DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Dyr

 • Alle dyr med pels, hud og sekreter kan gi allergi

 • Dyr hører til fareklasse 1, dvs risiko for utvikling av allergi er stor, og det skal ofte lite til for å utløse reaksjon

 • Allergi mot dyr kan skape mange problemer

 • Det finnes ingen allergisikre dyr unntatt skilpadder og krypdyr.

 • Genmanipulerte kattunger eller andre dyr er neppe noen god løsning

Når en først har arvelig anlegg for å bli allergisk, blir en først og fremst allergisk mot sånt en er i stadig kontakt med. Her er kjæledyr en vanlig årsak fordi dyr hører til fareklasse 1 blant allergenkilder.

Nærkontakt med dyr øker risiko for allergi.

Ja, jeg vet faktisk om et tilfelle av allergi mot lemen, sannsynligvis den eneste i hele verden! Lemen er da ikke noe husdyr, tenker du kanskje? Riktig, lemen er en vill liten gnager som bare finnes til fjells. Men så var det en amerikansk romferdsforsker som skulle studere hvordan store psykiske påkjenninger virker på forskjellige organer i kroppen.

Han hadde hørt at norske lemen er noen sinnatagger. Erter du et lemen, kan den vesle tassen reise seg på bakbeina og frese mot deg som om den var en tiger. Noen lemen dør på flekken av sinne eller angst eller begge deler. Folk sier om slike lemen at "de sprekker av sinne", (men de sprekker jo ikke).

Dette hadde forskeren hørt, og så fikk han fanget inn mange hundre lemen som han holdt i bur for studiene sine. Så terget han dem til de kreperte av sinne, og så undersøkte han de indre organene. Han satt dag etter dag i månedsvis med nesen ned i lemenpels. Han visste jo at han hadde anlegg for allergi for hjemme i Amerika hadde han høysnue på grunn av en ugressplante som heter "ragweed". Det er det mye av der.

Etter et års tid med lemenforskning, begynte han å bli rød i øynene, tett i nesen og fikk astma. Han var blitt allergisk mot lemen og måtte gi opp akkurat den forskningen. Astronauter er kommet til månen likevel.

Det finnes ingen allergisikre dyr!

I ukeblader etc kommer det hyppig oppslag om "dyr som ikke gir allergi" med påstander om at det gjelder spesielle "kinesiske pudler", minigriser, hårløse rotter osv. Det er gale og villedende påstander. De bygger ofte på en eller annen pasient med allergi mot et dyr, som så har skaffet seg det såkalte "allergisikre". De pasientene har bare vært heldige (og kanskje bare foreløpig).

Det er ikke bare hårene og pelsen hos dyr som gir allergi. Det kan vel så meget være flass, slim og sekreter. Hos rotter er det for eksempel urinen som inneholder de hissigste allergenene.
Hos katt er det mest allergener i spyttet. I tillegg henter den opp mer allergener ved å slikke noen kjertler rundt endetarmsåpningen. Med dette polerer den pelsen. Dette tørker fort og fyker av hårene som lett svevestøv.

Katter hører til de aller verste allergiskaperne

De eneste "kjæledyrene" som ikke gir allergi, er skilpadder og akvariefisk; ja, også slanger og krokodiller og sånt hvis noen regner det for kjæledyr.


"Allergisikker gråpus". Genmanipulerte katter?

Hos katt er det et spesielt protein som er viktigst for allergi mot katt ("hovedallergen: Fel d1"). Det finnes særlig i spyttet hos katten. Katten slikker det inn i pelsen, og derfra har det en særlig stor tendens til å spre seg i alt støv innendørs.

Proteiner styres av gener, og ved å fjerne genet for hovedallergenet kan det lages "genmanipulerte" kattunger som ikke har og ikke sprer dette allergenet. Noen forskere tror at dette kan løse problemet med katteallergi, men så enkelt er det ikke.
Det er flere forhold som taler imot dette.

 • Det er ikke mulig å endre genene hos den katten som familien allerede har
 • Genmanipulerte kattunger vil bli for dyre for mange mennesker, som derfor vil fortsette å holde seg til "naturlige" katter
 • Det er urealistisk å tenke seg at alle "naturlige" katter inkl villkatter vil bli avlivet
 • Alle andre katter vil spre hovedallergenene som før, og mange barn vil fortsatt bli allergiske mot katter, selv om de ikke har (allergifremkallende) katt hjemme
 • Genmanipulerte katter som parer seg med andre katter, vil få unger som har hovedallergenet - og sprer det
 • Fra katt kommer det også andre allergener enn hovedallergent, selv om dette (Fel d 1) er det viktigste ("sinteste")
 • Det er kryssreaktivitet mellom ulike dyrearter for noen av allergenene hos katt, dvs de finnes også hos bl.a. hund (en årsak til at mange er allergiske både mot hund og katt).
 • Ingen kan foreløpig være sikre på om proteinet Fel d 1 har betydning eller ikke for katten selv!


Aktuelt spørsmål: Museinvasjon
Vi leier et gammelt hus der det for et par uker siden var en skikkelig museinvasjon. Musene var virkelig overalt, og vi fant lort rundt i hele huset. Vi fanget 17 mus på 2 1/2 dag, og etter det har vi kun hørt musene inne i veggene.
Problemet er at sønnen vår på to år har vært mye syk etter at vi flyttet dit, og han utviklet også pelsdyrallergi, som vi merket for ca ti dager siden. Altså ganske samtidig som museinvasjonen.
Kan sønnen vår ha fått allergien på grunn av musene? Jeg har hørt at mus er bærere av allergener og at det ikke er bra å bli utsatt for disse. Og at huset nå er mer eller mindre museinfisert.
Er det forsvarlig å bo i huset med en pelsdyrallergisk sønn? Vi er i kontakt med en skadedyrfirma, som har satt ut gift for musene. Bekymringen min da, er hvordan inneklima i huset kan være, når vi ikke aner hvor musene dør. Hva hvis de ligger i veggene og dør?
Har dette mye å si for inneklimaet? Jeg håper virkelig på svar, for her strides vi og huseier

SVAR
Det later til at det er museår i år, og flere boliger som får problemer med mus.
Det er riktig at musehold kan føre til allergi, men det gjelder mest burmus som kjæledyr. Det er naturlig nok ingen forskning på hvordan invasjon av vill mus virker på allergiutvikling, men man kan ikke se bort fra at det kan forekomme en sammenheng fordi de allergifremkallende stoffene (allergener) hos mus finnes i (inntørket) museurin. Det kan være en god del sånt i støvet i denne boligen, men vanskelig å bevise (og motbevise).
En allergitest i blodet til gutten (etter spesiell bestilling) kan vise om han er blitt allergisk mot mus, men det er lite sannsynlig på den korte tiden.
Uansett betyr en museinvasjon som du beskriver, en hygienerisiko, og det kan kanskje være lurt å ta opp problemet med helsetjenesten i kommunen/bydelen der du bor.
Musegift fører av og til til at noen mus blir liggende og råtner inne i veggen, selv om det brukes gift som får (de fleste) musene til å søke ut. Det kan gi en motbydelig stank som er vanskelig å bli kvitt.


Litteratur
Chan-Yeung M et al: Sensitization to cat without direct exposure to cats. Clin Exp Allergy 1999, 29: 762-5. (skår 1-2)
Løwenstein H, Lind P, Weeke B: Identification and clinical significance of allergenic molecules of cat origin. Allergy 1985, 40: 430-41 (skår 1)
Ichikawa K et al: Identification of a novel cat allergen -- cystatin. Int Arch Allergy Immunol 2001, 124:55.56. (skår 1)
Spitzauer S et al (1997): Major cat and dog allergens share IgE epitopes. J Allergy Clin Immunol 99: 100-6 (skår 1)

Les også: Dyrehold

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideDyr

 

AKTUELLE KATEGORIER :
husdyr