • 4 = skittent

”Svigermors skriveprøve”
Skriveprøve (f.eks. en stor S) på vannrette flater som du kan se ovenfra: inventar (bord, kommoder, lave hyller):

 • 1 = Ingen synlig støvskrift
 • 2 = Så vidt synlig støvskrift
 • 3 = Tydelig støvskrift
 • 4 = Svært tydelig støvskrift

NB! ”Svigermors skåring”:
Hvis du under D for eksempel har undersøkt 4 høye steder og 2 lave (med skriveprøven), i alt 6 steder, summerer du de 6 skårene og dividerer med 6

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKSM for yrkesbygg 9. Renhold. Rengjøring.