DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 5. Temperatur.

Innetemperaturen er i høy grad avhengig av utetemperaturen og bruk av varmekilder etc innendørs. Den vurderes derfor bare i "fyringssesongen". Foretas vurdering til andre tider på året, kan KSM bare bygge på målinger foretatt i fyringssesongen. Spør brukere og driftsansvarlig om evt trekk og temperaturforholdene gjennom arbeidstiden for henholdsvis høst, vinter, vår og sommer.
Temperatur måles fortrinnsvis med maks-min. termometer, evt med hurtig avlesbart digitalt termometer brukt på "kritiske steder" eller kontinuerlig med kalibrert datalogger.

Hvis det er stabil temperatur gjennom skoletiden, skåres i henhold til tabellen nedenfor forutsatt at det ikke er kuldebroer, utette vinduer, trekk fra innblåsingsventil, gulvkaldt etc. Er det effektive varmekilder under vinduene, ikke plagsom strålevarme (Obs f.eks. Eswavarme i tak.) osv.? NB. Vurder behov og tiltak for solavskjerming uansett årstid for befaringen.

Hvis temperaturen er ustabil, skåres temperatur og trekkforhold slik det er for de mest utsatte personene.

Vurdering

 • 1 = Stabil optimal temperatur (se tabell) uten trekk eller kaldras fra vinduer; ikke gulvkaldt, ikke strålevarme, god utvendig solavskjerming, evt effektivt solavskjermingsglass i vinduene.
 • 2= +18 - +20 oC om morgenen. Noe ufullstendig solavskjerming, ellers som ved 1.

 • 3 = Kaldras fra vinduer, og noen ansatte sitter nært inntil ytterveggen, evt med ryggen eller siden mot denne og mot evt varmekilde (mål evt tp ved sete nær varmeelement og skulder nær kaldras).

  • Eswavarme i tak med takhøyde < 2,5 m. Noe strålingsvarme på personer nær varmkilde
  • Utilstrekkelig (bare innvendig) solavskjerming med soltette gardiner eller persienner.
  • Noen utette vinduer eller trekk på personer ved vindu pga hyppig vinduslufting.
 • 4 = Mindre enn 18 oC ved arbeidets start om morgenen

  • Utette vinduer, tydelig trekk, tydelig gulvkaldt (mål evt temperatur i forskjellige høyder)
  • Helt utilstrekkelig solavskjerming bare med innvendige stoffgardiner for vindusflater mot solside. Tydelig strålingsvarme på personer nær varmekilde
  • Eswavarme i tak med takhøyde < 2,5 m.
 • Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKSM for yrkesbygg 5. Temperatur