DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Emisjon, Avgassing

Emisjon, hvor mye gass som avgis fra materialer kan studeres i spesielle material-klimakamre som finnes bl.a. på NTH/NTNU, Trondheim (kontakt 1. amanuensis Olav Bjørseth) og ved Byggforsk (Norges Byggforskningsinstitutt, , Forskningsveien 3 B, Blindern 0371 Oslo).

Tlf 22 96 55 00 - kontakt Jørn T Brunsell eller Ingunn Milford). Byggforsk bruker også et "luktpanel" i tillegg til måling av emisjoner. Som emisjonskammer brukes det danske CLIMPAQ.

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet/materialkombinasjonen og angis som: g/m² x h. Det er vanlig å angi EF4 og EF26 for henholdsvis 4 og 26 uker etter produksjonen av materialet.

Eksempelvis angis EF fra gulv i et rom slik: C = EF/ x.y der C er konsentrasjonen av flyktige stoffer (g/m³), x er antall luftvekslinger pr time (ggr/h) og y er takhøyden i rommet (m).

NB samvirke mellom faktorer: f.eks. våt betong kan føre til helt andre emisjonsforhold enn det som linoleum på gulvet gir i seg selv.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideEmisjon, Avgassing

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gasser