DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Luft til luft varmepumpe i norske boliger?

Noen nye oppslag i media gir grunn til mer ettertanke og sindighet om bruk og nytte av luft-til-luft varmepumper.
Det ene er en Sintef-rapport på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat : ”Luft/luft-varmepumper.. Teknologisk status. Erfaringer i Norge” av Arne Jakobsen og Jørn Stene.
Den er på 28 sider (pdf-format). Det fremgår at det er betydelige forskjeller i kvalitet både av utstyr og installasjon, og av varmeytelser og energisparing.
Om erfaringene oppsummeres det slik: ”Negative erfaringer ved luft-til-luft varmepumper hos norske brukere skyldes

 • Lavere energisparing enn forventet
 • Lavere varmeytelse enn forventet ved lav utetemperatur
 • Ulike problemer på grunn av ukvalifisert installasjon
 • Støy og vibrasjoner (målinger utført av Eurovent viser at støynivået er betydelig høyere enn det leverandørene angir)
 • Kompressorhavari
 • Korrosjon (”rust”) på utevarmeveksleren.

Det andre er en artikkel av sivilingeniør Per Østerud i Norsk VVS nr 3, 2004, side 28-29 (ikke tilgjengelig på internett).
Konklusjonene av denne kan kort sammenfattes slik:
Luft til luft varmepumper kan føre til dårligere inneklima og mindre komfort i boliger fordi de

 • gir luftbevegelser som kan føles ubehagelig
 • gir luftbevegelser som kan blåse opp mer svevestøv (men en fordel er at de er utstyrt med støvfiltre – dersom filtertype og filterskifte optimaliseres)
 • hjelper ikke mot kaldras fra vindusflater
 • leverer varme bare til en etasje unntatt i helt åpne boligløsninger
 • kan gi uønsket lyd

NB! Noen av de ulemper som oppleves, skyldes feil innstilling og/eller manglende stell og vedlikehold av filtre. Les bruksanvisningen nøye, kontakt evt. leveradøren! Det kan løse problemet iallfall for noen!

Med bruk av luft til luft varmepumper av god kvalitet og montert riktig kan en del av disse ulempene reduseres, men varmepumpene må likevel suppleres med andre varmekilder. Med fornuftige kombinasjoner av slike varmekilder kan luft til luft varmepumpe være med på gode løsninger for inneklimaet, kanskje særlig i kyststrøk med milde vintrer. Et tidligere innlegg i Norsk VVS mars 2003 av sivilingeniør Jarle Windegaard imøtegår en del av den negative kritikken som har vært fremme i media, les i Norsk VVS (men det erv uvisst hvor lenge dette blir å finne på nettet!)

Les generelt om varmepumpe her hos oss.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLuft-til-luft varmepumper i boliger