DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Storrengjøring. Hovedrenhold.

Juni: Månedens tema: STORRENGJØRING.

Vårrengjøring når det nådeløse lyset avslører oppsamlet støv og skitt i april eller mai, er en gammel og god tradisjon. På mange måter er juni den beste måneden for dette. Da er det oftere stabilt, godt vær slik at dører og vinduer kan stå åpne med god utlufting, og vi kvitter oss med overskudd av fukt.

  • Denne gangen bør du satse på riktig utstyr og fremgangsmåte.
  • De fleste bruker altfor mye vann og altfor mye rengjøringsmidler.
  • Bruker du skurebøtte, skureklut og vann og grønnsåpe, er du på ville veier!
  • Det er svevestøv som har betydning for helsen.
  • ALT SVEVESTØV MÅ BETRAKTES SOM GLIDEFLY, HANGGLIDER ELLER PARAGLIDER MED EN LAST AV KJEMISKE STOFFER OG/ELLER ALLERGENER (se figur)

angrep

Utstyret

Du kan velge mellom mye praktisk og godt utstyr som er enkelt å bruke og slett ikke dyrt.
Hovedoppgaven er å fjerne støv, og det gjøres greit med tørre metoder med bruk av støvsuger, støvkluter og inventarmopper. Både for mye vann og rengjøringsmidler kan være til skade for innemiljøet. Hyppig våtvask av gulv kan for eksempel føre til at det kommer vann inn under gulvlister og gulvbelegg og føre til fuktskade. Gulvvask med bøtte og skurefille er derfor ikke å anbefale, og det er også en metode som har lett for å spre forurensningene i stedet for å fjerne dem.

For det aller meste bruker du mikrofiberklut eller -svaber direkte eller festet på en bevegelig plate på en regulerbar stang (periskopskaft).
Kluten skal fuktes med rent varmt vann og vris opp så den ikke drypper. Da behøver du ikke dekke til møbler og lignende. Under rengjøringen skylles kluten eller svaberen ofte ren i varmt vann. Vær oppmerksom på at mikrofiberkluter kan gi skader eller matte ned blanke flater (maling, lakk, polerte flater, pleksiglass). På slike flater kan det være best med en myk bomullsklut. Strikkekluter bør unngås.

Rengjøringsmidler

Du skal ikke bruke rengjøringsmidler annet enn der det evt er fast, fet skitt eller flekker som sitter fast. Velg nøytrale rengjøringsmidler. Grønnsåpe er ikke nøytralt og brukes nå stort sett bare på grønnsåpeimpregnerte materialer. Sterkt tilsmussede flater rengjøres bedre med et syntetisk rengjøringsmiddel med litt høy pH (alkalisk).

Det er best å holde seg til rengjøringsmidler fra store, nordiske produsenter, og bare når det er innholdsdeklarasjon og bruksanvisning på pakken. Ikke bruk produkter som inneholder løsemidler, parfyme eller fargestoffer.

Støvsuger

En god støvsuger er uunnværlig for et godt renhold. De dyreste er ikke de beste (les om støvsuger).
Sentralstøvsugere er å foretrekke med få unntak. Har du ikke det, bør du ha en støvsuger med såkalt HEPAfilter (”allergifilter”) . Det filtret er så finmasket at utblåsingsluften blir lite forurenset. Slike filtre må skiftes hvert 2. eller 3. år – noe å tenke på under storrengjøringen!
Unngå for all del slike støvsugere som egentlig er støvblåsere. Det er viktig å skifte støvsugerpose før det begynner å lukte vondt av utblåsningsluften. Ved poseskifting bør maskinen rengjøres innvendig.
Vannbaserte støvsugere (”rengjøringsmaskiner”) markedsføres intenst, men er ikke å foretrekke for en god vanlig støvsuger med HEPAfilter, og de er både uforholdsmessig dyre og tungvinte i bruk, samtidig som de ofte bidrar til for høy luftfuktighet inne.

Teppegulv

Har du teppegulv (”vegg til vegg teppe”) er vanlige støvsugere ikke gode nok, og heller ikke sentralstøvsugere. Teppebankere er utilstrekkelige. Du må ha en særlig kraftig støvsuger med roterende børster. Fett og flekker fjernes med vann og såpe.
Dampstøvsuger kan være bra på teppegulv forutsatt at man blir kvitt fuktigheten, men vær obs på at den kan blåse fukt innunder gulvlistene. Ellers er dampstøvsugere ikke å anbefale.

Teppegulv må støvsuges skikkelig flere ganger i uken og helst daglig. Det bør gjennomgå dyprensning minst en gang årlig, og helst i forbindelse med storrengjøringen.
Det er få som klarer å gjennomføre god nok rengjøring av teppegulv, og resultatet er at det blir mye mer svevestøv i inneluften enn godt er.

Planlegg – og del på jobbene

Planlegg litt før du starter, og rydd evt unna det som kan komme i veien for deg under arbeidet. Til planleggingen hører å fordele oppgavene mellom alle arbeidsføre personer som bor sammen i boligen.

Tak


Tak behøver ikke rengjøres mer enn hvert 3. – 4. år og kanskje enda sjeldnere hvis det ikke er mye soting fra peis eller ovner i rommet. Du kan for eksempel rengjøre ett tak det ene året, det neste taket året deretter osv.
Bruk heller mer tid og omtanke på høye flater og lister, reoler med mer som blir samleplass og ”take off plattform” for svevestøv. Det er svevestøvet som betyr mest!

Begynn med taket hvis det ikke har vært rengjort på noen år. Ta ned røykvarsleren (og sjekk den samtidig), og evt lampeskjermer eller lignende om nødvendig for å komme til over alt.
Her bruker du en mikrofibersvaber festet på en bevegelig plate på en regulerbar stang (periskopstang). Da kommer du lett til over det hele. Der det er glassfiber eller planker i taket, svabrer du i lengderetningen for å få med deg alle urenheter. Takvask er god trim! Dette tar på kreftene, og passer fint for en treningsinteressert mann, kvinne eller ungdom. Du kan faktisk lage veldig fin mosjon ut av dette og oppdager fort at du kan variere bruken av utstyret og belastningen på kroppen.
Se på dette som spesiell trim. Slik fungerer dette like bra som en time eller to i et treningssenter. Ta deg tid til denne treningen. Sett gjerne på noe musikk som du liker; kanskje noe du kan nynne til eller la svaberen stryke mot taket i takt med musikken.
Det er uvant muskelbruk for de fleste, så du bør legge inn pauser der du kan løsne på og slappe av i de musklene du har brukt. Sett deg ned og beundr resultatene flekk for flekk. Er taket stort så det blir for slitsomt i én økt, så kan du jo fortsette en annen dag - fortrinnsvis "i morgen"!

Vegger

Så er det turen til veggene. Først er det lurt å kaste seg over alle flater og lister som samler støv, og spesielt de som er litt høyt oppe.

Høyt støv, lodden- og hyllefaktor Vurder om du har høy eller brukbar lodden- og hyllefaktor (se under ).
Høy lodden- og hyllefaktor er blant renholdets og rengjørernes verste fiender, og er også noe som lett fører til et dårlig innemiljø. Dessverre hører det til det vi kaller Arkitekttabber å neglisjere dette i bestrebelsene på å tilfredsstille våre estetiske sanser. Se nå etter om du kan få til litt lavere lodden-og hyllefaktor.

Tekstiler, veggryer, lodne gardiner, strie- og stråtapeter
Dette er typiske elementer som gir høy loddenfaktor. De samler støv (og gasser) inntil de er mettet, og så avgir de støv og gasser (lukter) til inneluften. Her må det støvsuges grundig. Forutsetningen er at du har en god støvsuger; aller best sentralstøvsuger og dernest en støvsuger med ”allergifilter”. Sjekk din egen støvsuger mot rådene i dokumentet om støvsugere!

Åpne bokreoler er formidable støvsamlere og øker loddenfaktoren. Hvis du kommer til med støvsuging på oversiden av bøkene, hjelper det godt. Alternativt kan du kanskje komme til med en tørr elektrostatisk tørrmopp. Dette er noe du egentlig bør gjøre minst 3-4 ganger i året. Aller best er det å ta ut bok for bok og tørke av den med en fuktet klut. Boken må være tørr igjen før du setter den på plass. Dette er en tungvint og tidrøvende prosess. Om du gjør det en gang i året , er det flott, men det fritar deg ikke for å få vekk støvet fra oppsiden av bøkene slik som nevnt først.

Lister, hyller, skaptopper, hengende armatur , bilder, vannrett panel
Nå gjelder det at du ikke har brukt skaptoppene til lagerplass. Det er dessverre vanlig på barnerom! Best er det om alle skap er ført helt opp til taket og listet inn der. Kanskje har du også unødig mye krimskrams på peishylle eller andre hyller, slik at det blir litt irriterende mye å flytte på for å få vekk støvet. Dette hører med til det som gir rommet høy eller lav hyllefaktor.
Alle slike vannrette flater bør rengjøres 4 - 6 ganger i året for å redusere mengdene av svevestøv. Her er det greit å bruke en fuktig mikrofiberklut. For høye lister, skaptopper og armatur er det greit å ha en miljømopp der periskopstangens øvre del er vinklet. Da når du frem omtrent hvor det skal være. Husk at mikrofiber kan sette merker i blankpolerte flater, så der bør du bruke en annen type, myk klut.

Panelovner, radiatorer
Støv som er brent ved 70oC eller mer, er mer aktivt helseskadelig. Panelovner og radiatorer skal helst ikke gi så høy temperatur. I alle fall skal de rengjøres godt samtidig som veggen på baksiden rengjøres. Husk at dette skal gjøres om igjen før varmen blir satt på til høsten!

Veggvasking
Ta ned alle bilder og annet løsøre. Det skal rengjøres føre det henges opp på plass igjen til slutt. Møbler, skap etc flyttes frem på gulvet slisk at du kan komme til over alt på veggen.
Står det møbler, skap eller reoler etc mot yttervegg, må du nå forsikre deg om at det ikke er opptrådt fuktskade fuktskade på grunn av kondens på den kalde veggen bak disse (meget vanlig!). Lett misfarging av maling eller tapet kan være første tegn. Grålig eller sort belegg betyr vekst av muggsopp. Finnes noe slikt, må du handle raskt og aktivt. La oss håpe at du slipper.

De fleste har vaskbare vegger – enten stående eller liggende, malt panel (planker), edeltrepanel, overmalt glassfiber eller vaskbart tapet osv. Stående panel og andre glatte vegger uten listverk annet enn mot gulv og tak, behøver vanligvis ikke ha storrengjøring hvert år, men kanskje hvert annet eller tredje år.

Rengjøringen går lett med fuktet fibersvaber eller klut. Svaberen eller kluten fuktes med rent, varmt vann og skylles ofte. Det er ikke nødvendig med noe sterkere rengjøringsmiddel annet enn der det er ekstra skittent, fettflekker, fingermerker med mer.
De høye flatene når du lett med det samme utstyret som nevnt for tak. Mange synes det er greit å løsne selve svaberholderen fra skaftet og bruke den på de delene av veggen som nåes lett uten skaft.

Gulv

Gulv må rengjøres 1-2 ganger i uken og er vanligvis ikke noen oppgave ved storrengjøring (annet enn teppegulv, se senere).
Harde gulv (tre, parkett, laminat, vinyl, linoleum, kork) rengjøres best med og lettest med en tørr metode, tørrmopping eller støvsuging.
Moppingen gir renest gulv. Til gulv i boligen er det best å bruke tørrmopp på ca 40 cm festet til et bevegelig moppestativ på et regulerbart skaft. Oljeimpregnerte mopper (engangskluter av papir) er svært effektive. Det er også mikrofiberkluter. De må rengjøres etter bruk (men ikke med skyllemiddel som ødelegger den elektrostatiske effekten).
Sand og andre tunge partikler tas ikke opp av tørrmoppene; her har støvsugeren fortrinn, men gulvet blir renest med tørrmopping.
Flekker må fjernes med en våt klut. Bare når det dreier seg om inngrodd smuss, er det nødvendig med rengjøringsmiddel.

Har du heldekkende teppegulv, får du det neppe så rent som oss andre. Teppegulv kan være fine de første par årene, men så blir de "mettet" av støv og gasser og besværlige kilder til mye svevestøv. De krever meget hyppig (daglig) rengjøring med sterkere støvsugere enn vanlig; helst en industristøvsuger og den må ha roterende børster (se om støvsugere ovenfor.
Vanlige teppebankere duger ikke! Til hovedrengjøringen av slike gulv hører dyprensning. Løse tepper kan støvsuges og tas ut og ristes og bankes etter behov. Ryer som kan vaskes, er et godt alternativ.

Bra jobbet! Dermed er det gjort! Det var en tidkrevende jobb, men god innsats på dette området er nødvendig for å skape og opprettholde et godt og sunt innemiljø. Du kjenner det på at luften virker mye friskere!

Se: Svevestøv, Renhold

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStorrengjøring. Hovedrenhold.