DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tobakklitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

 • Colley JRT, Holland WW, Corkhill RT (1974): Influence of passive smoking and parental phlegm on pneumonia and bronchitis in early childhood. Lancet,ii:1031-1034 (skår 1)
 • Dahms TE, Bolin JF, Slavin RG (1981): Passive smoking. Effects on bronchial asthma. Chest; 80, 530-534 (Skår 1)
 • Ehrlich, R, Kattan M, Godbold J et al (1992): Childhood asthma and passive smoking. Rev Resp Dis; 145: 594-599 (Skår 1)
 • Friberg L (1987): Passiv røkning - en hälsofara. Läkartidningen 84: 3573
 • Henderson FW, Reid HF, Morris Ret al (1989): Home air nicotine levels and urinary cotinine excretion in preschool children. Am Rev Resp Dis;140:197-201 (Skår 1)
 • Hogg JC (1983): The effect of smoking on airway permeability. Chest; 83:1-2 (Skår 1)
 • Turid Lingaas Holmen (2001): Smoking and health in adolescence. Thesis, NTNU HUNT Research Center, 2001 (ISSN 0805-7680)
 • Repace JL (1981): The problem of passive smoking. Bull New York Acad Science;57:936-938.
 • Sanner T (Red) (1992): Tobakk og barn. Helsekonsekvenser ved røyking. En rapport fra Sosialministeren. Sosialdepartementet/ Statens tobakksskaderåd, Oslo. (Skår 1)
 • Weiss ST, Tager IB, Speizer FE (1983): Passive smoking. Its relationship to respiratory symptoms, pulmonary function and nonspecific bronchial responsiveness. Chest; 84:651-652 (Skår 1)
 • Weitzman M, Gortmaker S, Walker DK, Sobol A (1990): maternal smoking and childhood asthma. Pediatrics; 85: 505-11
 • Aas K, Levy F (1994): Hus og helse. Hva legen vet om innemiljø, Cappelen, Oslo
 • Aas K, Andersen T, Becher R, Berner M (1995): Barns innemiljø. En undersøkelse av norske boliger. Tidsskr Nor Lægeforening; 115: 2048- 51.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideTobakklitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
tobakksrøyk
litteratur