DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Røyking. Sykdom. Lidelse og sorg!

Godt Nytt År og et bedre liv uten røyk!
Alle vet at både aktiv og passiv røyking er helseskadelig og skaper mye lidelse og sorg! Men likevel røyker omtrent 30% av den norske befolkningen. Det må skyldes en brist i vettet og/eller karakterstyrke, for det er rett og slett tåpelig å puste inn store mengder kulloksid (CO), formaldehyd, ammoniakk, benzener, tjærestoffer, blåsyreforbindelser, metan (kloakkgass), arsenikk osv sammen med nikotin.
Se i Aftenposten om kjemikaliene som finnes i tobakken.

Å påføre seg selv helseskader og en for tidlig død, er hensynsløst mot de aller nærmeste. Hver stund røykeren nyter nikotinvirkningene, øker sannsynligheten for egen lidelse og kanskje aller verst for bekymringer og sorg hos de aller nærmeste.

Å røyke inne er vold mot andre mennesker, for passiv røyk inneholder mer av mange giftstoffer enn det røykeren selv puster inn. Det er ingen tvil om at passiv røyking er skadelig. Se Hva er sigarettrøyk? Sidestrømsrøyken inneholder milliarder partikler og mer nikotin, mer formaldehyd, mer ammoniakk, mer kulloksid (CO) etc. enn hovedstrømsrøyken, og mange, mange stoffer som vi ellers er meget forsiktige med.

Partiklene er bittesmå glidefly og hangglidere lastet med kjemiske stoffer. De blander seg i husstøvet over alt og pustes inn av alle inne - også av barn.

Passiv røyking. Oppklaring! Media har i noen tid gitt plass til oppslag som går imot røykeloven og spesielt røykeforbud på restauranter og andre serveringssteder. Angrepene mot ansvarlige helsemyndigheter har vært krasse, se for eksempel artikkelen: "Folkehelsa i krangel om passiv røyking" av journalist Simen Slette Sunde i Aftenposten3. desember 2003.
Med en argumentasjon på grensen til det fanatiske hevdes det at passiv røyking ikke er særlig helseskadelig, og at problemene kan løses med ventilasjonsteknikk på restaurantene.
Innsenderne (særlig Nord)hevder at lovgiverne er blitt manipulert og lurt av dokumentasjon som ikke holder mål. Disse utsagnene har tatt utgangspunkt i undersøkelser om betydningen av passiv røykning for utvikling av kreft og hjerte- karsykdommer.

I Aftenposten 23. desember 2003, side 7 ("Myndighetenes bruk av forskningsresultater"- dessverre ikke i nettavisen) tilbakeviser helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og direktøren for Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Geir Stene-Larsen disse påstandene De viser til at den dokumentasjon som er brukt som underlag for loven, er internasjonalt anerkjent og at konklusjonene er i samsvar med WHO.

I den samme avisen blir Nords påstander også tilbakevist av biokjemiker Per Erik Joner, medforfatter av boken "Det store bedraget"(om tobakksindustrien)i artikkelen "Erik Nord desinformerer om passiv røyking".


Vår kommentar:

Undersøkelser av sammenhenger mellom passiv røyking og forekomst av kreft i forskjellige organer og forekomst av hjerte-kar sykdommer kan ikke gi 100% sikre svar. Indisiene er imidlertid så sterke at det ville være uansvarlig av helsemyndighetene å ignorere dem.
Helsedirektøren sier det slik: "Hverken fagmyndigheter eller politiske miljøer vil vente til vi har 100% sikker dokumentasjon på omfanget av en helseskade før vi reagerer. Det ville være "å vente med mottiltak til liket ligger på bordet."

Kritikerne argumenterer særlig med aqt det ikke er noe holdepunkt for at små mengder (lave doser) av passiv røyk gir kreft eller hjerte-kar sykdommer. Det er kanskje riktig, men epidemiologiske undersøkelser av dette kan vanskelig angi noen eksakt grensedose. I praksis er det viktigere at selv meget lave doser passiv røyk kan utløse astma og andre sykdommer med ovcerfølsomhet, og lukten oppleves meget ubehagelig av mange. Det kan være at kritikerne til røykeforbudet debatterer ut fra en liberalistisk filosofi - med krav om at de som har lyst til å røyke, må ha lov til å ta den risikoen for egen helse.
Men ingen har frihet til å øve vold!
Kritikerne må vite at røyking inne er vold mot minst 10% av befolkningen med overfølsomhet for luftforurensninger - der passiv røyk er blant de aller verste.
Passiv røyking utløser og forverrer astma og nese- og øyereaksjoner hos svært mange. Det er i tillegg klare indikasjoner på at passiv røyking for små barn bidrar til utvikling av astma. Røyking i svangerskapet (riktig nok er det aktiv røyking for fostret) er også en viktig årsak til astmautvikling hos barn.


Tobakksrøyken blir en del av husstøvet
Når det røykes inne, ser vi røyken en stund og så blir den "borte". Når vi ikke ser den lenger, er det fordi alle milliardene av partikler fra røyken har spredt seg, og nå er de skjult i alt det andre støvet inne.
Gassene forsvinner heller ikke av seg selv. Mye av den kjemien binder seg til støv og til porøse materialer og tekstiler. Så blir noe av dem avgitt langsomt til inneluften igjen. Derfor lukter det vondt av gardinene, for eksempel, i lang tid.
Dette støvet og de gassene puster vi og barna inn, selv om det er noen dager siden noen røykte inne. Og noe av støvet blir med oss inn i barneværelset hver gang vi åpner døren inn dit. Det støvet er som bittesmå glidefly og hangglidere lastet med kjemi. Det dreier seg om mange kjemiske stoffer som vi ellers forsøker å skåne barna våre for.
Les : Hva er sigarettrøk?.
og les tobakksfakta
Les mer om røyking
Les også Unges råd om røykestopp

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideRøyking. Sykdom. Lidelse og sorg!