DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

,

Brannskade

(se også fukt og vannskade).

Røykutviklingen ved brann er vanligvis betydelig, og dette sammen med sot og vann- og fuktskader skaper ofte betydelige problemer når huset skal tas i bruk igjen etter rehabiliteringen.


Fuktig materiale etter brannslukkingen (og ofte lekkasjer fra rør som springer,) må fjernes fullstendig for å unngå muggsoppvekst .

Røykskadet fast materiale blir gjerne ozonbehandlet på stedet for å fjerne lukten, men mye kan henge igjen - ikke minst i isolasjonsmateriale i veggene og mellom etasjene. Mellom tapet/panel inne og yttervegg er det vanligvis flere lag av materialer som kan være sot-,røyk- og/eller vannskadet, og det kan samle seg mye brent, svidd eller røykskadet materiale i hulrommene.
Under brann kan varmeutviklingen føre til at det dannes en rekke gasser. Slike gasser kan så absorberes til materialer i bygget, hvoretter det langsomt avgis igjen ("sink-effekt") over lengre tid. Noen slike gasser er meget giftige, og brannvesenet har oversikt over disse, men ellers er helsevirkningene lite eller ikke kjent.
Alt porøst materiale har sink-effekt for røyklukt (og andre gasser) og kan avgi dette i lang tid. Dette er kilder for ubehagelig lukt og kan gi vekstgrunnlag for muggsopper ved fukt.
Ulike kombinasjoner av sterk varme, fukt, lim og forskjellige materialer kan også føre til produksjon av kjemiske agens med mer eller mindre (ofte ukjent) biologisk virkning når de kommer i gassform eller bindes til støv som inhaleres. Dette vet man for lite om og representerer et moment for usikkerhet.
Når brannvesnet må bruke vann fra tankbil, hender det at dette vannet er forurenset med mikroorganismer som kan føre til vekst i bygningsmaterialet etter at brannen er slukket!

Møbler, gardiner, klær etc som ikke er brannskadet, har gjerne fått en påtrengende røyklukt. Lukten forsøkes fjernet med vasking, kjemisk rensing og evt ozonbehandling. Dessverre er dette ofte utilstrekkelig, slik at sakene må kastes.

Nedvasking, ozonbehandlig og annen overflatebehandling kan være tilstrekkelig for særlig motstandsdyktige mennesker, men erfaringene viser at det ikke holder for sårbare personer og spesielt ikke ved hyperreaktivitet i luftveiene (neseplager, øyeplager, astma).


(Ill. (copyright)Corel)

Røyklukt etter brannskader oppleves vanligvis som vond lukt, og vond lukt innendørs er ikke akseptabelt.
Mange hevder at de får hodepine og føler seg uvel, og det samme rapporteres av mennesker med migrene. Det er utvilsomt at opphold i røykskadede rom gir ubehag som kan bidra til mer eller mindre stress. Det er også en risiko for at det utvikles betinget refleks med en organisk reaksjon (for eksempel hodepine, migreneanfall, kvalme, astma) ved lukt av røyk.
En tilfeldig luftveisinfeksjon (f.eks. sterk forkjølelse eller influensa) kan bidra til at beboerne kan bli dårlige i et brannskadet eller røykskadet innemiljø som ikke har vært behandlet godt nok. Små barn er særlig sårbare.

Avgassing av ozon etter ozonbehandling er utilstrekkelig undersøkt, men er også viktig i denne sammenheng. Det er solid dokumentasjon på at ozon kan øke hyperreaktivitet i luftveiene og provosere astma ). Ozon binder seg raskt til materialene og finnes derfor etter kort tid ikke i noen vesentlig konsentrasjon i inneluften. Det kan dog binde seg til støvet inne og øke støvets reaktivitet.

Hvis det bare gjennomføres overflatiske tiltak etter brann- og røykskader, vil det vedvare en usikkerhet. Forverrelser av helsetilstanden kan ha en sammenheng med røykskaden. Det vil være umulig å bevise eller motbevise.
Forsikringsselskapene påtar seg et betydelig ansvar hvis de neglisjerer dette.

Skaden skal være utbedret til samme eller vesentlig samme stand som før skaden inntraff - i forhold til de mennesker som bruker skadestedet. Det vil si at de som holdt seg friske før skaden, også skal holde seg friske i samme grad etter skaden.

Det kan bli atskillig billigere for forsikringsselskapet å finansiere nye møbler og nye klær til erstatning for det som er røykskadet. I enkelte tilfeller har forsikringsselskapet også funnet det nødvendig å rive restene av et brannskadet hus og finansiere nybygg fremfor å leve med risikoen at astma eller andre sykdommer hos familiemedlemmene kan forverres av opphold i det brannskadete og røykbefengte huset. Dette er særlig viktig for familier med spedbarn eller småbarn med (genetisk) risiko for å utvikle astma eller annen lungeskade (bl.a. for tidlig fødte spedbarn).


En viss risiko for utvikling av astma og/eller inneklimasyke finnes i alle familier, og barn er særlig sårbare. Derfor bør helsepersonell fraråde mennesker å flytte inn i en bolig der det er usikkert om rehabiliteringen har vært god nok etter en brann- eller røykskade.
I dette er det underforstått at salgbarhet og salgsverdi kan reduseres betydelig hvis skaden ikke er rettet opp på helt betryggende måte.


Aktuelt spørsmål

Det har vært brann i leiligheten under oss. Den ble slukket, og leiligheten er bygd opp igjen etter at alt bortsett fra de ytre murveggene er fjernet. Hos oss lukter det sterkt av røyk. Det er en gammel murgård med mye rart i vegger, gulv og tak.
Forsikringsselskapet vårt hevder at det er tilstrekkelig å vaske alle vegger, gulv og tak i leiligheten vår. Kan vi føle oss trygge med det?

SVAR Det er sannsynlig at det er røykskadede materialer i veggene,evt gulv og tak og kanskje også vannskade. Derfor er det lite trolig at det vil være nok bare å vaske ned flatene. Det er også tvilsomt om det hjelper nok om flatene i tillegg ozonbehandles. Se dokumentet Brannskade.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideBrannskade

 

AKTUELLE KATEGORIER :
spesielle problemer