DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskrifter om renhold m.v. i skoler, 1931.

  • Denne forskriften ga presise pålegg. Mange av dem burde gjelde fortsatt.

  • Her er noen utdrag:§ 4. Yttertøy skal ikke henges eller legges i klasseværelser, men i særskilt rom eller på gangen, og her skal det kunne varmes opp såfremt skolestyret bestemmer så.

§5. I klasseværelsene skal ikke være flere elever enn at det blir minst 5m3 rom for hver person, læreren medregnet. I særlige tilfelle kan helserådet tilståavvikelse fra denne bestemmelse. … Ingen pult skal stå nærmere ovn eller vindu enn 80 cm, og pultene skal stilles slik at lyset faller inn fra venstre side.

§6. I hvert vindu skal minst en ramme (grind) kunne åpnes.

§7. I hvert klasseværelse skal det henge et termometer på veggen i 1,5 meters høyde og ikke nær ovn, dør eller vindu. Når det fyres, skal temperaturen ikke overstige 19o og ikke under 16o.

§8. I hvert frikvarter skal skolerommene utluftes grundig i minst 5 minutter og etter skoletid i minst 15 minutter. Under utluftingen skal alle slagvinduer settes opp hvis været tillater det.

§9. I hvert skoleværelse skal det, foruten utlufting etter §8 sørges for luftveksel ved avtrekkskanaler for den brukte luft og tilførselskanaler for frisk luft. Både avtrekks- og tilførselskanaler skal jevnlig eftersees. De skal rengjøres minst en gang årlig, og enhver tilstopping skal straks fjernes.

§12. Hver dag etter at skolen er slutt, skal skoleværelsene rengjøres. Tørrfeiing er forbudt. Gulvet vaskes med våt klut. Vindusposter, pulter, veggtavle, bord, benker og stoler skal tørres med våt klut og denne må ikke brukes på gulvet…… Minst en gang årlig – før skolen begynner om høsten – foretas hovedrengjøring av alle skolens rom med vasking også av vegger og tak.

§14. ….. Har skoleværelsene vært brukt til møter, skal de straks etter møtet luftes grundig ut. Inventaret, pulter, veggtavle, bord, benker og stoler m.v. skal vaskes med våt klut, og gulvene i de benyttede rom, ganger og trapper skures omhyggelig. Før dette er gjort, må det under ingen omstendigheter holdes skole i rommene.

§ 16. Finner helserådet at en skole på grunn av overfylling, dårlig vedlikehold, fuktighet, urenslighet, dårlig lys – eller lufttilførsel eller andre mangler er skadelig for barnas helse, kan det pålegge vedkommende å rette manglene og forby at skolen brukes før det er gjort.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideForskrifter om renhold m.v. i skoler, 1931