DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøhemning

Når fysiske og kjemiske forhold i miljøet fører til vanskelig sykdom eller store plager, er det tale om en funksjonshemning på like linje med forskjellige grader av andre funksjonshemninger. Bagatellmessige plager hører ikke inn under noen miljøhemning, men alvorlige utslag gjør det utvilsomt. I de vanskeligste tilfellene dreier det seg om full invaliditet i forhold til spesielle miljøer, og igjen er det innemklimaet som ofte er verst.

Et dårlig inneklima kan gi eller bidra til mange plager og sykdommer, se dokumentet Sykdomsoversikt

Mest fremtredende er miljøhemningen ved uttalt allergi i luftveiene og/eller hyperreaktivitet med astma, ved annen ekstrem overfølsomhet og ved det som kalles "Multippel kjemisk sensitivitet" eller "Idiopatisk miljørelatert intoleranse". Også uttalte tilfeller av "Inneklimasyke" kan opptre som en vanskelig miljøhemning.

Det stilles nå krav om tilfredsstisllende tilgjengelighet for alle i alle bygninger for alle former for funksjonshemning. Det er like selvfølgelig for mennesker med miljøhemning som det er for mennesker med bevegelseshemning, synshemning eller hørselshemning.


Miljødepartementet, kommunaldepartementet og sosial- og helsedepartementet utga høsten 1999 brosjyren Tilgjengelighet for alle (Rundskriv T-5/99 B) der myndighetenes rolle i dette klarlegges med henvisning til lover og forskrifter. Det presiseres der: "Ved å ta utgangspunkt i behovene til funksjonshemmede, blir løsningene i de fleste situasjoner mer funksjonelle også for personer uten funksjonshemninger".
Det er noe å ta til seg også ved planlegging av boliger.

Brosjyren distribueres av Statens Forurensningstilsyn.

se Toleranseterskel, se Hvorfor et godt innemiljø. Liv er kjemi

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøhemning