DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljø, belastning og tålegrenser

  • Vi utsettes (eksponeres) hele tiden for ulike fysiske, kjemiske og psykiske påvirkninger.
  • Hvordan dette virker på oss avhenger av hvor stor belastningen er i forhold til hva vi tåler

  • Det som betyr noe er hva eksponeringen består i, hvor sterk den er, hvor langvarig den er.

  • Også eventuelle avbrekk (pauser) i eksponeringen betyr noe hvor lang tid vi har til å ”komme oss”. på.


Helt fra første åndedrag utsettes (eksponeres) vi for utallige synlige og usynlige påvirkninger fra miljøet rundt oss i tillegg til det vi spiser og drikker. Ja, allerede fostret eksponeres for mye av det som moren spiser, drikker og puster inn under svangerskapet.

Til ulike tider varierer disse påvirkningene både i innhold, styrke og varighet. Hvert individ får på den måten ulike fysiske, kjemiske, immunologiske og psykologiske erfaringer.

Eksponering og belastning: innhold, styrke (konsentrasjon), varighet – og pauser

Inne eksponeres vi hele tiden for alle sider av innemiljøet i hele dets mangfold. Spesiell oppmerksomhet bør vi vie


Hvordan dette virker på oss er avhengig av den individuelle sårbarhet, av toleranseterskel (tåleterskel).


Hvert menneske, hvert organ, hvert vev, hver celle, hvert enzym o.s.v. har sin egen tåleterskel (toleranseterskel) for påkjenninger. Den kan sammenlignes med en demning som står imot belastninger inntil en viss grense. Flyter det over, går det galt på en eller annen måte.
Tåletersklen er imidlertid ikke helt fast den kan endre seg.

Ingen av oss kan være sikre på at vi tåler alle slags eksponeringer vi er alle "risikanter" for ett eller annet.
Hvordan en gitt eksponering virker på en person ("risikant"), avhenger dermed av hvor mottakelig, motstandsdyktig eller sårbar den personen er i øyeblikket


Risikant A har liten risiko for en gitt eksponering og må utsettes for meget stor belastning for å reagere med sykdom. Risikant B har stor risiko, og det skal lite til for at det kommer plager eller sykdom ved den aktuelle eksponeringen. Ved en annen type eksponering kan det være omvendt!

Vi er ulike og kan reagere forskjellig på samme eksponering (samme miljø), og forskjellig (mye, litt eller ikke) til ulike tider!

Mange mennesker har nedsatt toleranse for forurensninger i luft, og svært ofte er det inneklima som er verst for dem.
De kan få en rekke plager eller sykdommer.
Når dette blir uttalt, dreier det seg om miljøhemninger som må likestilles med andre funksjonshemninger.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljø, belastning og tålegrenser