DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 6, Fukt. Luftfuktighet.

Fuktskader i innemiljøet fører ofte til helseskadxer (med eller uten påvist vekst av muggsopper). Høy luftfuktighet med kondens på kjølige flater er en viktig årsak til dette ved siden av lekkasjer.
Luftfuktigheten inne avhenger i høy grad av luftfuktigheten utendørs i tillegg til innendørs kilder til luftfuktighet og avhengig av ventilasjonsforhold, temperatur mm. Relativ luftfuktighet avhenger av antall personer, andre fuktighetskilder, temperaturen og ventilasjonen i rommet samt luftmengder/ventilasjon i forhold til luftfuktigheten ute. PÅ kalde vinterdager vil ventilasjon med store luftmengder kunne gi for tørr luft. Måling foretas i en situasjon og ved den innetemperatur som er vanlig for rommet i slutten av skoletimen. Er temperaturen høy, ligger relativ luftfuktighet forholdsvis lavt. Luftfuktigheten justeres da opp ved å senke temperaturen inne. F.eks.: En RF på ca 20% ved +26° C kan justeres opp ved å senke temperaturen til ca +22° C (og det er god HENØK!).

Fukt
Skår 1 = Ingen tegn på fuktskader eller kondens. Skår 2 = Meget beskjeden kondensdannelse på kalde vindusflater når det er kaldt ute, eller på undersiden av kaldtvannsrør. Ingen tegn på fuktskader. Skår 3 = Betydelig og ofte kondens på kalde vindusflater når det er kaldt ute. Kondens på undersiden av kaldtvannsrør danner dråper. Flekk eller noen få flekker med skjolder eller misfarging som tyder på fuktskade. Skår 4: Tydelige tegn på fuktskader, evt med tegn på vekst av muggsopper.

KSM –vurdering av luftfuktighet foretas fortrinnsvis i "fyringssesongen". Relativ luftfuktighet (RF) måles i slutten av arbeidstiden fortrinnsvis med hurtigmåler eller kontinuerlig med egnet, kalibrert datalogger. Skåring for luftfuktighet som vist i tabellen nedenfor.

RF i uteluft skal noteres samtidig. Utenom vintertid og spesielt i kyststrøk (det meste av året) vil den relative luftfuktighet ute ofte være ganske hø, og da vil det bli tilsvarende høy luftfuktighet inne. Det gis da ikke skår for luftfuktigheten inne. Skåring er informativ bare når det er kaldt og klart med lavt vanninhold i uteluften.

Parameter skår 1
Godt
skår 2
Mindre godt
skår 3
Dårlig
skår 4
Meget dårlig
Anmerkning
Temp i hele grader (C.) 20 - 22 18 -< 20
og 23
16 - 17
24 - 25
< 16
> 26
med f.eks. maks/min termometer
Relativ luft -fuktighet (%) 20 -40
(50)
15 - 20
41 - 50
<15
51 - 60
<10
> 60
med godt hygrometer

Kommentar: Dette er de samme krav/skår som for boliger. I boliger vil RF over 40 % øke risiko for vekst av husstøvmidd og mikroorganismer. I yrkesbygg er risiko for midd mindre og det diskuteres om man heller skal vurdere RF 20 (30) - 50 % som "godt" (skår 1). Det er imidlertid ikke enighet om dette og derfor opprettholdes den over angitte graderingen/skåring. I denne retning taler også det forhold at det er den først angitte graderingen som hittil har vært anvendt ved bruk av KSM i skoler.

NB. Ved bruk av kontaktlinser og for personer med eksem/tørr hud anbefales en relativ luftfuktighet oppunder 40%.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKSM for yrkesbygg 6. Fukt. Luftfuktighet.