DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Andre allergenkilder

  • Det finnes neppe noe organisk materiale med proteiner som ikke kan gi allergi hos enkelte uheldige individer.

  • Naturen ute og innemiljøene kan inneholde utallige stoffer som er potensielle allergenkilder.
  • Her omtales bare noen få som det ofte reises spørsmål om.


Fugler og fjær

Frem til 1970-årene var det mange som ble allergitestet og som slo ut på fjær og dun og trodde derfor de var allergiske mot dette. Det var feil for de fleste, fordi preparatene som ble brukt, inneholdt stoffer som ga falske positive reaksjoner.

Fjær og dun kan gi allergi, men hører til fareklasse 2. Det er ikke bare fjær og dun som kan være allergenkilder, men også inntørket avføring og støv fra foret.
Avføringen inneholder også endotoksiner og glukaner som kan virke negativt på helsen.

Fuglehold inne kan også føre til ekstra plager i luftveiene fordi flaksing og vingeslag gjør at det blir forholdsvis mye svevestøv i rommene.


Aktuell e-post:


Hei! Jeg vet at en del fugler har en støv-kjertel bak på ryggen som de bruker til å glanse(fixe) fjærene med. Derfor kan dette støvet inneholde allergener. Veterinærer sier at det er en fugl (Amazon-pappegøye) som ikke har denne kjertelen og vil derfor være bedre.
Derfor tror jeg at denne fuglen vil være allergivenlig i høyere grad enn andre fugler.
Jeg er selv allergisk og har 3-sliker fugler og har alldri merket allergi på dem, men tror å ha merket allergi på andre fugler (selegal, ara, conaur).
Til informasjon er jeg allergisk for hund, katt, hest, marsvin, rotte/mus, masse mattyper, pollen, muggsopp o.s.v. (har middels renhold til fuglene)
Hilsen Alexander.

Svar


Sekretet fra kjertelen bidrar til å øke allergenaktiviteten, men er ikke eneste allergenkilde hos fugl.
Det er allergener også i fuglespytt og - ikke minst - i avføringen.
Den allergiske sykdommen "Bird fanciers disease" skyldes i alt vesentlig fuglemøkkstøv som virvles ut i luften ved all flaksingen hos fuglene. Også fuglemidd kan bidra til allergi. Det er fint at du ikke er blitt allergisk mot Amazonpapegøye, men ut fra det kan vi ikke lage noen regel som gjelder alle.
Jeg setter pris på opplysningen. Vennlig hilsen, KA


Dun og fjær i sengetøy

Tradisjonelt har det vært anbefalt å unngå fjær og dun i sengetøy for barn og voksne med tendens til luftveisallergier, mest fordi man tidligere trodde at allergi mot fjær var hyppigere enn det er i virkeligheten. Det er brukt syntetsisk sengetøy i steden og kanskje aller mest i barneværelset. Nyere undersøkelser har vist at det kan være like bra med dun og fjær. Her må en del viktige forutsetninger vektlegges! Ved anlegg for allergi er det aller mest husstøvmidd som er den største risikoen, og disse middene trives særlig godt i senger, nesten uavhengig av type sengetøy. De trives nok særlig godt i dun og fjær, men også i syntetisk materiale. Sengetøy av dun og fjær som renses ofte, f.eks. en gang årlig med god utlufting etterpå, vil være mye bedre enn annet sengetøy som ikke blir renset.

Pollen fra vindbestøvede planter (rakler, gress, burot) gir ofte allergi.; mest med høysnue, men av og til også med astma. Slike pollen kan bringes milevis av sted med vinden og kan komme inn i bygningene med uteluften. Ved uttalt allergi mot dette anbefales filtrering av uteluften ved inntaket enten i et balansert ventilasjonssystem eller separate opplegg for enkelte rom . Alternativet kan være å rømme pollenrike strøk under den aktuelle sesongen. Noen fylkeslag i Norges Astma- og allergiforbund arrrangerer slike turer i mai-juni-juli.

Pollenvarsler sendes ut i aviser, TV og radio og på internett: http://www.cat.at./pollen/

Ansvarlig for pollenvarslene er Hallvard Ramfjord, Botanisk institutt, NTNU, 7491 Trondheim, e-post: Hallvard.Ramfjord@chembio.ntnu.no

Blomst  Kaktus

Blomster

Noen insektbestøvede blomster har ganske løstsittende pollen og kan også gi allergireaksjoner når man kommer nær innpå dem. Det gjelder bl.a. selje, løvtann og krysantemum (prestekrager). Slike blomster bør ikke tas inn der det er mennesker med pollenalllergi.

Blomsterduft (parfyme) fra sterkt duftende blomster kan virke som irritanter for alle med hyperreaktive slimhinner. Fargerike blomster uten duft (for eksempel kaktusblomster) er tryggere slik.

Et unntak er kanskje julestjerne. Det er relativt mange som hevder at de får plager fra øyne og nese eller elveblest i nærheten av julestjerner. Dette er ikke virtenskapelig dokumentert. Det kan tenkes at det er andre ting som finnes samtidig med julestjernene som er den egentlige årsaken. Det er også mulig at plagene skyldes at man har fått saft fra julestjernen på fingrene og så ført den til øyne, nese eller munn. Muligens avgir planten spesielle gasser som kan gi plager, men det er mindre sannsynlig. Alt dette er hypotetisk .

Blomsterjorden for potteplanter kan dog være en kilde for muggsoppvekst.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideAndre allergenkilder

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi