DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kakerlakker, sølvkre, veggelus og andre insekter

  • Mange, ulike insekter trives innendørs.
  • Noen kan bidra til sykdom, andre er uskadelige selv om de er utrivelige, og de fleste er tegn på at noe er galt i innemiljøet.
  • Her omtales noen av de minst kjente: kakerlakker, sølvkre, forøvrig henvises til andre nettsteder
  • Mange har fått store inneklimaproblemer etter ubegrunnet eller feil gjennomført skadedyrbekjempelse.


Beskrivelse av insektene

og hvor de oppholder seg finner du på nettsiden til Universitetet i Oslo på Zoologisk museum, Tøyen.


Kakerlakker

Kakerlakker hører til de aller eldste kjente insekter. De eksisterte 200 millioner år før dinosaurene, og det er funnet fossiler som er nær 300 millioner år gamle. I Karbonepoken var de særlig rikelige. De har da også et "forhistorisk" utseende, og oppfattes som ekle av de fleste mennesker.
Det er mange arter av dem, men i Norge er det vanligvis bare TYSK KAKERLAKK som overlever i vårt kjølige klima for kakerlakker forekommer stort sett bare i varmere strøk. De importeres hit fra varmere strøk med bagasje, skipslaster osv.
Denne kakerlakken er 1-2 cm lang og i nyanser av brunt og nesten sort. Hodet er lite og delvis skjult av brystskjoldet. To tynne antenner stikker langt frem. Vingene er nærmest ubrukbare, til gjengjeld har insektet lange, raske løperben. Så snart lyset tennes, forsvinner de lynsnart til mørke skjulesteder.


Tysk kakerlakk (ca 1,5 cm) -Ill. UiO.

I Norge ser det ut til at de nå kan overleve og formere seg særlig i sørvest av landet. Da er kjøkken og bad særlig utsatt - og aller mest restaurantkjøkken og -lagre. Det meldes om stadig større utbredning av dem her, se oppslag i Aftenposten 8. april 2003: Kakerlakker på fremmarsj i norske hjem
Kakerlakker er nattdyr og gjemmer seg godt når det er lyst. Det kan derfor ta lang tid før de oppdages og da kan de ha etablert seg.
De lever av organisk føde og boltrer seg i alt fra smuler til matfat og matkartonger.
De skiter der de spiser og representerer et hygienisk problem fordi de selv og avføringen kan bære smittestoffer. Det er nå mistenkt at de også kan spre den farlige nye smitten SARS, se innlegg i Aftenposten 8. april 2003: Kakerlakker kan spre SARS

Kakerlakker, det vil si mest avføringen deres, er meget sinte allergenkilder, og slik allergi er meget vanlig i sydlige land. Slik allergi er også vist i Norge, se f.eks. oppslag i Aftenposten 7. april 2003: Kakerlakk allergi i Norge

Dette er insekter som er vanskelig å bekjempe når de først har fått fotfeste. Derfor bør man snarest mulig søke profesjonell hjelp (se lenkene ovenfor). Ved mistanke uten at man er helt sikker, kan dette undersøkes med spesielle insektfeller preparert med egnet luktstoff.

Presseklipp Aftenposten 14. 8.2005.
Kakerlakkinvasjon i norske hjem
Forekomsten av kakerlakker i norske hjem har økt kraftig de siste årene.
De kan spre smitte og har i økende grad ført til allergier.


Sølvkre

Sølvkre (Lepisma saccarina) er et tegn på høy fuktighet og finnes mest i kjeller og baderom/vaskerom, men kan også finnes for eksempel på kjøkken der det er relativt varmt o luftfuktigheten er høy.
Voksne sølvkre er 7 - 11 mm lange. Kroppsformen er noe flatttrykt, langstrakt og avsmalnende bakover. De virker sølvblanke fordi kroppen er dekket av små, blanke skjell. Bak har dyret tre lange haletråder. De trives ikke i lys, og kommer frem for å finne mat bare når det er mørkt. De forsvinner øyeblikkelig når lys slås på. De beveger seg da på en karakteristisk "fiskelignende" måte.

Sølvkre (0,5 - 10 mm)

Sølvkreet spiser på alle slags stivelses- og sukkerholdige stoffer som brødsmuler, mel, gryn, tapetklister osv. De spiser også gjerne på proteinholdige stoffer som døde insekter. De kan også ete og fordøye papir.
De er ikke til skade av betydning, men oppleves som ekle gjester inne.

Sølvkre bekjempes ved å senke luftfuktigheten, og bedre ventilasjonen. I fuktige strøk eller ved mye nedbør ute, kan de bli nødvendig å bruke luftavfuktere for å få dette til. Etter tørkeperioden bør det støvsuges. NB Støvsugerposen bør så tas ut og brennes eller fryses ned et par døgn for å sikre at det ikke kommer nye sølvkre derfra.

Fuglelus, fuglelopper, kattelopper, hundelopper

Fuglelus og -lopper søker inn etter andre blodgivere når fuglene har forlatt redet om forsommeren.Loppene går i dvale i frostperioden, men kan livne til igjen og formere seg om våren når det b lir varmt nok. I hytter kan det skje når hytten varmes opp f.eks. i påskeferien ( se om loppestikk i påskeferien. Det kan kanskje også skje for hytter som varmes opp i juleferien. Derfor er mennesker utsatt for stikk når det er reder innunder taket eller fuglekasser på veggen.
Fuglelus (og hønselopper) kan leve på menneskeblod en kort stund, men de dør uansett etter noen få dager. De finnes ofte i sengen og gir da bitt over hele kroppen. De som kommer i klærne, biter oftest der klær strammer ( beltestedet, anklene der sokkene strammer) – på samme steder som hunde – og kattelopper.
Hver fuglelus lever bare to-tre dager, men alle kommer ikke på en gang fra redet, så det kan komme nye bitt i mange dager.
Verre er det med kattelopper og hundelopper!
De kan leve lenge også på mennesker! Bittene gir små, sterkt kløende vabler som kan forveksles med elveblest. Med et godt forstørrelsesglass kan man finne et lite stikksted omtrent i midten av vablen som viser at dette skyldes insektbitt.


Bekjempelse av skadedyr

Insektgifter til å bekjempe skadedyr kan virke også på oss mennesker, og forsiktighet må utvises særlig der det ferdes barn.
Det er mange rapporter om mennesker som er blitt syke etter at bolig eller arbeidssted er sprøytet med insektsmidler. Vanligste feil er at det brukes for høye konsentrasjoner og at det sprøytes/ sprayes på tekstiler og andre porøse materialer som tar til seg gassene og avgir gassene i lang tid etterpå.

Det er mange firmaer som kan hjelpe til med å påvise og bekjempe skadedyr, men først må det avgjøres hvilke virkemidler som må til. Første spørsmål er da hvor skadelig insektet er. Blant uskadelige insekter er f.eks. sølvkre og sukkermaur. Blant skadelige er kakerlakker og husbukk. Neste spørsmål er om en kan bli kvitt insektet uten å bruke insektgifter. Det gjelder både sølvkre og sukkermaur, for eksempel.
Folkehelsa har gode råd å gi om dette på sin nettside om skadedyr

I Norge er det flere firmaer som driver med skadedyrkontroll (også med utrydding av mus og rotter i tillegg til insektbekjempelse). De har gode nettsider med illustrasjon og beskrivelse av insektene slik at man kan identifisere dem man støter på inne.
Her er noen aktuelle nettadresser:
Actum
Aktiv skadedyrkontroll
Anticimex
Pelias
ABS Skadedyrkontroll
OBS! Mange har fått store inneklimaproblemer etter kjemisk utrydding av skadedyr i hjemmet sitt, og noen ganger har metoden vært unødvendig eller for voldsom i forhold til problemet. Se spørsmålene nedenfor!


Aktuelt spørsmål

Sølvkre ”Hvor kommer sølvkre fra? avløp i dusjen? Hjelper det å skylle avløp med klorin (samt øke ventilasjonen)”

SVAR Sølvkre følger med gjenstander fra hus til hus og slår seg til der det er varmt og høy fuktighet. Derfor kommer de først på bad og andre våtrom og dernest i kjøkkenet (kjøkkenbenken).
De unngår lys og kommer frem bare når det er mørkt. Når du slår på lyset, forsvinner de lynraskt med fiskelignende bevegelser til gjemmestedene sine. Det er i sprekker, fuger, under lister, under fliser osv.

Det hjelper ikke å skylle avløpet med klorin. Øking av ventilasjonen hjelper hvis den blir tilstrekkelig til å tørrlegge badet. En luftavfukter kan gjøre god nytte og må ofte brukes ved fuktige klimaforhold.
Vasking hjelper ikke – for det bare øker fuktigheten. Støvsuging er lurt, men brenn støvsugerposen så kreene ikke kommer tilbake derfra.

Trøsten er at sølvkre er uten betydning for helse og hus selv om de kanskje kan virke litt ekle (men de kan gå løs på fuktig papir og har skadet frimerkesamlinger!).
Les om sølvkre her hos oss
og
hos Zoologisk museum

Gassing av sølvkre?
Jeg bor i et borettslag der det nå er foreslått å "gasse" alle leiligheter for å bli kvitt sølvkre (dette er et problem i noen av leilighetene, men ikke alle). Et slikt tiltak har vært gjennomført to ganger tidligere, uten noe varig resultat.
Iflg ett av anbudene vi har fått fra et firma må følgende holde seg vekke fra boligen i ca.1 døgn etter "gassingen": - allergikere - gravide - spedbarn.
Mitt spørsmål til dere er da: har dere erfaring med gjennomføring av slike tiltak, med tanke på hvordan dette påvirker bl.a. allergikere (og syke og gamle). Forslaget skal tas opp til avstemning på generalforsamling, og jeg føler behov for litt mer informasjon omkring dette spørsmålet før jeg kan ta endelig stilling til det. Dersom dette medfører betydelige plager for enkelte av beboerne, samtidig som resultatet er av midlertidig karakter, kan ikke jeg se at dette er en god løsning. Håper på et raskt svar fra dere!

SVAR


Sølvkre er et symptom på fukt og er ellers helt uskyldige kryp som ikke gir helseskade. De opptrer derfor først på bad med utilstrekkelig ventilasjon og fjernes ikke med gassing, men ved å redusere luftfuktighet og fukt.
Det krever god ventilasjon, hos dere kanskje også luftavfuktere. Gassing som fordriver beboerne i MINST et døgn, er som å skyte spurv med kanoner – uten å treffe!Lykke til!


Veggedyr. Veggelus

Veggedyr, forstørret.
Dette er bittesmå, (4-5 mm lange, 2-3 mm brede) vingeløse insekter som gjerne oppholder seg i eller i nærheten av senger. De finnes vanligvis i sprekker i og bak lister, bilder, skap etc etc. Derfra kan de forflytte seg raskt til sengen hvor de blodtørstige krypene finner sine ofre. Kroppen er tynn som papir og rødbrun, men blir fyldigere og mørkere når de er fylt med blod. Vanligvis ser man dem ikke, men merker at de har vært og sugd blod med stikk over alt på kroppen som klør ganske intenst. > Veggedyret legger 4-5 egg om dagen, og hunnen trenger suge blod for å få det til. Ungene skifter hud flere ganger, og mellom hver gang trenger de et nytt måltid blod. De sprer seg lett fra rom til rom og fra leilighet til leilighet, og problemer som oppstår her hjemme, skyldes vanligvis at de har fulgt med i bagasjen fra losjier i fremmede land. .

Påvisning av veggedyr skal meldes til det lokale helserådet. Mange insektmidler med pyrethrum er effektive mot veggedyr. Det kan likevel lønne seg å søke hjelp hos profesjonelle fagfolk, skadedyrbekjempere.


Presseklipp

Aftenposten 8. april 2003 (Nettavisen) Kakerlakker på fremmarsj i norske hjem (Journalisr Anders K. Christiansen) Forekomsten av kakerlakker i norske hjem har økt kraftig de siste årene. Fagfolk gir økt globalisering og utenlandske statsborgere skylden for problemene.
Les artiklen: Kakerlakker på fremmarsj i norske hjem

Fædrelandsvennen (NTB): Mange er allergiske mot kakerlakker

Dagsavisen (Steinar Brunsvik): Kakerlakker i Kristiansund. Flere boliger i Kristiansund har få¨tt ubudne gjester - kravlende krypende kakerlakker. Ubehagelig og utrivelig sier en av huseierne.


Aktuelt spørsmål (sølvkre)

Jeg leste idag 20/7.02)i Dagsavisen at det stadig kommer nye insekter til Norge. PÅ badet vårt har vi noen små kryp som farer bortover gulvet og forsvinner når vi slår på lyset. De er knapt en centimeter lange og lysegrå, og det er ganske mange av dem. Er de skadelige for oss på noen måte - spesielt for vår nyfødte på 3 måneder?


SVAR Dette er nok et insekt som har vært i meget lang tid i Norge. Det dreier seg sannsynligvis om sølvkre . De gjør ikke noen skade, men det at de finnes hos dere signaliserer at det er for mye fukt på badet, og det kan bli skadelig i det lange løp med kondens og muggsoppvekst, se Fuktskade. Det er ganske lett å bli kvitt sølvkre, som du kan lese om i dokumentet Kakerlakker og andre insekter.


Aktuelt spørsmål(veggdyr, veggelus eller fuglemidd? )

Jeg har fått ganske mange bittesmå vabler på lårene og rundt midjen. De klør bannsatt. Dette har vart over en uke, og jeg får stadig nye. Legen min er usikker på om det er en slags elveblest eller om det skyldes insektstikk, men de er visst for små til å skyldes (hunde-)lopper. Jeg har hund, men finner ikke tegn på at den har lopper. Nå lurer jeg på om det kan skyldes andre insekter hjemme.

SVAR
Tja - med en god lupe bør du (og legen) kunne se om det er noen stikkmerker i utslettet. Det kan være en spesiell form for elveblest som kalles strofulus,men du kan vel ikke utelukke insektstikk? Det hender at fuglemidd og fuglelus kommer inn i boliger/soverom fra reder oppunder taket. De forlater redet når fugleungene er dratt, og søker føde andre steder. De prøver seg på mennesker i soverommet, men kan ikke leve på menneskeblod, så dette varer bare noen dager.
Det er mulig du har fått stikk av veggdyr (veggelus) de kan ha kommet til deg med bagasje eller klær fra sydligere land.
I så fall får du nye stikk om natten. Det kan du kontrollere ved å merke av alle gamle stikk med en kulepenn før du går til sengs, og så se om det er kommet nye vabler neste morgen. Veggdyr sprer ikke sykdom, men kan gi plagsomt kløende stikk. Insektene er lette å bli kvitt. Les om dette i dokumentet om insekter her, og evt mer i omtalen av veggdyr på nettsiden til Zoologisk museum.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKakerlakker, sølvkre, veggelus og andre insekter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
presseklipp